Dataskydd

Vi tar dataskydd på största allvar

Vi är glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd är mycket viktigt för oss. Behandlingen av personuppgifter sker alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med tillämpliga nationella dataskyddsbestämmelser. Personuppgifter samlas endast in på denna webbplats i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt. De insamlade uppgifterna kommer under inga omständigheter att säljas eller överföras till tredje part av andra skäl. Följande policy ger dig en översikt över hur vi säkerställer detta skydd och vilken typ av uppgifter som samlas in för vilket ändamål.Ansvarig avdelning

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Tyskland
Telefon: +49(0)8221/729-0 
E-postadress: info@wanzl.com 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Dataskyddsombud 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Tyskland
Telefon: +49(0)8221/729-0 
E-postadress: dataprotection.nordic@wanzl.com 

Alla registrerade personer kan när som helst vända sig direkt till vårt dataskyddsombud med frågor och förslag som rör dataskydd.Personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar om han/hon direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomisk, kulturella eller sociala identitet.Databehandling på denna webbplats

Wanzl GmbH & Co. KGaA samlar automatiskt in och lagrar information som skickas till oss från din webbläsare i dina Server Log Files. Dessa utgörs av:

 • Webbläsartyp/-version
 • Operativsystem som används 
 • Referrer URL (den tidigare besökta sidan)
 • Värdnamn för den dator som används (IP-adress) 
 • Tidpunkt för serverförfrågan

 

Wanzl GmbH & Co. KGaA kan inte koppla dessa uppgifter till bestämda personer. Dessa uppgofter sammanförs inte med andra datakällor och data raderas dessutom efter en statistisk analys.Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar enligt § 7 st. 1 i tyska telemedialagen (TMG) som tjänsteleverantör för egen information som tillhandahålls för användning enligt allmänna lagar. Vi är dock enligt § 8 st. 1 TMG som tjänsteleverantör inte ansvariga för annan information som dessa överför till ett kommunikationsnät eller till vilka de förmedlar åtkomst till användningen. Vi är enligt 10 § TMG inte heller ansvariga för tredjepartsuppgifter som vi lagrar för en användare, såvida vi inte har kännedom om den olagliga handlingen eller informationen och det heller inte är känt vid skadeståndsanspråk att det finns fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att det förekommer olagligt agerande eller olaglig information, eller om vi har agerat omedelbart för att ta bort informationen eller spärra åtkomsten till den så snart vi har fått kännedom om den. Vi ansvarar inte för länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part som vi hänvisar till på vår webbplats, eftersom vi inte har något inflytande över innehållet på dessa. Innehållet på dessa sidor är uteslutande operatörens ansvar. Alla länkar har granskats med avseende på olagligt innehåll vid tidpunkten för publiceringen på vår webbplats, och inga rättsliga överträdelser har observerats. En permanent övervakning av dessa länkar kan dock inte genomföras utan konkreta belägg för en lagöverträdelse.Kontaktmöjlighet via webbplatsen

På webbplatsen kan du kontakta oss via ett kontaktformulär. 

Vid användning av kontaktformuläret sparas följande obligatoriska uppgifter: (1) förnamn och efternamn, (2) bransch, (3) befattning, (4) adress och (5) e-postadress till uppgiftspersonen. 

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Bransch
 • Befattning
 • Postadress
 • Gata, husnummer
 • E-postadress
   

Om en registrerad person tar kontakt med personuppgiftsansvarig via ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av uppgiftspersonen automatiskt. Sådana personuppgifter som lämnas till den personuppgiftsansvariga på frivillig basis av en uppgiftsperson lagras i syfte att behandla eller kontakta uppgiftspersonen. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part.Cookies (kakor)

Webbplatserna använder så kallade cookies på flera ställen. De används för att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparas i webbläsaren. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt när ditt besök har avslutats. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. 

Hantera cookies De flesta webbläsare tillåter dig att blockera cookies. Om du inte samtycker till att använda dessa cookies ska du avaktivera dem enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen för din webbläsare www.allaboutcookies.org eller använda det automatiska avaktiveringsverktyget om det är tillgängligt. Vissa av tjänsterna som är kopplade till Wanzls webbsidor fungerar dock inte korrekt om cookies avaktiveras.Nyhetsbrev

Om du vill ta emot nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en giltig e-postadress samt uppgifter som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen eller att ägaren samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter, e-postadress samt användning av dessa för att skicka nyhetsbrevet. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som lagras på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Uppgifterna som registreras via cookies när du använder hemsidan (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder sedan uppgifterna för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten till dem som står bakom webbplatsen samt ta fram ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och Internet.

Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, såvida det krävs enligt lag eller såvida den tredje parten bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Du kan blockera installation av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren, men i så fall kan du kanske inte använda alla funktioner på hemsidan. Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google bearbetar de insamlade uppgifterna av den typ och på det sätt som beskrivs ovan och för det tidigare nämnda ändamålet.

Du kan dessutom förhindra att Google med hjälp av cookies samlar in data om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlar dessa uppgifter genom att ladda ned och installera insticksprogrammet för webbläsare som finns på följande länk. Aktuell länk är https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dePiwik

På den här webbplatsen används Piwik, en programvara med öppen källkod, för statistisk utvärdering av användarnas åtkomst. Piwik använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som sparas i en användares webbläsare. Dessa används för att utvärdera hur webbplatsen används. Data samlas in, bearbetas och lagras på servrar i Tyskland för att skapa anonyma användningsprofiler. Data inkluderar namn på den besökta webbplatsen, fil, datum och tid för besöket, överförd datamängd, rapport om framgångsrik hämtning, webbläsartyp och -version, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och begärande leverantör. Den personrelaterade IP-adressen anonymiseras direkt efter bearbetningen (IP-baserad företagsidentifiering) genom att det sista sifferblocket raderas (maskering) och slås inte samman med cookies eller andra uppgifter. Användare kan förhindra att cookies spåras genom att göra motsvarande inställning i webbläsaren eller genom att klicka på följande länk (opt-out).Google DoubleClick

Denna webbplats använder Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies är små textfiler som sparas i en användares webbläsare. Dessa används för att utvärdera hur webbplatsen används. De insamlade uppgifterna utvärderas endast för statistiska ändamål och i anonymiserad form. Då tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifikationsnummer (ID). DoubleClick-cookies innehåller inga personuppgifter. Du kan förhindra användningen av cookies genom att ladda ned och installera insticksprogrammet för webbläsaren som du hittar under alternativet DoubleClick-avaktiveringsutökning på följande länk. Alternativt kan du avaktivera Doubleclick-cookies på sidan Digital Advertising via följande länkFacebook

På vår sida finns en Facebook-plugin. Du känner igen det på ”gilla-knappen” på vår sida. En översikt över Facebook-insticksprogram finns på följande länk: developers.facebook.com/docs/plugins

Precis som med Google Plus skickas information till Facebooks server, t.ex. din IP-adress.
Om du är inloggad på Facebook kan du länka innehållet på vår webbplats direkt till din profil, vilket ger Facebook personlig information om att du har besökt vår webbplats. 
Vi har inget inflytande över användningen av de uppgifter som överförs dit och heller ingen kännedom om i vilken utsträckning dessa samlas in.

Facebooks integritetspolicy finns på följande länk:
sv-de.facebook.com/policy.phpYouTube

Personuppgiftsansvarig person har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en webbaserad videoportal som gör det möjligt för videopublishers att kostnadsfritt lägga upp videoklipp och för andra användare att kostnadsfritt titta på, bedöma och kommentera dessa. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, vilket innebär att du kan se hela film- och TV-sändningar, men även musikvideor, trailers och videoklipp som användare själva har skapat via Internetportalen. 

Företaget som driver YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Vid varje hämtning av någon av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvariga och i vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerats uppmanas webbläsaren på uppgiftspersonens IT-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner visning av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på  www.youtube.com/yt/about/de/. Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google kännedom om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besöker. Om uppgiftspersonen samtidigt är inloggad på YouTube upptäcker YouTube vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av uppgiftspersonen genom att öppna en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas uppgiftspersonens YouTube-konto. YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att uppgiftspersonen har besökt vår webbplats, om uppgiftspersonen vid tidpunkten för hämtningen av vår webbplats samtidigt är inloggad på YouTube, oavsett om uppgiftspersonen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av information till YouTube och Google inte är önskvärd för uppgiftspersonen kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan en hämtning av vår webbplats görs.Kunder och affärspartners

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig som en del av vår affärsrelation. Dessutom behandlar vi – i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster – personuppgifter som vi har fått av andra företag inom Wanzl-koncernen eller affärspartnera på fältet eller tjänsteleverantörer eller av andra tredje parter (t.ex. kreditupplysningar) på ett legitimt sätt (t.ex. för att utföra uppdrag, uppfylla avtal eller på grund av ditt samtycke). För det andra behandlar vi personuppgifter från offentligt tillgängliga källor (t.ex. skuldregister, handelsregister, press, medier, internet) som vi på ett legitimt sätt har erhållit och får bearbeta. Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för affärsrelationen: Namn, adress, kontaktuppgifter, skatteuppgifter, orderuppgifter, betalningsuppgifter, bankuppgifter, avtalsuppgifter, kreditupplysningar, omsättningsuppgifter, kommunikationsdata, dokumentationsuppgifter (t.ex. användning av vår webbplats, nyhetsbrev).

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen:På grundval av ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 a i GDPR)

Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter för vissa ändamål är lagenligheten för denna behandling baserad på ditt samtycke. Ett tilldelat samtycke kan när som helst återkallas. För uppfyllande av avtalsskyldigheter (artikel 6 stycke 1 b i GDPR)

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av ett avtal som den registrerade är part i, som exempelvis vid uppgiftsbehandling, som är nödvändiga för leverans av varor eller för tillhandahållande av en annan tjänst eller motprestation, grundar sig behandlingen på artikel 6 I b i GDPR. Samma sak gäller för behandling som är nödvändig för att genomföra prekontraktuella åtgärder, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. På grund av lagstadgade bestämmelser eller i allmänhetens intresse (artikel 6 stycke 1 c, artikel 6 stycke 1 e i GDPR) 

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om det finns ett allmänt intresse, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser. För att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen (artikel 6 stycke 1 d i GDPR) 

I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadas på vårt företag och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra viktiga uppgifter måste vidarebefordras till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. 


Inom ramen för intresseavvägningen (artikel 6 stycke 1 f i GDPR)

Vid behov behandlar vi dina uppgifter utöver det faktiska fullgörandet av avtalet för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen, såvida den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre (t.ex. kreditupplysning, reklam eller marknads- och opinionsundersökningar, fastställande av rättsliga anspråk och försvar i juridiska tvister, garantier för IT-säkerhet, åtgärder för affärsstyrning och vidareutveckling av tjänster och produkter).

Vem får ta del av dina uppgifter?

Inom Wanzl-gruppen får de organ som behöver dina uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter tillgång till dem. Även personuppgiftsbiträden som vi använder kan få uppgifter för dessa ändamål. Övriga mottagare av dina uppgifter kan vara leverantörer och tjänsteleverantörer för att genomföra affärsförbindelser eller offentliga myndigheter och institutioner om det föreligger en lagstadgad skyldighet eller en myndighetsförpliktelse. Andra datamottagare kan vara de organ för vilka du har gett oss ditt samtycke till dataöverföring.

Lagringstid, radering och blockering av personuppgifter

Kriteriet för hur länge personuppgifterna lagras är syftet med behandlingen och den aktuella lagstadgade lagringstiden. Efter att syftet med behandlingen har upphört, och under beaktande av den lagstadgade arkiveringstidenm raderas eller spärras motsvarande uppgifter om de inte längre krävs för att avtalet ska kunna uppfyllas eller för att avtalet ska kunna erhållas.

Överföring av personuppgifter

Det sker endast dataöverföringar inom ramen för avtalsuppfyllandet till företag i Wanzl-gruppen eller till leverantörer och tjänsteleverantörer. Detta kan även vara länder utanför EU. Det sker ingen överföring till internationella organisationer. Överföring sker endast om EU-kommissionen har bekräftat lämplig dataskyddsnivå eller om det finns andra lämpliga dataskyddsgarantier (t.ex. EU-standardavtalsklausuler).

Uppgiftspersonens rättigheterRätt till bekräftelse

Alla uppgiftspersoner har rätt att få en bekräftelse från personuppgiftsansvarig rörande huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte.Rätt till tillgång 

Alla uppgiftspersoner har rätt att när som helst och utan kostnad få information från personuppgiftsansvarig rörande lagrade personuppgifter om honom eller henne. Rätt till rättelse

Alla uppgiftspersoner har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade. Vidare har uppgiftspersonen rätt att, med hänsyn till syftet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

Den registrerade vars personuppgifter behandlas har rätt att begära av personuppgiftsansvarig att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller och såvida behandlingen inte är nödvändig: 

 • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller på annat sätt behandlats för vilka de inte längre är nödvändiga. 
 • Den registrerade återkallar sitt samtycke till behandlingen i enlighet med artikel 6 stycke 1 a i GDPR eller artikel 9 stycke 2 a i GDPR och det saknas en annan rättslig grund för behandlingen. 
 • Den registrerade gör enligt artikel 21 stycke 1 i GDPR invändningar mot behandlingen och det finns inte några berättigade skäl för behandlingen som har företräde, eller den registrerade invänder mot mot behandlingen i enlighet med artikel 21 stycke 2 i GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i EU-rätt eller medlemsländernas rätt som den personuppgiftsansvariga är föremål för.
 • Personuppgifterna har erhållits i samband med erbjudande om informationssamhällets tjänster i enlighet med artikel 8 stycke 1 i GDPR.
   Rätt till begränsning av behandling

Alla uppgiftspersoner har rätt att begära att den personuppgiftsansvariga begränsar behandlingen om något av följande gäller: (1) Personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av uppgiftspersonen under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvariga att verifiera personuppgifternas korrekthet. (2) Behandlingen är olaglig, uppgiftspersonen motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas. (3) Den personuppgiftsansvariga behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål, men uppgiftspersonen behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. (4) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 stycke 1 i GDPR och det har ännu inte fastställts om den personuppgiftsansvarigas legitima skäl åsidosätter uppgiftspersonens. Rätt till dataportabilitet

Alla uppgiftspersoner har rätt att erhålla personuppgifter om honom eller henne, som lämnats till en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar

Alla uppgiftspersoner har rätt att när som helst, av skäl som härrör från hans eller hennes speciella situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som grundar sig på artikel 6 stycke 1 e eller f i GDPR. Det gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Ansvarigt organ kommer inte längre att behandla personuppgifterna efter en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om den registeransvariga behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifterna för sådan marknadsföring. Om uppgiftspersonen motsätter sig behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål. 

Du kan skicka din invändning till följande adress: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim, Tyskland 
E-postadress: datenschutz@wanzl.com Rätt att återkalla samtycke

Alla uppgiftspersoner har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Vi informerar dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. uppgifter om avtalspartner). Ibland kan det vid ingående av ett avtal vara nödvändigt att en uppgiftsperson tillhandahåller oss personuppgifter, som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att tillhandahålla personuppgifter om vårt företag sluter ett avtal med honom/henne. Om personuppgifterna inte tillhandahålls skulle det innebära att avtalet med den registrerade inte kan ingås.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarstagande företag använder vi inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.Dataskydd vid ansökningar och i ansökningsprocessen

Personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar personuppgifter om sökande i syfte att genomföra ansökningsprocessen. Behandlingen kan även ske elektroniskt. Det gäller i synnerhet om en sökande skickar ansökningsdokument elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den personuppgiftsansvariga. Om den personuppgiftsansvariga ingår ett anställningsavtal med en sökande lagras de överförda uppgifterna i syfte att hantera anställningsavtalet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den personuppgiftsansvariga inte ingår något anställningsavtal med den sökande raderas ansökningsdokumenten sex månader efter att avslaget tillkännagivits, såvida det inte finns andra legitima intressen som den personuppgiftsansvariga kan ange mot att de raderas. Annat berättigat intresse i detta avseende är exempelvis bevisskyldighet i ett förfarande enligt AGG (tyska allmänna lagen om likabehandling).

Var kan du klaga?

Du har möjlighet att lämna in ett klagomål till ovannämnda dataskyddsombud eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, telefon +49(0)981/531300.

Uppdaterat: 2018-05-16