PRODUKTUTVECKLING

På Wanzl Nordic har vi både designers, produktutvecklare och produktion under ett och samma tak. Det ger oss en helt unik utgångspunkt med en mycket kort process från idé till verklighet. Utifrån de ritningar vi gör, visualiserade i 2D/3D, tar våra konstruktörer fram prototyper medan ingenjörer gör belastningsberäkningar för att säkerställa realistiska och hållbara lösningar för din verksamhet.

Innovation med erfarenhet

Våra duktiga tekniska designers och ingenjörer har många års erfarenhet av såväl teknisk design av konkreta kundprojekt som kontinuerligt innovativt arbete med utveckling av vår produktportfölj av välbeprövade inventariesystem och inventarier för detaljhandeln (se närmare under ”produkter”).

En bra utgångspunkt för teknisk design

Vår kundgrupp är bred och representerar många olika branscher. Samtidigt som vi ständigt utvecklas internt har vi byggt upp en solid grund av kunskap och erfarenhet. Vi baserar vårt tekniska designarbete på de innovativa lösningar och den ”best practice” som uppstår i våra utvecklingsprocesser. Det gäller oavsett om det handlar om materialkunskap, konstruktionsutmaningar, produktionsteknik eller andra relevanta områden när vi sätter igång med nya projekt.