turnkey

Med vår turnkey-tjänst får du en komplett byggentreprenadlösning med samordning och projektstyrning av samtliga uppdrag. Vi står för allt i samband med renovering och utveckling av lokaler, montering av inventarier och hantverksarbete. Du låter oss ta hand om renoveringen av din nya butik från början till slut och under tiden kan du fokusera på det som är viktigt för dig – och inte minst hur butiksöppningen ska firas!

Är dina lokaler inte inflyttningsklara?

Låt oss demontera och riva ner. Vi har ingående erfarenhet av rivning av alla typer av butiksinredning, inklusive inventariemoduler och inredningsdelar. Demontering sker varsamt så att eventuell återvinning eller ombyggnad av inventarier kan minska dina kostnader för ny butiksinredning och minska miljöbelastningen vid tillverkning av nya delar.    

Vi säkerställer rätt myndighetsgodkännanden och bygglov

Ditt projekt ska inte behöva försenas av pappersarbete. På Wanzl Nordic känner vi till de lokala myndighetskraven in i minsta detalj, och därmed säkerställer vi att dina byggplaner följer lokalplanen, brandföreskrifter m.m. 

Att vi hjälper till att ta fram byggritningar för myndighetsgodkännanden och ansökan om bygglov är alltid ”en del av paketet” när du använder dig av vår turnkey-service.

Vi tar hand om all montering

Golv, belysning, el, nätverk, vvs, kyla, värme, folie, skyltning, hyllor, diskar, väggar, hyllor, entrésystem, produktsäkring, varusäkring – våra etableringskonsulter tar hand om allt. Antingen via egna montörer eller vårt stora nätverk av hantverkare och samarbetspartners som alla är specialiserade på butiksetablering, montering och utrullning.

Wanzl Nordic har mer än 70 års erfarenhet av att leverera butiksinventarier – från den enskilda säljdisplayen till den kompletta turnkey-lösningen med inredning från tomma lokaler till färdig butik.

Projektledning och logistik

Varje byggprojekt kräver sin planering. Vi tar fram en specificerad projektplan med milstolpar för alla processer och godkännandefaser och styr projektet från början till slut. Du hålls ständigt uppdaterad och slipper oroa dig för budget, förseningar, leverantörer och tidsplaner. Vi ger dig nyckeln till din nya butik i tid – redo för butiksöppning på avtalat datum.