Ochrona danych

Firma Wanzl GmbH & Co. KGaA udostępnia swoją stronę internetową pod adresem www.wanzl.com. Kandydaci mogą również skorzystać z naszej strony kariery i formularzy aplikacyjnych. Przetwarzamy dane osobowe w związku z działaniem naszej strony internetowej oraz w ramach procedur rekrutacyjnych.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Niniejsza wersja internetowa naszej Polityki prywatności zawiera przegląd następujących informacji:

 • Informacje o administratorze danych osobowych i inspektorze ochrony danych administratora danych (rozdział A).
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej (rozdział B).
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata (rozdział C).
 • Informacje o stosowaniu plików cookie lub porównywalnych technologii (rozdział D).
 • Informacje na temat praw użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych (rozdział E).
 • Informacje na temat terminów specjalistycznych stosowanych w naszych informacjach o ochronie danych osobowych (rozdział F).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach dotyczących ochrony danych. W kolejnych rozdziałach informujemy również o tym, czy dostępne są dalsze szczegóły dotyczące naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych.

 

 

A. Informacje o administratorze danych

 

I. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Germany
E-mail: info@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych administratora danych

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Inspektor ochrony danych
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Germany                                                                                                                                                                                                                              
E-mail: wanzl.pl@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej

 

I. Korzystanie z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych z urządzenia końcowego użytkownika przesyłane są określone informacje do serwera internetowego naszej strony internetowej, np. adres IP użytkownika. Przetwarzamy te informacje w celu udostępniania wywoływanych treści z naszej strony internetowej (w tym zewnętrznej wtyczki YouTube wbudowanej w określone strony naszej strony internetowej) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania naszej strony internetowej.

W celu udostępniania funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika w formularzach wyszukiwania na naszej stronie internetowej, aby udostępniać wyniki wyszukiwania dla wprowadzonych przez użytkownika haseł wyszukiwania.

W celu udostępniania funkcji ustawień prywatności dla naszej strony internetowej (np. w celu udzielenia lub wycofania zgody na korzystanie z określonych technologii opartych na plikach cookie) informacje o ustawieniach prywatności użytkownika są przechowywane w plikach cookie (patrz rozdział D) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie i przechowywane w nich informacje mogą być odczytywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej, aby uwzględnić ustawienia prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział B.I). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

II.                Wykorzystanie technologii analizy sieciowej

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. „technologie analizy sieciowej”.

Analiza sieciowa umożliwia gromadzenie i analizę informacji o aktywności użytkowników naszej strony internetowej. Uzyskane informacje służą nam do ulepszania naszej strony internetowej i lepszego osiągania celów naszej strony internetowej (np. zwiększenie liczby odwiedzin na stronie).

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, za pomocą narzędzia do analizy sieciowej gromadzone są informacje o korzystaniu przez niego z naszej strony internetowej i zapisywane w profilu powiązanym z urządzeniem końcowym. Aby umożliwić przypisanie tych informacji do urządzenia końcowego, przypisywany jest mu unikalny identyfikator, który jest powiązany z profilem powiązanym z urządzeniem końcowym. Identyfikator ten jest zapisywany w plikach cookie (patrz rozdział D) na urządzeniu końcowym użytkownika. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej urządzenie końcowe użytkownika może zostać zidentyfikowane na podstawie przypisanego do niego identyfikatora.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział B.II). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

III. Korzystanie z internetowych formularzy kontaktowych, w tym z naszego konfiguratora produktów

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość nawiązania z nami kontaktu za pomocą formularzy kontaktowych, np. w celu zadawania pytań dotyczących produktów lub zapytań ogólnych za pośrednictwem konfiguratora produktów. Informacje podane przez użytkownika w formularzach kontaktowych przetwarzamy w celu rozpatrzenia jego sprawy. W określonych sytuacjach przechowujemy i wykorzystujemy informacje również w celach dowodowych w celu ewentualnego dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu spełnienia ustawowych, w szczególności handlowych i podatkowych, obowiązków przechowywania.

Podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej z przyczyn technicznych urządzenie końcowe użytkownika przesyła określone informacje do serwera internetowego naszej strony internetowej, np. adres IP użytkownika. Przetwarzamy te informacje w celu udostępnienia formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania formularzy.

W celu udostępniania formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej informacje dotyczące danej sesji formularza kontaktowego są zapisywane w plikach cookie (patrz rozdział D) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie i przechowywane w nich informacje mogą być odczytywane podczas korzystania z formularzy kontaktowych w celu utrzymania danej sesji formularza kontaktowego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział B.III). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

IV. Korzystanie z newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera. Podczas zapisywania się do newslettera gromadzone są określone informacje, takie jak adres e-mail. Przetwarzamy te informacje w celu potwierdzenia subskrypcji i udostępniania newslettera. Ponadto przechowujemy i wykorzystujemy te informacje do celów dowodowych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Podczas korzystania z formularza subskrypcji i rezygnacji z naszego newslettera na naszej stronie internetowej z przyczyn technicznych urządzenie końcowe użytkownika przesyła określone informacje do serwera internetowego naszej strony internetowej, np. adres IP użytkownika. Przetwarzamy te informacje w celu udostępniania formularza subskrypcji i rezygnacji z naszego newslettera na naszej stronie internetowej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania formularza subskrypcji i rezygnacji z naszego newslettera.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział B.IV). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

V. Korzystanie z naszej strony poświęconej karierze, w tym z naszych internetowych formularzy aplikacyjnych

Na naszej stronie kariery oferujemy możliwość zapoznania się z nami jako pracodawcą i naszymi ofertami pracy. Istnieje tam również możliwość składania aplikacji za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych.

Informacje podane przez użytkownika w formularzach aplikacyjnych przetwarzamy w celu przyjęcia aplikacji użytkownika, aby możliwe było jej dalsze przetwarzanie na następnym etapie. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach naszego procesu rekrutacji podano w rozdziale C.

Podczas korzystania z naszej strony poświęconej karierze, w tym formularzy aplikacyjnych na naszej stronie poświęconej karierze, ze względów technicznych z urządzenia końcowego użytkownika na serwer internetowy naszej strony poświęconej karierze przesyłane są określone informacje, takie jak np. adres IP użytkownika. Przetwarzamy te informacje w celu udostępniania naszej strony poświęconej karierze, w tym formularzy aplikacyjnych na naszej stronie poświęconej karierze oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do udostępniania strony poświęconej karierze i rozwiązywania problemów technicznych.

W celu udostępniania funkcji filtrowania stanowisk na naszej stronie poświęconej karierze oraz formularzy aplikacyjnych na naszej stronie poświęconej karierze informacje o danej sesji są zapisywane w plikach cookie (patrz rozdział D) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie i przechowywane w nich informacje mogą być odczytywane podczas korzystania z funkcji filtrowania stanowisk lub formularzy aplikacyjnych w celu utrzymania danej sesji.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział B.V). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

 

C. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych kandydatów

 

Jako (potencjalny) pracodawca przetwarzamy dane osobowe kandydatów, którzy ubiegają się o pracę za pośrednictwem naszej strony poświęconej karierze (rozdział B.V.) lub w inny sposób.

Dane naszych kandydatów przetwarzamy do następujących celów:

 • Realizacja procesu rekrutacji, w szczególności weryfikacja aplikacji, kontakt z kandydatem i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w celu oceny i wyboru odpowiednich kandydatów
 • Uczestnictwo rady zakładowej w procesie rekrutacji w celu spełnienia obowiązków prawnych
 • Zwrot kosztów aplikacyjnych
 • W przypadku braku zatrudnienia: uwzględnienie kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w szczególności przechowywanie danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji, weryfikacja przydatności pod kątem przyszłych ofert pracy i kontakt z kandydatem w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji
 • Przechowywanie przez okres przejściowy w celach dowodowych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • Dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych, w tym współpraca z prawnikami zewnętrznymi
 • Współpraca z organami nadzorczymi, sądami i innymi instytucjami publicznymi w celu spełnienia zobowiązań prawnych
 • Przechowywanie danych w celu spełnienia ustawowych, w szczególności handlowych i podatkowych obowiązków przechowywania
 • Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział C). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • źródeł, z których pochodzą dane osobowe w poszczególnych kategoriach,
 • okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu,
 • ewentualnego obowiązku udostępnienia danych osobowych oraz możliwych konsekwencji ich nieudostępnienia,
 • celów, w jakich dane osobowe mają być przetwarzane,
 • podstawy prawnej przetwarzania (jeśli przetwarzanie opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik otrzymuje również informacje na temat uzasadnionych interesów, które realizujemy my lub strona trzecia),
 • istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w takich przypadkach informacji o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, przekazywania danych osobowych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (w takim przypadku użytkownik otrzyma również informacje o istnieniu lub braku decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony lub o odpowiednich gwarancjach dotyczących takiego przekazywania oraz o tym, jak uzyskać ich kopię).

 

 

D. Informacje o stosowaniu plików cookie lub porównywalnych technologii

 

W związku z naszą stroną internetową i ofertami udostępnianymi na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Wykorzystujemy przy tym funkcje przetwarzania i zapisywania przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika i gromadzimy informacje z pamięci przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

I. Informacje ogólne o plikach cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe z informacjami, które mogą być umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki podczas wizyty na stronie internetowej. W przypadku ponownego wywołania danej strony internetowej za pomocą tego samego urządzenia końcowego możliwe jest wywołanie pliku cookie i zapisanych w nim informacji.

Szczegółowe informacje na temat różnic pomiędzy plikami cookie pierwszej (first-party cookies) i trzeciej kategorii (third-party cookies), tymczasowymi i stałymi plikami cookie i oraz plikami cookie niewymagającymi i wymagającymi zgody można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział D.I).

 

II. Zarządzanie plikami cookie stosowanymi na naszej stronie internetowej

Jeśli do stosowania określonych plików cookie wymagana jest zgoda, korzystamy z tych plików cookie wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika.

W tym celu podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlamy okienko ustawień plików cookie. W ustawieniach plików cookie można wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie wymagających zgody i oparte na niej przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

W ustawieniach plików cookie można w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę lub ponownie jej udzielić.

Szczegółowe informacje na temat udzielania i wycofywania zgody na stosowanie plików cookie za pośrednictwem ustawień plików cookie na naszej stronie internetowej oraz zarządzania plikami cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział D.II).

 

III. Pliki cookie stosowane na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookie do celów opisanych w rozdziale B, o ile są one tam wymienione.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział D.III). Informujemy tam o konkretnej nazwie każdego pliku cookie, o tym, czy jest to tzw. plik cookie pierwszej czy trzeciej kategorii, o jego celu i treści, o okresie ważności oraz o tym, czy określony plik cookie wymaga wyrażenia zgody.

 

 

E. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

 

Użytkownikowi, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO

Aby skorzystać z tych praw, można skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale A.

Informacje na temat wszelkich szczególnych warunków i mechanizmów ułatwiających korzystanie z praw, w szczególności dotyczących korzystania z praw do przenoszenia danych i sprzeciwu, można znaleźć w informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w rozdziałach B i C niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych praw wymienionych powyżej można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział E).

 

 

F. Informacje na temat terminów specjalistycznych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

Terminy specjalistyczne stosowane w niniejszych Informacjach o ochronie danych mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Pełny zakres definicji zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych można znaleźć w art. 4 RODO, który jest dostępny pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Szczegółowe informacje na temat najważniejszych terminów specjalistycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które stanowią podstawę niniejszych Informacji o ochronie danych, można znaleźć w naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych (rozdział F)

 

 

G. Status i zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych weszła w życie z dniem 06.06.2024 r.

Ze względu na rozwój techniczny i/lub zmiany wymogów prawnych i/lub urzędowych może być konieczne dostosowanie niniejszej Informacji o ochronie danych.

Dostęp do aktualnej informacji o ochronie danych można uzyskać w dowolnym momencie pod adresem https://www.wanzl.com/pl_PL/Ochrona-danych.

Naszych szczegółowych informacjach o ochronie danych: