Ochrona danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, a także przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju. Na tej stronie internetowej dane osobowe są pobierane wyłącznie w zakresie wymaganym ze względów technicznych. Pobrane dane nie są w żadnym przypadku sprzedawane ani z jakichkolwiek innych przyczyn przekazywane osobom trzecim. Poniższa deklaracja pozwala zrozumieć, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych, jakiego rodzaju dane i do jakich celów są pobierane.Podmiot odpowiedzialny

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Niemcy
Telefon: +49(0)8221/729-0 
Adres e-mail: info@wanzl.com 

Dane do kontaktu z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Datenschutzbeauftragter 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Niemcy
Telefon: +49(0)8221/729-0 
Adres e-mail: datenschutz@wanzl.com 

Każda osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej określanej mianem „osoby, której dotyczą dane”). Za identyfikowalną uznaje się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą przyporządkowania do danej cechy, takiej jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, albo do jednej lub kilku cech szczególnych będących wyrazem fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Firma Wanzl GmbH & Co. KGaA rejestruje informacje przekazane przez przeglądarkę internetową użytkownika i automatycznie zapisuje je w plikach dziennika na serwerze. Są to:

 • typ/wersja przeglądarki;
 • używany system operacyjny; 
 • adres URL strony źródłowej (wcześniej odwiedzonej strony);
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP); 
 • godzina zapytania wysłanego do serwera.

 

Firma Wanzl GmbH & Co. KGaA nie jest w stanie przypisać tych danych do określonych osób. Nie dokonuje się zestawiania tych danych z innymi źródłami danych; ponadto dane są usuwane po wykonaniu oceny statystycznej.Wyłączenie odpowiedzialności

Według § 7 ust. 1 ustawy o telemediach (TMG – Telemediengesetz) jako dostawca usług odpowiadamy zgodnie z ogólnymi przepisami za własne informacje, które udostępniamy do wykorzystania. Jednakże zgodnie z § 8 ust. 1 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje zewnętrzne przekazywane w sieci komunikacyjnej lub do których zapewnia ona dostęp. Ponadto zgodnie z § 10 TMG nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje zewnętrzne, które przechowujemy dla użytkownika, o ile nie mamy wiedzy na temat nielegalnych działań albo informacji, a w przypadku roszczeń odszkodowawczych nie są nam znane żadne fakty ani okoliczności, z których wynika, że niezgodne z prawem działanie lub informacja stają się oczywiste, lub też natychmiast po uzyskaniu informacji o tym podejmiemy odpowiednie działania w celu usunięcia informacji bądź zablokowania dostępu do nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za odnośniki do zewnętrznych witryn stron trzecich, do których odsyła nasza strona internetowa, ponieważ nie mamy wpływu na ich treść. Za zawartość tych stron odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich administratorzy. Wszystkie odnośniki zostały sprawdzone pod kątem treści niezgodnych z prawem w momencie ich udostępnienia na naszej stronie i nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Nie jest jednak możliwe stałe monitorowanie tych odnośników bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa.Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. 

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego zapisywane są następujące wymagane informacje: (1) imiona i nazwisko, (2) branża, (3) stanowisko, (4) adres i (5) adres e-mail osoby, której dotyczą dane. 

 • imiona,
 • nazwisko,
 • branża,
 • stanowisko,
 • adres,
 • adres e-mail.
 •  
   

Jeżeli dana osoba nawiąże kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pomocą formularza kontaktowego, to przekazane przez nią dane osobowe są zapisywane automatycznie. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą dane, podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z daną osobą. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.Pliki cookie

W wielu miejscach na stronie internetowej są używane tzw. pliki cookie. Służą one do kształtowania naszej oferty w sposób bardziej efektywny, bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane w Państwa przeglądarce. Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika ani nie zawierają wirusów. 

Zarządzanie plikami cookie Większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie plików cookie. W przypadku braku zgody na używanie tych plików cookie możliwe jest ich dezaktywowanie w sposób opisany w tej instrukcji dla odpowiedniej przeglądarki www.allaboutcookies.org lub też za pomocą automatycznego narzędzia dezaktywującego, o ile jest dostępne. Jednakże po dezaktywowaniu plików cookie niektóre funkcje związane ze stronami internetowymi Wanzl nie będą działać prawidłowo.Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji umożliwiających sprawdzenie, czy są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail i czy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są rejestrowane. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera można w każdej chwili wycofać. Google Analytics

W ramach tej strony internetowej wykorzystuje się Google Analytics, usługę analizowania korzystania z Internetu firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie” – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat użytkowania tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej dla dostawców stron internetowych oraz oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych.

Firma Google może również w razie potrzeby przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez obowiązujące prawo bądź też podmioty trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie firmy Google. W żadnym wypadku firma Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Instalowaniu plików cookie można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej – ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na przetwarzanie rejestrowanych danych przez firmę Google Inc. w wyżej opisany sposób i w wyżej wskazanym celu.

Ponadto można zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki „cookie” oraz danych odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) i przetwarzaniu ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod niżej podanym odnośnikiem. Aktualny odnośnik to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plPiwik

W ramach tej strony internetowej używane jest oprogramowanie Piwik działające na licencji open source, służące do statystycznej analizy operacji dostępu wykonywanych przez użytkownika. Piwik wykorzystuje tzw. pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce użytkownika. Są one wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z tej strony internetowej. Odbywa się przy tym rejestrowanie danych, ich przetwarzanie i zapisywanie na serwerach w Niemczech w celu tworzenia anonimowych profili użytkowania. Dane te obejmują nazwę wywołanej strony internetowej, plik, datę i godzinę wywołania, ilość przekazanych danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny użytkownika, adres URL strony źródłowej (wcześniej odwiedzonej strony), adres IP i dostawcę generującą żądanie. Adres IP związany z osobą użytkownika jest anonimizowany (maskowany) natychmiast po przetworzeniu (rozpoznanie firmy na podstawie adresu IP) przez usunięcie ostatniego bloku cyfr i nie jest zestawiany z plikami cookie ani innymi danymi. Użytkownicy mogą zapobiec śledzeniu przez pliki cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki internetowej lub klikając poniższy odnośnik (opt-out).Google DoubleClick

W ramach tej strony internetowej wykorzystywane są pliki cookie Google DoubleClick (Floodlights). DoubleClick to usługa oferowana przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce użytkownika. Są one wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z tej strony internetowej. Zgromadzone dane są analizowane jedynie do celów statystycznych i w zanonimizowanej formie. W tym celu do przeglądarki użytkownika przypisywany jest pseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych. Stosowaniu plików cookie można zapobiec, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępny pod tym odnośnikiem w punkcie dotyczącym rozszerzenia dezaktywującego DobuleClick. Alternatywnie pliki cookie DoubleClick można dezaktywować na stronie Digital Advertising pod tym odnośnikiemFacebook

Na naszej stronie internetowej dostępna jest wtyczka serwisu Facebook. Można ją rozpoznać na podstawie przycisku polubienia na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu jest dostępny pod poniższym odnośnikiem: developers.facebook.com/docs/plugins

W ich przypadku, tak samo jak w przypadku Google Plus, wysyłane są informacje na serwer Facebook, na przykład adres IP użytkownika.
Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, możliwe jest powiązanie treści naszej strony bezpośrednio z profilem użytkownika, co wiąże się z otrzymaniem przez Facebook spersonalizowanej informacji o wizycie użytkownika na naszej stronie. 
Nie mamy wpływu na wykorzystanie przekazanych danych ani wiedzy o zakresie ich gromadzenia.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w serwisie Facebook można wywołać pod następującym odnośnikiem:
pl-pl.facebook.com/policy.phpYouTube

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent YouTube. YouTube to internetowy portal wideo umożliwiający wydawcom filmów bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. Serwis YouTube zezwala na publikowanie wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu za pośrednictwem portalu internetowego możliwe jest wywoływanie kompletnych filmów emisji telewizyjnych, a także teledysków, trailerów lub filmów tworzonych przez użytkowników. 

Operatorem serwisu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Po każdym wywołaniu jednej z podstron tej strony internetowej, która jest utrzymywana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent YouTube (film z serwisu YouTube), przeglądarka internetowa w systemie technologiczno-informacyjnym danej osoby automatycznie pobiera podgląd odpowiedniego komponentu YouTube z serwisu YouTube przez konkretny komponent YouTube. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można znaleźć pod adresem www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego firmy YouTube i Google uzyskują informację o tym, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dotyczą dane. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, po wywołaniu podstrony, zawierającej film z serwisu YouTube, YouTube rozpoznaje konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedzaną przez tę osobę. Te informacje są gromadzone przez YouTube i Google, a następnie przypisywane do konta danej osoby w serwisie YouTube. YouTube i Google zawsze otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że osoba, której dotyczą dane, odwiedziła naszą stronę internetową, czy w chwili wywołania naszej strony internetowej dana osoba jest zalogowana w serwisie YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła film YouTube czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do serwisów YouTube i Google, może zapobiec przekazywaniu tych danych, wylogowując się z konta YouTube przed przejściem na naszą stronę internetową.Klienci i partnerzy biznesowi

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach naszych relacji biznesowych. Oprócz tego przetwarzamy – o ile jest to wymagane w celu realizowania naszych usług – dane osobowe, które otrzymujemy od innych przedsiębiorstw Grupy Wanzl lub naszych partnerów biznesowych, przedstawicieli bądź zewnętrznych usługodawców albo innych podmiotów trzecich (np. w przypadku informacji o wypłacalności) zgodnie z obowiązującym prawem (np. realizacja zamówień, spełnienie warunków umownych lub na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody). Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które pozyskujemy zgodnie z prawem z publicznych dostępnych źródeł (np. rejestry dłużników, rejestry handlowe, prasa, media, Internet) i do których przetwarzania jesteśmy uprawnieni. Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach relacji biznesowych, to: nazwa, imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, informacje podatkowe, informacje płatnicze, informacje bankowe, dane umowy, dane dotyczące wypłacalności, dane obrotowe, dane dotyczące komunikacji, dane dokumentacji (np. korzystanie z naszej strony internetowej, newsletter).

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami deklaracji o ochronie danych osobowych:Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, to legalność tego przetwarzania opiera się na tej zgodzie. Udzieloną zgodę można w wycofać w dowolnym momencie. W celu spełnienia obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia postanowień umowy, której stroną jest dana osoba, na przykład jak jest w przypadku procesów przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi albo usługi wzajemnej, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania, które są niezbędne do zrealizowania działań przedumownych, na przykład w przypadkach zapytań na temat naszych produktów lub usług. Na podstawie wytycznych ustawowych lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów ustawowych lub występuje interes publiczny, np. w ramach spełnienia wymogów podatkowych. W celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej. Może tak być na przykład, gdy gość naszego zakładu doznałby urazu, co wiązałoby się z koniecznością przekazania jego imienia i nazwiska, jego wieku, danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i innych żywotnych informacji lekarzowi, szpitalowi lub innemu podmiotowi trzeciemu. 


W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 f RODO) 

O ile jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane osobowe poza rzeczywistą realizację umowy w celu spełnienia uprawnionych interesów naszych lub podmiotów trzecich, jeżeli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dotyczą dane, nie mają charakteru przeważającego (np. informacja o wypłacalności, reklama lub badanie rynku i opinii, dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa IT, działania związane z kierowaniem działalnością oraz dalszym rozwojem usług i produktów).

Kto otrzymuje Państwa dane?

W obrębie Grupy Wanzl Państwa dane otrzymują te jednostki, które potrzebują ich do spełnienia naszych umownych i ustawowych zobowiązań. W tych samych celach dane mogą otrzymywać nasi podwykonawcy. Innymi odbiorcami Państwa danych mogą być dostawcy i usługodawcy w ramach naszych relacji biznesowych lub jednostki i instytucje publiczne w przypadku występowania obowiązku ustawowego lub urzędowego. Dalszymi odbiorcami danych mogą być jednostki, wobec których wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.

Okres przechowywania, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest cel przetwarzania i odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po ustaniu celu przetwarzania i z uwzględnieniem ustawowego okresu przechowywania odpowiednie dane zostają usunięte lub zablokowane, o ile nie są one już wymagane do wykonania lub zawarcia umowy.

Przekazywanie danych osobowych

W ramach wykonania umowy dane są przekazywane przedsiębiorstwom Grupy Wanzl lub dostawcom i usługodawcom, również do krajów poza terytorium UE. Nie odbywa się przekazywanie do międzynarodowej organizacji. Przekazywanie ma miejsce tylko wówczas, gdy Komisja UE potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych lub dostępne są inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. standardowe klauzule umowne UE).

Prawa osoby, której dotyczą danePrawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać potwierdzenia od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie, czy konkretne dane osobowe podlegają przetwarzaniu.Prawo do informacji 

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe podlegające przetwarzaniu, ma prawo w dowolnej chwili uzyskać od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie nieodpłatnej informacji na temat swoich danych osobowych. Prawo do wniesienia poprawek 

Każda osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo do zażądania niezwłocznego poprawienia odpowiednich nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania. Prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”) 

Każda osoba, której dotyczą dane podlegające przetwarzaniu, ma prawo do zażądania od podmiotu odpowiedzialnego niezwłocznego usunięcia danych, jeżeli występuje jedna z poniższych przesłanek, a przetwarzanie nie jest wymagane: 

 • Dane osobowe zostały zarejestrowane w celach lub były przetwarzane w inny sposób, niż jest to wymagane. 
 • Osoba, której dotyczą dane, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie występuje inna podstawa prawna przetwarzania. 
 • Osoba, której dotyczą dane, składa wg art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują przeważające uprawnione przesłanki do przetwarzania lub ta osoba składa sprzeciw wobec przetwarzania wg art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia prawnego obowiązku według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
 • Dane osobowe zostały zarejestrowane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego wg art. 8 ust. 1 RODO. 
   Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe podlegające przetwarzaniu, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania od podmiotu odpowiedzialnego, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: (1) Osoba, której dotyczą dane, podaje w wątpliwość prawidłowość danych osobowych w okresie, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie prawidłowości danych osobowych. (2) Przetwarzanie jest nielegalne, osoba, której dotyczą dane, odrzuca usunięcie danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych. (3) Podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz osoba, której dotyczą dane, wymaga go do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. (4) Osoba, której dotyczą dane, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania wg art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego przeważają w stosunku do powodów tej osoby. Prawo do przeniesienia danych 

Każda osoba, której dotyczą dane podlegające przetwarzaniu, ma prawo do otrzymania konkretnych danych osobowych udostępnionych przez nią podmiotowi odpowiedzialnemu w strukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczą dane podlegające przetwarzaniu, ma prawo, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, do złożenia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących niej danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania opierającego się na tych postanowieniach. W przypadku sprzeciwu podmiot odpowiedzialny zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie uzasadnić niezaprzeczalne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami osoby, której dotyczą dane, albo przetwarzanie to służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli podmiot odpowiedzialny przetwarza dane osobowe w celu realizacji reklamy bezpośredniej, to osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamy tego typu. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej, to dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu. 

Sprzeciw można złożyć na ręce następującego podmiotu: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim 
Adres e-mail: datenschutz@wanzl.com Prawo do wycofania zgody 

Każda osoba, której dotyczą dane podlegające przetwarzaniu, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązek udostępnienia danych

Informujemy Państwa o tym, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo narzucone ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane partnera umowy). Niekiedy do zawarcia umowy osoba, której dotyczą dane, musi udostępnić nam dane osobowe, które wskutek tego muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dotyczą dane, jest na przykład zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z tą osobą.

Stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako przedsiębiorstwo świadome ciążącej na nim odpowiedzialności zaniechamy stosowania automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.Ochrona danych w procesie rekrutacji i w ramach procedur rekrutacyjnych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych przetwarza dane osobowe kandydatów do celów realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się drogą elektroniczną. Jest tak w szczególności w przypadku, gdy kandydat przekaże odpowiednie dokumenty rekrutacyjne podmiotowi odpowiedzialnemu drogą elektroniczną, na przykład poprzez e-mail lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę zatrudnienia, to przekazane dane zostają zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze umowy zatrudnienia z kandydatem, to dokumenty rekrutacyjne zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy od ujawnienia decyzji o odmowie, o ile nie występują inne przeciwne uprawnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Innym uprawnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek dowodowy w postępowaniu wg niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Gdzie można wnieść skargę?

Wszelkie skargi można składać na ręce wyżej wymienionego pełnomocnika ds. ochrony danych lub do odpowiadającego za nas organu nadzorczego: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Telefon +49(0)981/531300.

Stan: 16.05.2018 r.