Upozornění k ochraně dat

Informace o ochraně údajů pro webové stránky

My, společnost Wanzl GmbH & Co. KGaA, poskytujeme naše webové stránky na adrese www.wanzl.com. Jako uchazeč o zaměstnání zde také najdete naši stránku věnovanou kariéře a formuláře žádostí o místo. Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s provozem našich webových stránek a v rámci postupů při podávání žádostí o místo.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s platnými požadavky na ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).

V této webové verzi našich informací o ochraně osobních údajů naleznete přehled následujících informací:

 • Informace o správci odpovědném za zpracování vašich osobních údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů správce údajů (část A).
 • Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci našich webových stránek (část B).
 • Informace o zpracování vašich osobních údajů jako uchazeče o zaměstnaní v naší společnosti (část C).
 • Informace o používání souborů cookie nebo podobných technologií (část D).
 • Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů (část E).
 • Informace o odborných pojmech ochrany osobních údajů používaných v těchto informacích o ochraně osobních údajů (část F).

Podrobné informace najdete v našich podrobných informacích o ochraně osobních údajů. V následujících částech vás také upozorníme na to, zda jsou v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů k dispozici další podrobnosti týkající se příslušných údajů.

 

 

A. Informace o správci údajů

 

I. Jméno a kontaktní údaje správce údajů

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Německo
E-Mail: obchod@wanzl.cz
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Německo                                                                                                                                                                                                                              
E-Mail: obchod@wanzl.cz
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Informace o zpracování osobních údajů v rámci našich webových stránek

 

I. Informativní používání našich webových stránek

Při čistě informativním používání našich webových stránek jsou z vašeho koncového zařízení z technických důvodů odesílány určité informace na webový server našich webových stránek, například vaše IP adresa. Tyto informace zpracováváme za účelem poskytování obsahu, ke kterému přistupujete na našich webových stránkách (včetně případného externího pluginu YouTube vloženého do některých stránek našich webových stránek), a za účelem zajištění bezpečnosti IT infrastruktury používané k poskytování našich webových stránek.

Za účelem poskytování funkcí vyhledávání na našich webových stránkách zpracováváme údaje, které zadáváte do vyhledávacích formulářů na našich webových stránkách, abychom vám mohli poskytnout výsledky vyhledávání podle zadaných výrazů.

Pro zajištění funkcí nastavení ochrany osobních údajů pro naše webové stránky (např. pro udělení nebo odvolání souhlasu s používáním určitých technologií založených na souborech cookie) se informace o nastavení ochrany údajů ukládají do souborů cookie ve vašem koncovém zařízení (viz část D). Soubory cookie a informace, které jsou v nich uloženy, mohou být načteny během návštěvy našich webových stránek, aby bylo možné zohlednit vaše nastavení ochrany údajů při používání našich webových stránek.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část B. I). Zde naleznete podrobnější informace o

 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

II. Používání technologií webové analýzy

Pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, na našich webových stránkách používáme tzv. „technologii webové analýzy“.

Webová analýza umožňuje shromažďování a vyhodnocování informací o aktivitách uživatelů našich webových stránek. Získané informace nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a lépe dosahovat cílů našich webových stránek (např. zvyšovat počet zobrazení stránek).

Když navštívíte naše webové stránky, použitý nástroj webové analýzy shromažďuje informace o vašem používání našich webových stránek a ukládá je do profilu souvisejícího s koncovým zařízením. Za účelem přiřazení těchto informací k danému koncovému zařízení je vašemu koncovému zařízení přiřazeno jedinečné ID, které je spojeno s profilem tohoto zařízením. Toto ID je uloženo ve vašem koncovém zařízení v souborech cookie (viz část D). Během návštěvy našich webových stránek může být vaše koncové zařízení identifikováno na základě ID, které mu bylo přiděleno.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část B. II). Zde naleznete podrobnější informace o

 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

III. Používání online kontaktních formulářů včetně našeho konfigurátoru produktů

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních formulářů, například s dotazy k produktům nebo dotazy prostřednictvím konfigurátoru produktů. Informace, které nám poskytnete v kontaktních formulářích, zpracováváme za účelem vyřízení vašeho požadavku. V případě potřeby informace také uchováváme a používáme pro účely dokazování pro případné uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro plnění zákonných povinností uchovávání, zejména podle obchodního a daňového práva.

Při používání kontaktních formulářů na našich webových stránkách jsou z vašeho koncového zařízení z technických důvodů odesílány určité informace na webový server našich webových stránek, například vaše IP adresa. Tyto informace zpracováváme za účelem poskytování kontaktních formulářů na našich webových stránkách a zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité k poskytování formulářů.

Za účelem poskytování kontaktních formulářů na našich webových stránkách se informace o příslušné relaci kontaktního formuláře ukládají do souborů cookie (viz část D) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie a informace v nich uložené mohou být načteny během používání kontaktních formulářů, aby byla zachována příslušná relace kontaktního formuláře.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část B. III). Zde naleznete podrobnější informace o

 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

IV. Používání e-mailového newsletteru

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Při přihlášení k odběru e-mailového newsletteru jsou shromažďovány určité informace, například vaše e-mailová adresa. Tyto informace zpracováváme za účelem potvrzení vašeho přihlášení k odběru a poskytování e-mailového newsletteru. Kromě toho ukládáme a používáme tyto informace pro účely dokazování pro případné uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Při použití formuláře pro přihlášení a odhlášení odběru našeho newsletteru na našich webových stránkách jsou z vašeho koncového zařízení z technických důvodů odesílány určité informace na webový server našich webových stránek, například vaše IP adresa. Tyto informace zpracováváme za účelem poskytnutí formuláře pro přihlášení a odhlášení odběru našeho newsletteru na našich webových stránkách a zajištění bezpečnosti IT infrastruktury používané k poskytování formuláře pro přihlášení a odhlášení odběru našeho newsletteru.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část B. IV). Zde naleznete podrobnější informace o

 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

V. Používání naší webové stránky věnované kariéře, včetně našich online formulářů žádostí o místo

Na naší stránce věnované kariéře vám nabízíme možnost dozvědět se více o nás jako zaměstnavateli a o našich volných pracovních místech. Můžete zde také podat žádost o místo prostřednictvím formuláře žádosti o místo.

Informace, které uvedete v žádosti o místo, zpracováváme za účelem přijetí vaší žádosti, abychom ji mohli v dalším kroku dále zpracovat. Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci postupu při podávání žádostí o místo naleznete v části C.

Při používání naší stránky věnované kariéře, včetně formulářů žádostí o místo na naší stránce věnované kariéře, jsou z vašeho koncového zařízení z technických důvodů odesílány určité informace na webový server naší stránky věnované kariéře, například vaše IP adresa. Tyto informace zpracováváme za účelem poskytování naší stránky věnované kariéře, včetně formulářů žádostí o místo na naší stránce věnované kariéře, zajištění bezpečnosti IT infrastruktury používané k poskytování stránky věnované kariéře a odstraňování technických chyb.

Za účelem poskytování funkce filtrování pracovních míst na naší stránce věnované kariéře a také formulářů žádostí o místo na naší stránce věnované kariéře se ve vašem koncovém zařízení ukládají informace o příslušné relaci do souborů cookie (viz část D). Soubory cookie a informace v nich uložené mohou být načteny během používání funkce filtrování pracovních nabídek nebo formulářů žádostí o místo, aby byla zachována příslušná relace.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů  (zde část B. V.). Zde naleznete podrobnější informace o

 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

 

C. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnaní v naší společnosti

 

Jako (potenciální) zaměstnavatel zpracováváme osobní údaje uchazečů, kteří se u nás ucházejí o zaměstnaní prostřednictvím naší stránky věnované kariéře (část B. V.) nebo jiným způsobem.

Údaje uchazečů o zaměstnaní v naší společnosti zpracováváme pro následující účely:

 • Provádění proces podání žádosti o místo, zejména kontrola žádostí, kontaktování uchazeče a provádění pohovorů za účelem hodnocení a výběru vhodných uchazečů
 • Zapojení podnikové rady do náborového procesu za účelem splnění zákonných povinností
 • Náhrada nákladů na podání žádosti o místo
 • V případě nepřijetí do zaměstnání: Zohlednění uchazeče pro budoucí pracovní nabídky, zejména ukládání osobních údajů vzniklých v rámci procesu podání žádosti o místo, kontrola vhodnosti pro budoucí pracovní nabídky a kontaktování uchazeče za účelem zahájení procesu podávání žádosti
 • Uchovávání po přechodnou dobu pro účely dokazování pro případné uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • Uplatňování, výkon nebo obhajoba právních nároků, včetně spolupráce s externími právníky
 • Spolupráce s dozorovými úřady, soudy a jinými veřejnými orgány za účelem plnění zákonných povinností
 • Uchovávání údajů za účelem plnění zákonných povinností uchovávání, zejména podle obchodního a daňového práva
 • Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část C). Zde naleznete podrobnější informace o
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • zdrojích, ze kterých osobní údaje v jednotlivých kategoriích pocházejí,
 • době, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby,
 • o případné povinnosti poskytnout osobní údaje a možných důsledcích jejich neposkytnutí,
 • účelech, pro které mají být osobní údaje zpracovávány,
 • o právním základu pro zpracování (pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obdržíte také informace o oprávněných zájmech, které sledujeme my nebo třetí strany),
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a v těchto případech informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás a
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případně o předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím (v takovém případě obdržíte také informace o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo o přiměřených zárukách pro takové předávání a o tom, jak získat jeho kopii).

 

 

D. Informace o používání souborů cookie nebo podobných technologií

 

V souvislosti s našimi webovými stránkami a nabídkami poskytovanými na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Využíváme funkce zpracování a ukládání dat v prohlížeči vašeho koncového zařízení a shromažďujeme informace z paměti prohlížeče vašeho koncového zařízení.

Podrobnější informace naleznete v dalším textu.

I. Všeobecné informace o souborech cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory s informacemi, které mohou být při návštěvě webové stránky umístěny prostřednictvím prohlížeče na koncovém zařízení uživatele. Při opětovném vyvolání příslušné webové stránky ze stejného koncového zařízení lze načíst soubor cookie a informace, které jsou v něm uloženy.

Podrobné informace o rozlišování souborů cookie na soubory cookie první a třetí strany, na dočasné a trvalé soubory cookie a na soubory cookie, které nevyžadují souhlas, a na soubory cookie, které souhlas vyžadují, naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (část D. I).

 

II. Správa souborů cookie používaných na našich webových stránkách

Pokud je pro použití určitých souborů cookie vyžadován souhlas, použijeme tyto soubory cookie pouze v případě, že jste k tomu předem udělili souhlas.

Při prvním vyvolání našich webových stránek se zobrazí vyskakovací okno pro nastavení souborů cookie. V nastaveních souborů cookie můžete udělit souhlas s používáním souborů cookie vyžadujících souhlas a s tím spojeným zpracováním vašich osobních údajů.

V nastaveních souborů cookie můžete udělený souhlas kdykoli odvolat nebo znovu udělit.

Podrobné informace o udělování a odvolávání souhlasu s používáním souborů cookie prostřednictvím nastavení souborů cookie na našich webových stránkách a o správě souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část D. II).

 

III. Soubory cookie používané na našich webových stránkách

Soubory cookie se na našich webových stránkách používají k účelům popsaným v části B, pokud se zde na soubory cookie odkazuje.

Podrobné informace naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část D. III). Zde vás informujeme o konkrétním označení každého souboru cookie, o tom, zda se jedná o takzvaný soubor cookie první strany nebo třetí strany, o příslušném účelu použití a obsahu, o příslušné době platnosti a o tom, zda příslušný soubor cookie vyžaduje souhlas.

 

 

E. Informace o právech subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • Právo na odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR)
 • Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části A.

Informace o jakýchkoli zvláštních způsobech a mechanismech, které vám usnadní výkon vašich práv, zejména uplatnění vašich práv na přenositelnost údajů a vznesení námitky, naleznete v informacích o zpracování osobních údajů v části B a C těchto informací o ochraně osobních údajů.

 

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Podrobné informace o jednotlivých výše zmíněných právech naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část E).

 

 

F. Informace o odborných pojmech obecného nařízení o ochraně osobních údajů používaných v těchto informacích o ochraně osobních údajů

 

Odborné pojmy používané v těchto informacích o ochraně osobních údajů mají význam stanovený v obecném nařízení o ochraně údajů.

Úplný rozsah definic obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete v čl. 4 GDPR, který je k dispozici na odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Podrobné informace o nejdůležitějších odborných pojmech obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou základem těchto informací o ochraně osobních údajů, naleznete v našich podrobnějších informacích o ochraně osobních údajů (zde část F)

 

 

G. Stav a změny těchto informací o ochraně osobních údajů

 

Tyto informace o ochraně osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 6. 6. 2024.

Vzhledem k technickému vývoji a/nebo změnám zákonných a/nebo úředních požadavků může být nutné tyto informace o ochraně údajů upravit.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů jsou kdykoli k dispozici na adrese https://www.wanzl.com/cs_CZ/Upozorneni-k-ochrane-dat.

 

Podrobných informacích o ochraně osobních údajů: