Upozornění k ochraně dat

Bereme ochranu dat vážně

Velmi nás těší váš zájem o naši firmu. Ochrana dat má pro nás obzvláště velkou váhu. Zpracování osobních dat probíhá stále v souladu se základním nařízením k ochraně dat a v souladu s platnými místními ustanoveními k ochraně dat. Osobní data budou na těchto webových stránkách shromažďována jen v technicky nezbytném rozsahu. V žádném případě nebudou získaná data prodávána nebo z jiných důvodů předávána třetím osobám. Následující vysvětlení vám poskytne přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh dat a za jakým účelem jsou data shromažďována.

Odpovědný subjekt

Jsme Wanzl GmbH & Co. KGaA, se sídlem Rudolf-Wanzl-Str. 4, D-89340 Leipheim, Německo jednající na českém trhu prostřednictvím své dceřiné společnosti WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, Česká republika a na slovenském trhu WANZL SK, s.r.o., Cukrovarská 427, 926 01 Sered'. 


Pokud si nás přejete kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů v rámci České a Slovenské republiky využijte prosím níže uvedeného kontaktu:

WANZL spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů
783 47 Hněvotín 333
Česká republika
Telefon: +420 585 751 555
E-mailová adresa: info@wanzl.com 

Osobní data

Osobní data zahrnují všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou osobu (dále "subjekt údajů"). Jako identifikovatelná se označuje osoba, již lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením poznávacích znamení, jako jsou jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online údaje nebo jeden nebo více charakteristických znaků, které jsou výrazem fyzické, psychologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby.

Zpracování dat na těchto internetových stránkách

Wanzl GmbH & Co. KGaA shromažďuje a automaticky ukládá do souborů protokolu na svém serveru informace, které nám předává váš internetový prohlížeč. Jedná se o:

- typ/verzi internetového prohlížeče
- používaný operační systém
- odkazovač URL (dříve navštívených stránek)
- hostitelský název přistupujícího počítače (IP adresa)
- čas požadavku na server

Tato data nelze ze strany Wanzl GmbH & Co. KGaA přiřazovat k určitým osobám. Slučování těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí, tato data budou ostatně po statistickém vyhodnocení odstraněna.

Vyloučení odpovědnosti

Podle § 7 odst. 1 Zákona o telemédiích (německy TMG) jsme jako poskytovatelé služeb podle všeobecných zákonů zodpovědní za vlastní informace, které budou připraveny k použití. Nejsme však podle § 8 odst. 1 Zákona o telemédiích zodpovědní za cizí informace, které tato média prostřednictvím komunikační sítě přenáší nebo umožňují přístup k jejich použití. Také nejsme podle § 10 Zákona o telemédiích zodpovědní za cizí informace, které ukládáme pro uživatele, pokud si nejsme vědomi nezákonného jednání nebo informace a pokud nám v případě nároků na náhradu škody nejsou známy žádné skutečnosti nebo okolnosti, ze kterých by bylo zřejmé nezákonné jednání nebo informace, nebo jsme okamžitě zapracovali na odstranění informace nebo zablokování přístupu, jakmile jsme o tom byli uvědoměni. Za odkazy externích třetích stran, na které naše domovská stránka odkazuje, nemůžeme převzít odpovědnost, protože nemáme žádný vliv na jejich obsah. Za obsah těchto stránek je zodpovědný výhradně jejich provozovatel. U všech odkazů bylo k době uveřejnění na naší stránce zkontrolováno, zda nemají protiprávní obsah a přitom nevykazují žádné protiprávní jednání. Bez konkrétních důvodů o právním přestupku však nemůžeme tyto odkazy neustále kontrolovat.

Kontakt prostřednictvím internetové stránky

Internetová stránka nabízí možnost kontaktování prostřednictví kontaktních formulářů. Tyto formuláře jsou automaticky zasílány dceřiné společnosti WANZL spol. s r.o., Hněvotín 333, Česká republika, která se požadavky z těchto kontaktních dále zabývá a tudíž nakládá s osobními daty zde uvedenými. Pokud je zákazník ze Slovenské republiky je tento formulář předávám na dceřinou společnost WANZL SK, s.r.o., Cukrovarská 427, 926 01 Sered'.

Kontaktní formulář obsahuje následující povinné osobní údaje:

- Křestní jméno
- Příjmení
- E-mail
- Město

A také nepovinné osobní údaje:

- Pozice
- Telefon
- Mobil
- Fax
- Adresa

Pokud subjekt údajů zkontaktuje přes kontaktní formulář osobu zodpovědnou za zpracování, uloží se osobní údaje subjektu údajů. Tyto osobní údaje zprostředkované subjektem údajů na dobrovolné bázi osobě zodpovědné za zpracování se uloží za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje se nepředávají třetí straně.

Soubory cookie

Internetové stránky používají na více místech takzvané soubory cookie. Cookie slouží k optimalizaci uživatelských funkcí stránky a k efektivnějšímu a bezpečnějšímu využívání naší nabídky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládá váš prohlížeč webových stránek. Většina námi používaných souborů cookie jsou takzvané „Session Cookies“. Ty jsou po ukončení návštěvy našich stránek automaticky vymazány. Soubory cookie nezpůsobují ve vašem počítači žádné škody a neobsahují viry.

Správa souborů cookie. Většina internetových prohlížečů umožňuje blokování souborů cookie. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, deaktivujte je prosím podle popisu uvedeného v tomto návodu pro váš prohlížeč www.allaboutcookies.org nebo použijte automatický deaktivační nástroj, pokud jej máte k dispozici. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, nebudou ale některé ze služeb spojených s webovými stránkami Wanzl správně fungovat.

Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu firmy Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují analýzu způsobu užívání vámi navštívených webových stránek. Informace vygenerované pomocí souborů cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde jsou uloženy. Společnost Google bude využívat těchto informací k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webu pro provozovatele webových stránek a k poskytování jiných služeb souvisejících s využíváním této webové stránky a internetu.

Společnost Google bude tyto informace podle potřeby poskytovat třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě vaši IP adresu spojovat s jinými údaji společnosti Google. Příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče můžete instalaci souborů cookie zakázat; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů o své osobě společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených soubory cookie a údajů vztahujících se k vašemu užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si do internetového prohlížeče stáhnete a nainstalujete plug-in, který je k dispozici pod tímto odkazem. Aktuální odkaz je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google+

Na domovské stránce Wanzl naleznete u produktů odkazy na Google Plus. Tím je poskytnuto přímé spojení se servery společnosti Google, což opět zahrnuje důležité právní postupy v oblasti ochrany údajů. Z toho důvodu doporučujeme k ochraně údajů vložit následující pasáž:
Díky plug-inu Google.Plus bude naše webová stránka automaticky zasílat informace společnosti Google. Jedná se například o údaje jako jsou webová adresa navštívené stránky a vaše IP adresa. Je možné, že budou společností Google do vašeho prohlížeče uloženy také soubory cookies, resp. budou načteny již existující soubory cookie.
Podrobné informace naleznete pod následujícím odkazem: https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Pro Google Plus platí ustanovení o ochraně údajů od Google Plus, která naleznete pod tímto odkazem:
https://www.google.de/policies/privacy/

Facebook

Na naší stránce je k dispozici plug-in společnosti Facebook. Poznáte jej podle ikony tlačítka „To se mi líbí“. Přehled plug-inů společnosti Facebook naleznete pod následujícím odkazem: developers.facebook.com/docs/plugins

Takto jsou na server Facebook odesílány informace, jako např. vaše IP adresa, stejně jako je tomu u Google Plus.
Pokud jste přihlášení na Facebook, můžete propojit obsah naší stránky přímo se svým profilem, čímž Facebook získá vaše personalizované informace o tom, že jste navštívili naši stránku.
Na použití údajů, které jsou zde předávány, nemáme žádný vliv a také žádnou informaci o tom, v jakém rozsahu byly shromážděny.

Prohlášení o ochraně dat na Facebooku naleznete pod tímto odkazem:
de-de.facebook.com/policy.php

Twitter

Plug-in pro Twitter se chová stejně jako obsahy již popsané pro Google Plus a Facebook.

Prohlášení o ochraně dat na Twitteru naleznete pod tímto odkazem:
twitter.com/privacy

YouTube

Osoba zodpovědná za zpracování údajů vložila na tuto internetovou stránku komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje publikovatelům videí bezplatné vkládání videoklipů a jiným uživatelům umožňuje rovněž bezplatně sledovat, hodnotit a komentovat tato videa. YouTube povoluje zveřejňování všech typů videí, díky čemuž můžete prostřednictvím tohoto internetového portálu shlédnout také kompletní filmové nebo televizní vysílání, ale i hudební videa, trailery nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozovatelem kanálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vstupu na jednotlivé stránky v rámci této internetové stránky, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování údajů a v níž je integrován prvek YouTube (video YouTube), vydá internetový prohlížeč prostřednictvím informačně technologického systému dotčené osoby – subjektu údajů automaticky díky příslušnému YouTube prvku pokyn ke stažení zobrazení odpovídajícího YouTube prvku z YouTube. Další informace naleznete pod odkazem www.youtube.com/yt/about/de/. Díky tomuto technickému postupu obdrží YouTube a Google zprávu o tom, které konkrétní dílčí stránky v rámci naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na YouTube, rozpozná YouTube vyvoláním dílčí stránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní dílčí stránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím YouTube a Google a přiřazeny příslušnému YouTube účtu subjektu údajů. YouTube a Google obdrží prostřednictvím YouTube prvku vždy informaci o tom, že daný subjekt údajů navštívil naši stránku, pokud je subjekt údajů v době vydání požadavku o vstup na naši webovou stránku současně přihlášen na YouTube; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů na video YouTube klikl nebo ne. Pokud není tento přenos informací na YouTube nebo Google ze strany subjektu údajů žádoucí, lze tomuto přenosu zabránit tím, že se před otevřením naší internetové stránky odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Zákazníci a obchodní partneři

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci našeho obchodního vztahu. Navíc zpracováváme - pokud je to nutné pro poskytování našich služeb - osobní údaje, které jsme přípustnou cestou (např. k provedení objednávek, vyplnění smluv nebo na základě vámi uděleného souhlasu) obdrželi od jiných podniků koncernu Wanzl nebo obchodních partnerů vnějších služeb nebo od poskytovatelů služeb nebo jiných třetích stran (např. informace o solventnosti). Dále zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustnou cestou získali z dostupných zdrojů (např. registry dlužníků, obchodní rejstřík, tisk, média, internet) a smíme je zpracovávat. Osobní údaje, které v rámci obchodního vztahu zpracováváme jsou: jméno, adresa, kontaktní údaje, údaje o příkazech, platební údaje, bankovní spojení, smluvní údaje, údaje o solventnosti, údaje o prodeji, dokumentační údaje (např. použití naší webové stránky, informační bulletin)

Cíl a právní principy zpracování

Zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními zákonů o ochraně dat:

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 I písm. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů za danými účely, spočívá zákonnost tohoto zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 I písm. b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Pokud se požaduje zpracování osobních údajů k naplnění smlouvy, jejíž smluvní strana je subjekt údajů, což se děje například u procesů zpracování, které jsou nutné pro dodání zboží nebo poskytování jiné služby nebo protislužby, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. b DS-GVO. To samé platí pro procesy zpracování, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření, všeobecně v případech poptávky po našich produktech nebo službách.

Na základně zákonných ustanovení nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 I písm. c, čl. 6 I písm. e nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Navíc zpracováváme vaše osobní údaje, pokud toto zákonná ustanovení vyžadují nebo je zde veřejný zájem, jako např. splnění daňových povinností.

K ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 I písm. d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Ve speciálních případech by mohlo být zpracování osobních údajů požadováno k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by byl například případ, kdy by se návštěvník zranil v našem podniku, a musely by se poté lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě předat informace o jeho jménu, věku, zdravotní údaje nebo jiné životně důležité informace.

V rámci vyvážení zájmů (čl. 6 I písm. f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Pokud je to nutné, zpracováváme vaše údaje samotným plněním smlouvy k zachování oprávněných zájmů nás nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu (např. informace o solventnosti, reklama nebo výzkum trhu a veřejného mínění,, uplatnění právních nároků a obhajoba u právních sporů, zajištění bezpečnosti IT, opatření k řízení obchodu a další vývoj služeb a produktů).

Ke komu se vaše údaje dostanou?

V rámci skupiny Wanzl získají k vašim údajům přístup ta místa, která je potřebují k naplnění našich smluvních a zákonných povinností. Také námi stanovené osoby, které zpracovávají objednávky, mohou za těmito zmíněnými účely obdržet vaše údaje. Ostatní příjemci vašich údajů mohou být dodavatelé a poskytovatelé k realizaci obchodního vztahu nebo veřejná místa a instituce při předložení zákonných nebo úředních povinností. Dalšími příjemci údajů mohou být místa, kterým jste udělili souhlas se zprostředkováním údajů.

Doba trvání uložení, vymazání a blokování osobních údajů

Kritériem pro dobu trvání uložení osobních údajů je účel zpracování a aktuálně platná zákonem stanovená archivační lhůta. Po zaniknutí účelu zpracování a s ohledem na zákonem stanovenou archivační lhůtu jsou odpovídající údaje smazány nebo zablokovány, pokud již nejsou požadovány k plnění nebo navázání smlouvy.

Předávání osobních údajů

Údaje jsou předávány pouze v rámci plnění smlouvy společnostem v rámci skupiny Wanzl nebo dodavatelům a poskytovatelům, kteří se mohou nacházet i v zemích mimo Evropskou unii. Údaje nejsou předávány jakékoliv mezinárodní organizaci. Údaje jsou předávány pouze tehdy, pokud byla Evropskou komisí potvrzena odpovídající úroveň ochrany údajů nebo je zajištěna jiná přiměřená záruka ochrany údajů (např. standardní smluvní doložky EU).

Práva subjektu údajů

Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má od evropského zákonodárného orgánu přiznané právo požadovat od osoby zodpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda zpracovali osobní údaje subjektu údajů.

Právo na sdělní informací
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli obdržet od osoby zodpovědné za zpracování bezplatné informace o uložených osobních údajích, které se k němu vztahují.

Právo na oprávnění
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat obratem oprávnění špatných osobních údajů které se jej týkají. Dále přísluší subjektu údajů právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo na to, být zapomenut)
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat od zodpovědné osoby, aby osobní data, která se k němu vztahují, byly neprodleně vymazána, pokud přistoupí na jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

- Osobní údaje byly shromažďovány za takovými účely nebo zpracovány takovým způsobem, pro který již nejsou potřebné.

- Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a tento souhlas chybí u dalších právních zásad pro zpracování.

- Subjekt údajů podá podle čl 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 námitku proti zpracovávání a neexistují žádné přednostní oprávněné důvodu pro zpracovávání, nebo subjekt údajů podá námitku podle čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 proti zpracování.

- Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně. - Smazání osobních údajů je nutné pro splnění právních závazků podle unijního práva nebo podle práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.

- Osobní údaje byly shromažďovány vzhledem k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Právo na omezení zpracovávání
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat od odpovědné osoby omezení zpracovávání, pokud je splněn jeden z následujících předpokladů: § právnost osobních údajů byla subjektem údajů sporována a sice po dobu trvání, ve které měla odpovědná osoba možnost přezkoumat správnost osobních údajů. § Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá smazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení použití osobních údajů. § Odpovědná osoba déle nevyžaduje osobní údaje za účelem zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje k uplatnění, vykovávání nebo obraně právních nároků. § Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a ještě není pevně stanoveno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby proti důvodům subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo obdržet osobní údaje, které se jej týkají a které připravil odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na vznesení námitky
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, z důvodů, které vyplývají z jeho specifické situace. To platí také pro profilování opírající se o tato ustanovení. V případě podání námitky už odpovědné místo nezpracovává osobní data, pouze v případě, že můžeme prokázat nutné chráněné důvody ke zpracování, které převažují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vykonávání nebo obraně právních nároků. Pokud zpracovává odpovědné místo osobní údaje za účelem provozu přímé reklamy, má subjekt údajů právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takovéto reklamy. Pokud subjekt údajů nesouhlasí se zpracováním za účelem přímé reklamy, nebudeme již osobní údaje za tímto účelem používat.

Námitky směřujte na následující místo:

WANZL spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů
783 47 Hněvotín 333
Česká republika
E-mailová adresa: info@wanzl.com

Právo na zrušení souhlasu
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli zrušit souhlas ke zpracování osobních údajů.

Povinnost poskytnout údaje

Uvědomujeme vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je částečně zákonně předepsáno (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace pro obchodního partnera). Mimo to se může při ukončení smlouvy požadovat, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme v budoucnu zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním náš podnik uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by způsobilo to, že by s dotyčným nemohla být smlouva uzavřena.

Existence automatizované rozhodování

Jako odpovědný podnik se zříkáme automatizovaného rozhodování (zpracování) nebo profilace.

Ochrana údajů u žádosti o pracovní místo a proces žádostí

Osoby zodpovědné za zpracování shromažďují a zpracovávají osobní údaje uchazeče za účelem vývoje procesu žádostí. Zpracování může probíhat také v elektronické formě. Zejména jde potom o případ, kdy uchazeč předá osobě odpovědné za zpracování odpovídající podklady k žádost elektronickou cestou, například e-mailem nebo webovým formulářem, který se nachází na internetové stránce. Pokud osoby odpovědné za zpracování uzavřou s uchazečem pracovní smlouvu, uloží se zprostředkované údaje k účelům vývoje zaměstnaneckého poměru ve shodě se zákonnými předpisy. Pokud osoby odpovědné za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu neuzavřou, vymažou se podklady k žádosti za dvanáct měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud není smazání v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování.