Gegevensbescherming

Wij, Wanzl GmbH & Co. KGaA, stellen onze website ter beschikking op het webadres www.wanzl.com. Als sollicitant kunt u hier ook onze carrièresite en sollicitatieformulieren vinden. In verband met de exploitatie van onze website en in het kader van sollicitatieprocedures verwerken wij persoonsgegevens.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

In deze webversie van onze informatie over gegevensbescherming vindt u een overzicht van de volgende informatie:

 • Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke (deel A).
 • Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze website (deel B).
 • Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als onze sollicitant (deel C).
 • Informatie over het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën (deel D).
 • Informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (deel E).
 • Informatie over de technische termen inzake gegevensbescherming die in onze informatie over gegevensbescherming worden gehanteerd (deel F).
 • Meer informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming. In de volgende paragrafen wijzen we u er ook telkens op als er bij de betreffende gegevens over onze nadere informatie over gegevensbescherming nog meer gegevens beschikbaar zijn.

 

 

A. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

 

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Duitsland
E-mail: info@wanzl.com
Telefoon: +49(0)8221/729-0

 

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Zu Händen des Datenschutzbeauftragten
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Duitsland                                                                                                                                                                                                                              
E-mail: datasecurity.be@wanzl.com
Telefoon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website

 

I. Informatief gebruik van onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website wordt van uw eindapparaat om technische redenen bepaalde informatie naar de webserver van onze website verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie om de door u bezochte content van onze website (waar van toepassing, inclusief de externe YouTube-plug-in die in bepaalde pagina's van onze website is geïntegreerd) beschikbaar te stellen en om de veiligheid van de IT-infrastructuur te waarborgen die wordt gebruikt om onze website beschikbaar te stellen.

Om de zoekfuncties op onze website beschikbaar te stellen, verwerken we gegevens die u invoert in zoekformulieren op onze website om u de zoekresultaten bij de door u ingevoerde zoektermen te leveren.

Om de functies voor privacyinstellingen voor onze website beschikbaar te stellen (bijv. voor verlenen of intrekken van toestemming voor het gebruik van bepaalde op cookies gebaseerde technologieën), wordt informatie over uw privacyinstellingen in cookies (zie deel D) op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het bezoek aan onze website worden uitgelezen om rekening te houden met uw privacyinstellingen bij het gebruik van onze website.

Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel B.I). Daar vindt u nadere informatie over

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

II.                Gebruik van webanalysetechnologieën

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, hanteren wij op onze website z.g. 'webanalysetechnologieën'.

De webanalyse maakt het mogelijk om informatie over de activiteiten van gebruikers van onze website te verzamelen en te analyseren. Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze website te verbeteren en de doelstellingen van onze website beter te realiseren (bijv. meer bezoeken aan de site).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt door de gebruikte webanalysetool informatie over uw gebruik van onze website verzameld en in een eindapparaatspecifiek profiel opgeslagen. Om deze informatie aan uw eindapparaat te kunnen toewijzen, wordt aan uw eindapparaat een unieke ID toegewezen die aan het eindapparaatspecifieke profiel wordt gekoppeld. Deze ID wordt in cookies (zie deel D) op uw eindapparaat opgeslagen. Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw eindapparaat daar aan de hand van de toegewezen ID worden herkend.

Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel B.II). Daar vindt u nadere informatie over

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

III. Gebruik van online-contactformulieren, inclusief onze productconfigurator

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om via contactformulieren contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld om vragen over producten of vragen over de productconfigurator te stellen. Wij verwerken de informatie die u in de contactformulieren verstrekt om uw verzoek te behandelen. Eventueel slaan we de informatie ook op en gebruiken we deze voor bewijsdoeleinden voor eventueel instellen van, uitoefenen van of verweren tegen rechtsvorderingen of om aan wettelijke, in het bijzonder handels- en fiscaalrechtelijke, bewaarplichten te voldoen.

Bij het gebruik van de contactformulieren op onze website wordt van uw eindapparaat om technische redenen bepaalde informatie naar de webserver van onze website verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie om de contactformulieren op onze website beschikbaar te stellen en om de veiligheid van de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om de formulieren beschikbaar te stellen te waarborgen.

Om de contactformulieren op onze website beschikbaar te stellen, wordt informatie over de betreffende contactformuliersessie in cookies (zie deel D) op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van de contactformulieren worden uitgelezen om de betreffende contactformuliersessie te onderhouden.

Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel B.III). Daar vindt u nadere informatie over

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

IV. Gebruik van de e-mailnieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u voor onze e-mailnieuwsbrief aan te melden. Wanneer u zich voor de e-mailnieuwsbrief aanmeldt, wordt er bepaalde informatie verzameld, zoals uw e-mailadres. We verwerken deze informatie om uw abonnement te bevestigen en om de e-mailnieuwsbrief aan te bieden. Bovendien bewaren en gebruiken we deze informatie voor bewijsdoeleinden voor eventueel instellen van, uitoefenen van of verweren tegen rechtsvorderingen.

Bij het gebruik van het aan- en afmeldformulier voor onze nieuwsbrief op onze website wordt van uw eindapparaat om technische redenen bepaalde informatie naar de webserver van onze website verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres. We verwerken deze informatie om het aan- en afmeldformulier voor onze nieuwsbrief op onze website beschikbaar te stellen en om de veiligheid van de IT-infrastructuur die wordt gebruikt voor het aanbieden van het aan- en afmeldformulier voor onze nieuwsbrief te waarborgen.

Nadere informatie hierover vindt u in nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel B.IV). Daar vindt u nadere informatie over

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

V. Gebruik van onze carrièresite, inclusief onze online-sollicitatieformulieren

Op onze carrièresite bieden we u de mogelijkheid om meer te weten te komen over ons als werkgever en over onze vacatures. Daar kunt u ook via sollicitatieformulieren sollicitaties indienen.

Wij verwerken de door u in de sollicitatieformulieren verstrekte informatie om uw sollicitatie te ontvangen, zodat we deze in een volgende stap verder kunnen bewerken. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze sollicitatieprocedure vindt u in deel C.

Bij het gebruik van onze carrièresite, inclusief de sollicitatieformulieren op onze carrièresite, wordt van uw eindapparaat om technische redenen bepaalde informatie naar de webserver van onze carrièrepagina verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres. We verwerken deze informatie om onze carrièresite, inclusief de sollicitatieformulieren op onze carrièresite, beschikbaar te stellen en om de beveiliging van de IT-infrastructuur te garanderen die wordt gebruikt om de carrièresite beschikbaar te stellen en om technische fouten te verhelpen.

Om de functie Vacaturefilter en de sollicitatieformulieren op onze carrièresite beschikbaar te stellen, wordt informatie over de betreffende sessie in cookies (zie deel D) op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van de functie Vacaturefilter of de sollicitatieformulieren worden uitgelezen om de betreffende sessie te onderhouden.

Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming  (aldaar deel B.V). Daar vindt u nadere informatie over

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

 

C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van onze sollicitanten

 

Als (potentiële) werkgever verwerken we persoonsgegevens van sollicitanten die via onze carrièresite (deel B.V) of op een andere manier bij ons solliciteren.

We verwerken gegevens van onze sollicitanten voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van de sollicitatieprocedure, met name beoordelen van sollicitaties, contact opnemen met de sollicitant en voeren van sollicitatiegesprekken om geschikte sollicitanten te beoordelen en te selecteren
 • Betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de wervingsprocedure om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Vergoeden van sollicitatiekosten
 • Bij niet in dienst nemen: rekening houden met de sollicitant voor toekomstige vacatures, met name bewaren van de persoonsgegevens die in het kader van het sollicitatieproces zijn verzameld, beoordeling van de geschiktheid voor toekomstige vacatures en contact opnemen met de sollicitant om een sollicitatieprocedure te starten
 • Bewaren gedurende een overgangsperiode voor bewijsdoeleinden voor eventueel instellen van, uitoefenen van of verweren tegen rechtsvorderingen
 • Instellen van, uitoefenen van of verweren tegen rechtsvorderingen, met inbegrip van samenwerking met externe advocaten
 • Samenwerking met toezichthouders, rechtbanken en andere overheidsinstanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Bewaren van gegevens om aan wettelijke, in het bijzonder handels- en fiscaalrechtelijke, bewaarplichten te voldoen
 • Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel C). Daar vindt u nadere informatie over
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens in de respectievelijke categorieën; afkomstig zijn;
 • de duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • de eventuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking (indien de verwerking is gebaseerd op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, ontvangt u ook informatie over de gerechtvaardigde belangen die wij of derden nastreven);
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en in die gevallen informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u en
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens en, indien van toepassing, de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationale organisaties (in dat geval ontvangt u ook informatie over het al dan niet bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of over passende garanties voor dergelijke overdrachten en hoe u een kopie kunt verkrijgen).

 

 

D. Informatie over het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën

 

In verband met onze website en de aanbiedingen op onze website maken we gebruik van cookies. Daarbij maken wij gebruik van verwerkings- en opslagfuncties van de browser van uw eindapparaat en verzamelen wij informatie uit het geheugen van de browser van uw eindapparaat.

Hieronder vindt u nadere informatie hierover.

I. Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die bij het bezoeken van een website via de browser op het eindapparaat van de gebruiker kunnen worden geplaatst. Wanneer u de betreffende website met hetzelfde eindapparaat weer oproept, kunnen de cookie en de daarin opgeslagen informatie worden opgeroepen.

Nadere informatie over het onderscheid tussen cookies van eerste en derde partijen, als tijdelijke en permanente cookies en als cookies die geen toestemming en die wel toestemming vereisen, vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel D.I).

 

II. Beheer van de op onze website gebruikte cookies

Voor zover er voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vereist is, gebruiken wij deze cookies alleen als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt hiervoor een pop-upvenster voor cookie-instellingen. In de cookie-instellingen kunt u toestemmingen voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is en de daarmee mogelijk gemaakte verwerking van uw persoonsgegevens geven.

In de cookie-instellingen kunt u de door u gegeven toestemmingen te allen tijde herroepen of opnieuw geven.

Nadere informatie over het verstrekken en intrekken van toestemming voor het gebruik van cookies via de cookie-instellingen van onze website en het beheren van cookies via browserinstellingen vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel D.II).

 

III. Op onze website gebruikte cookies

Op onze website worden cookies voor de in deel B beschreven doeleinden gebruikt, voor zover daarin telkens naar cookies wordt verwezen.

Nadere informatie hierover vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel D.III). Daar informeren we u over de concrete aanduiding van elke cookie, of het om zogenoemde first-party- of third-party cookies gaat, over het betreffende gebruiksdoel en de content, over de betreffende geldigheidsduur en of er voor de betreffende cookie toestemming is vereist.

 

 

E. Informatie over de rechten van betrokkenen

 

Als betrokkene hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Recht op inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op gegevenswissing ('recht om vergeten te worden') (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht op intrekken van toestemming (art. 7 (3) AVG)

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u via de in deel A vermelde contactgegevens contact met ons opnemen.

Informatie over eventuele bijzondere modaliteiten en mechanismen die u helpen om uw rechten uit te oefenen, in het bijzonder om uw rechten op dataportabiliteit en bezwaar uit te oefenen, vindt u eventueel in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in deel B en C van deze informatie over gegevensbescherming.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

Meer informatie over de afzonderlijke, hierboven genoemde rechten vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel E).

 

 

F. Informatie over de in deze informatie over gegevensbescherming gehanteerde technische termen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De in deze informatie over gegevensbescherming gehanteerde technische termen hebben de betekenis die aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten grondslag ligt.

De volledige omvang van de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u in art. 4 AVG, die u via de volgende link kunt opvragen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Nadere informatie over de belangrijkste technische termen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarop deze informatie over gegevensbescherming is gebaseerd, vindt u in onze nadere informatie over gegevensbescherming (aldaar deel F)

 

 

G. Versie en wijziging van deze informatie over gegevensbescherming

 

Deze versie van de informatie over gegevensbescherming is van 06-06-2024.

Vanwege technische ontwikkelingen en/of op basis van gewijzigde wettelijke en/of overheidsvoorschriften kan het nodig worden om deze informatie over gegevensbescherming aan te passen.

De actuele informatie over gegevensbescherming kan te allen tijde op https://www.wanzl.com/nl_BE/Gegevensbescherming worden opgevraagd.

 

 

Nadere informatie over gegevensbescherming: