Gegevensbescherming

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling in ons bedrijf. Gegevensbescherming staat bij ons hoog in het vaandel. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de geldende nationale bepalingen inzake gegevensbescherming. Op deze internetpagina worden persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend gebruikt voor zover dit technisch noodzakelijk is. In geen geval worden de ingewonnen gegevens verkocht, en in geen geval worden deze om andere redenen aan derden verstrekt. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe we deze bescherming kunnen garanderen en welke soort gegevens we voor welk doel inwinnen.Verantwoordelijke instantie

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Duitsland
Telefoon: +49(0)8221/729-0 
E-mailadres: info@wanzl.com 

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA 
Functionaris voor gegevensbescherming 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim
Duitsland
Telefoon: +49(0)8221/729-0 
E-mailadres: 

Iedere betrokkene kan zich te allen tijde bij alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden.Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een ID zoals een naam, een ID-nummer, locatiegegevens, een online-ID of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.Gegevensverwerking op deze website

Wanzl GmbH & Co. KGaA verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser naar ons verzendt in de  serverlogbestanden. Dat zijn:

 • Browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem 
 • Doorverwijzende URL (de ervóór bezochte internetpagina)
 • Hostnaam van de computer waarop u werkt (IP-adres) 
 • Tijdstip van de serveraanvraag

 

Deze gegevens kunnen door Wanzl GmbH & Co. KGaA niet aan bepaalde personen worden toegewezen. We combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na een statistische analyse verwijderd.Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn conform § 7, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG) als dienstverlener verantwoordelijk voor eigen informatie die voor het gebruik beschikbaar wordt gesteld, conform de algemene wetgeving. Wij zijn echter conform § 8 lid 1 TMG als dienstverlener niet verantwoordelijk voor externe informatie die deze in een communicatienetwerk doorgeven of waartoe zij de toegang tot het gebruik ervan overdragen. Ook zijn wij conform § 10 TMG niet verantwoordelijk voor externe informatie die wij voor een gebruiker opslaan, voor zover wij geen kennis hebben van de onwettige handeling of informatie en in geval van schadevergoedingsclaims ook geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit de onwettige handeling of informatie kennelijk zal voortvloeien of wij onmiddellijk zijn opgetreden om de informatie te verwijderen of de toegang tot deze informatie te blokkeren, zodra wij daarvan kennis hebben gekregen. Voor links naar externe websites van derden waarnaar onze website verwijst, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat wij geen invloed hebben op de inhoud ervan. Voor de inhoud van deze pagina's is uitsluitend de exploitant ervan verantwoordelijk. Alle links zijn op het moment van vrijgave op onze website gecontroleerd op onwettige inhoud en daarbij zijn geen inbreuken op de wet vastgesteld. Een permanente opvolging van deze links kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op de wet niet worden uitgevoerd.Contactmogelijkheid via de internetpagina

De internetpagina biedt de mogelijkheid om via een contactformulier contact op te nemen. 

Bij het gebruik van het contactformulier worden de volgende verplichte gegevens opgeslagen: (1) voornamen en achternaam, (2) branche, (3) functie, (4) adres en (5) e-mailadres van betrokkene. 

 • Voornamen:
 • Achternaam
 • Sector
 • Functie
 • Adres
 • Adres
 • E-mailadres 
   

Voo zover een betrokkene via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen voor doeleinden van de verwerking of voor het contacteren van betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.Cookies

De webpagina's gebruiken op meerdere locaties zogenaamde cookies. Hiermee kunnen we ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. 

Cookies beheren Op de meeste internetbrowsers kunt u cookies blokkeren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, schakelt u deze uit zoals beschreven in deze handleiding voor uw browser www.allaboutcookies.org of gebruikt u, voor zover beschikbaar, de automatische deactiveringstool. Enkele van de diensten in verband met de Wanzl-websites zullen echter niet goed werken als de cookies gedeactiveerd zijn.Nieuwsbrief

Wanneer u de op deze internetpagina aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een geldig e-mailadres nodig, maar ook informatie die ons  de mogelijkheid geeft na te gaan dat u de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres , respectievelijk dat de eigenaar akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruik van de website . De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten.

Google zal deze informatie eventueel ook aan derden overdragen, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de via u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Daarnaast kunt u de verstrekking van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor de browser te downloaden en te installeren. De actuele link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dePiwik

Deze website maakt gebruik van Piwik, een opensourcesoftware voor statistische analyse van de gebruikerstoegangen. Piwik gebruikt zogenoemde Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gebruik van deze website te evalueren. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en  op servers in Duitsland opgeslagen om anonieme gebruiksprofielen aan te maken. De gegevens omvatten de naam van de opgeroepen website, het bestand, de datum en tijd van de oproep, de overgedragen hoeveelheid gegevens, de melding van een succesvolle oproep, het browsertype en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider. Het persoonlijke IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking (IP-gebaseerde bedrijfsherkenning), door het wissen van het laatste nummerblok geanonimiseerd (masking) en ook niet met de cookies of andere gegevens samengevoegd. Gebruikers kunnen de tracking door de cookies door een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware of door een klik op de volgende link blokkeren (opt-out).Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-cookies (floodlights). Doubleclick is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gebruik van deze website te evalueren. De verzamelde gegevens worden alleen voor statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm geëvalueerd. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende  link onder de optie DoubleClick-deactiveringsuitbreiding. Eventueel kunt u de DoubleClick-cookies op de pagina van Digital Advertising via de volgende link deactiverenFacebook

Op onze website is een Facebook-plug-in beschikbaar. Deze herkent u aan de "Like-button" op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u via de volgende link: developers.facebook.com/docs/plugins

Hierdoor wordt er net als bij Google Plus informatie op de server van Facebook, zoals bijv. uw IP-adres verzonden.
Als u ingelogd bent op Facebook, kunt u de content van onze website direct koppelen aan uw profiel, waardoor Facebook de gepersonaliseerde informatie ontvangt dat u onze website hebt bezocht. 
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de daar overgedragen gegevens en ook niet op de mate waarin deze worden verzameld.

De privacyverklaring van Facebook kunt u via de volgende link oproepen:
de-de.facebook.com/policy.phpYouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een interactief videoportaal waarop video-publishers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze eveneens gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, waardoor zowel complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal kunnen worden bekeken. 

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. 

Door het openen van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component gestart om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op www.youtube.com/yt/about/de/ . In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Voor zover de betreffende persoon tegelijkertijd bij YouTube is aangemeld, herkent YouTube met het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan de betreffende YouTube-account van de betreffende persoon toegewezen. YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie over het feit dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij YouTube is aangemeld; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betreffende persoon wel of niet op een YouTube-video klikt. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google door de betreffende persoon niet gewenst is, kan deze de overdracht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar YouTube-account uit te loggen.Klanten en zakenpartners

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u ontvangen. Bovendien verwerken wij - voor zover nodig voor de uitvoering van onze diensten - gegevens die wij van andere ondernemingen van de Wanzl-groep of zakenpartners in de buitendienst of dienstverleners of van andere derden (bijv. kredietwaardigheidsinformatie) dienaangaande (bijv. voor de uitvoering van orders, voor de uitvoering van overeenkomsten of op basis van een door u gegeven toestemming) hebben ontvangen. Anderzijds verwerken wij persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. debiteurenlijsten, handelsregisters, pers, media, internet) dienaangaande hebben ingewonnen en mogen verwerken. Persoonsgegevens die wij in het kader van de zakelijke relatie verwerken: naam, adres, contactgegevens, belastingkenmerken, opdrachtgegevens, betalingsgegevens, bankgegevens, contractgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, omzetgegevens, communicatiegegevens, documentatiegegevens (bijv. gebruik van onze website, nieuwsbrief).

Doel en juridische grondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving:Op basis van uw toestemming (art. 6, par. 1, sub a AVG) 

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, is de rechtmatigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming verleend. Een verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6, par. 1, sub b AVG)

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de partij betrokkene is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor de levering van een andere prestatie of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen met betrekking tot onze producten of diensten. Op grond van wettelijke voorschriften of in het openbaar belang (art. 6, par. 1, sub c, art. 6, par. 1, sub e AVG) 

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit wettelijk vereist is of als er sprake is van een openbaar belang, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen. Ter bescherming van de vitale belangen van betrokkene of van een andere natuurlijke persoon (art. 6, par. 1, sub d AVG) 

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en vervolgens zijn naam, leeftijd, zijn ziekenfondsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moeten worden doorgegeven. 


In het kader van de belangenafweging (art. 6, par. 1, sub f AVG) 

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens naast de eigenlijke nakoming van de overeenkomst ook voor het behoud van de gerechtvaardigde belangen van ons of derden, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van betrokkene niet zwaarder wegen (bijv. kredietwaardigheidsinformatie, reclame of markt- en opinieonderzoek, het geldend maken van juridische aanspraken en verdediging bij juridische geschillen, het waarborgen van de IT-veiligheid, maatregelen voor het beheer van bedrijven en de verdere ontwikkeling van diensten en producten).

Wie ontvangt uw gegevens?

Binnen de Wanzl-groep worden uw gegevens doorgegeven aan de functionarissen die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook door ons ingeschakelde gegevensverwerkers kunnen voor deze genoemde doeleinden gegevens ontvangen. Andere ontvangers van uw gegevens kunnen leveranciers en dienstverleners zijn die de zakelijke relatie uitvoeren of overheidsinstanties en -organen als er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat. Andere ontvangers van gegevens kunnen de instanties zijn waarvoor u ons uw toestemming voor de doorgifte van gegevens hebt gegeven.

Duur van de opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is het doel van de verwerking en de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het wegvallen van het verwerkingsdoel en met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn worden de betreffende gegevens gewist of geblokkeerd, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de voorbereiding van de overeenkomst.

Doorgifte van persoonsgegevens

Er worden alleen gegevens overgedragen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan bedrijven van de Wanzl-groep of aan leveranciers en dienstverleners. Dit kunnen ook landen buiten de EU zijn. Er vindt geen overdracht aan een internationale organisatie plaats. Een overdracht vindt alleen plaats voor zover er door de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming is bevestigd of als er andere passende gegevensbeschermingsgaranties (bijv. EU-standaardcontractbepalingen) aanwezig zijn.

Rechten van betrokkeneRecht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.Recht op inzage 

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens die hij heeft opgeslagen. Recht op rectificatie 

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen. Recht op wissing (recht op vergetelheid) 

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is: 

 • De persoonsgegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of op een andere wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn. 
 • Betrokkene herroept zijn/haar toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a AVG of art. 9, lid 2 sub a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking. 
 • Betrokkene maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen preferentiële gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of betrokkene maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.
 • De persoonsgegevens zijn met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8, lid 1 AVG verzameld. 
   Recht op beperking van de verwerking 

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: (1) De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door betrokkene, gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. (2) De verwerking is onrechtmatig, betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens. (3) De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar betrokkene heeft deze nodig om een rechtsvordering te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. (4) Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking cf. Art. 21, lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van betrokkene. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens die door betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Recht op bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt, om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke instantie verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Wanneer de verantwoordelijke instantie persoonsgegevens verwerkt om direct marketing te bedrijven, heeft betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. 

U kunt uw bezwaar richten aan: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim 
E-mailadres: datenschutz@wanzl.com Recht op herroeping van een toestemming 

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Verplichte verstrekking van gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen (bijv. gegevens van de contractpartner) kan voortvloeien. Soms kan het voor het afsluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst met betrokkene niet kan worden afgesloten.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke organisatie zien we af van automatische besluitvorming of profilering.Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon doorstuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgegeven gegevens voor de afwikkeling van de arbeidsrelatie met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant afsluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van het besluit tot afzegging verwijderd, voor zover een verwijdering niet tegenstrijdig is met andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Duitse Algemene Wet gelijke behandeling (AGG).

Waar kunt u bezwaar indienen?

U hebt de mogelijkheid om bij bezwaar contact op te nemen met de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming of met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, D-91522 Ansbach, Telefon +49(0)981/531300.

Versie: 16-05-2018