Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus

Wij zijn verheugd over uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming staat bij ons hoog in het vaandel. De verwerking van persoonsgegevens vindt altijd plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de geldende nationale bepalingen voor gegevensbescherming. Op deze internetpagina worden persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend gebruikt voor zover dit technisch noodzakelijk is. In geen geval worden de ingewonnen gegevens verkocht, en in geen geval worden deze om andere redenen aan derden verstrekt. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe we deze bescherming kunnen garanderen en welke soort gegevens we voor welk doel inwinnen.Verantwoordelijke instantie

Wanzl Nederland B.V.
Karolusstraat 4
4903 RJ Oosterhout 

Telefoon: +31 (0)162 42 22 50
E-mailadres: info@wanzl.com 

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via: 

Wanzl Nedeland B.V.
Karolusstraat 4
4903 RJ Oosterhout 

Telefoon: +31 (0)162 42 22 50
E-mailadres: gegevensbescherming@wanzl.com 

Elke betrokkene kan zich altijd met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing van een aanduiding zoals een naam, een kengetal, locatiegegevens, een online-aanduiding of een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.Gegevensverwerking op deze internetpagina

Wanzl GmbH & Co. KGaA verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser naar ons verzendt in de serverlogbestanden. Dit zijn:

 • Browsertype/-versie
 • Gebruikt besturingssysteem 
 • Doorverwijzende URL (de ervoor bezochte website)
 • Hostnaam van de computer waarop u werkt (IP-adres) 
 • Tijdstip van de serveraanvraag

 

Wanzl  GmbH & Co. KGaA kan deze gegevens niet terugvoeren op bepaalde personen. We combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na een statistische evaluatie verwijderd.Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn conform § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) als dienstaanbieder verantwoordelijk voor eigen informatie die voor gebruik wordt bijgehouden, volgens de algemene wetgeving. Wij zijn echter in overeenstemming met § 8 lid 1 TMG als dienstaanbieder niet verantwoordelijk voor informatie van derden die deze in een communicatienetwerk overdragen of waartoe ze toegang verlenen voor gebruik. Ook zijn wij in overeenstemming met § 10 TMG niet verantwoordelijk voor informatie van derden die we voor een gebruiker opslaan, voor zover wij niet op de hoogte zijn van handelingen of informatie die tegen de wet indruisen en in geval van schadeclaims ook geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit de tegen de wet indruisende handeling of informatie duidelijk wordt, of we direct actief zijn geworden om deze informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren zodra wij daarvan kennis hebben genomen. Voor links naar sites van derden waarnaar vanaf onze homepage wordt verwezen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid omdat wij geen invloed hebben op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze sites is uitsluitend de desbetreffende exploitant verantwoordelijk. Alle links zijn op het tijdstip van publicatie op onze site op juridische inhoud gecontroleerd, waarbij geen schending van het recht is vastgesteld. Een permanente controle van deze links kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een schending van het recht niet worden uitgevoerd.Contactmogelijkheid via de website

De website biedt de mogelijkheid om via een contactformulier contact met ons op te nemen. 

Bij gebruik van het contactformulier worden de volgende verplichte gegevens opgeslagen: (1) voor- en achternaam, (2) branche, (3) functie, (4) adres en (5) e-mailadres van de betrokkene. 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Branche
 • Functie
 • Adres
 • Adres
 • E-mailadres 
   

Voor zover een betrokkene via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Overdracht van deze persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats.Cookies

De internetpagina’s gebruiken op verscheidene locaties zogenaamde cookies. Hiermee kunnen we ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat. De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. 

Cookies beheren De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om cookies te blokkeren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunt u deze uitschakelen zoals is beschreven in de handleiding voor uw browser op  www.allaboutcookies.org  of kunt u, voor zover beschikbaar, de automatische deactiveringstool gebruiken. Een aantal diensten met betrekking tot de website van Wanzl zal echter niet goed functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld.Nieuwsbrief

Wanneer u de op deze internetpagina aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig, maar ook informatie die ons de mogelijkheid geeft na te gaan dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres respectievelijk dat de eigenaar akkoord gaat met ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Uw goedkeuring voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en gebruikt worden voor het analyseren van uw gebruik van de website . De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten.

Google zal deze informatie eventueel ook aan derden overdragen, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de via u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

Daarnaast kunt u de verstrekking van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor de browser te downloaden en te installeren. De actuele Link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlPiwik

Deze website maakt gebruik van Piwik, een opensourcesoftware voor de statistische analyse van websitebezoek door gebruikers. Piwik gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker opgeslagen worden. Deze worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en  op servers in Duitsland opgeslagen om anonieme gebruiksprofielen op te stellen. Tot de gegevens behoren de naam van de opgeroepen website en het opgeroepen bestand, datum en tijdstip van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over de succesvolle oproep, type browser en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de doorverwijzende URL (de ervóór bezochte website), het IP-adres en de aanvragende provider. Het persoonlijke IP-adres wordt direct na de verwerking (IP-gebaseerde bedrijfsidentificatie) door het wissen van het laatste nummerblok geanonimiseerd (masking) en ook niet met de cookies of andere gegevens samengevoegd. Gebruikers kunnen de tracking door cookies voorkomen via een overeenkomstige instelling in hun browsersoftware of door te klikken op de volgend link (opt-out).Google DoubleClick

Deze website gebruikt Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker opgeslagen worden. Deze worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm geanalyseerd. Daarbij wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de via de volgende link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren. Als alternatief kunt u de DoubleClick-cookies op de Digital Advertising-pagina onder de volgende link deactiverenFacebook

Op onze website is een plug-in voor Facebook aanwezig. U herkent deze aan de “like-button” op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: developers.facebook.com/docs/plugins

Net als bij Google Plus wordt hierdoor informatie verzonden naar de server van Facebook, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres.
Als u bent aangemeld op Facebook, dan kunt u inhoud van onze site direct aan uw profiel koppelen, waardoor Facebook de gepersonaliseerde informatie verkrijgt dat u onze site hebt bezocht. 
We hebben geen invloed op het gebruik van de daarheen verstuurde gegevens en we weten ook niet in hoeverre deze worden verkregen.

U kunt het gegevensbeleid van Facebook vinden onder de volgende link:
nl-nl.facebook.com/policy.phpYouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportal die video-publishers de mogelijkheid biedt gratis videoclips te plaatsen, die andere gebruikers gratis kunnen bekijken, beoordeling en becommentariëren. YouTube staat de publicatie toe van allerlei soorten video’s waardoor zowel complete film- en tv-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video’s via de internetportal kunnen worden opgeroepen. 

De beheermaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten. 

Elke keer dat één van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt aangeboden en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component verzocht om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op www.youtube.com/yt/about/nl/ . In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google bericht over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene ook tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube met het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene. YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van het oproepen van onze website tegelijkertijd is ingelogd bij YouTube; dat gebeurt ongeacht of de betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Als deze overdracht van informatie aan YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, dan kan deze de overdracht voorkomen door uit te loggen bij het YouTube-account voordat onze website geopend wordt.Klanten en zakelijke partners

We verwerken persoonsgegevens die we in het kader van onze zakelijke betrekkingen van u ontvangen. Tevens verwerken we - voor zover nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden - persoonsgegevens die we van andere ondernemingen uit het Wanzl-concern, van zakelijke partners in de buitendienst, van dienstverleners of van andere derden (bijv. kredietwaardigheidsinformatie) met toestemming (bijv. voor het uitvoeren van opdrachten of overeenkomsten, of op grond van een door u gegeven toestemming) ontvangen hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals debiteurenlijsten, handelsregisters, pers, media, internet) met toestemming hebben ontvangen en mogen verwerken. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de zakelijke relatie zijn: naam, adres, contactgegevens, belastinggegevens, opdrachtgegevens, betalingsgegevens, bankgegevens, contractgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, omzetgegevens, communicatiegegevens, documentatiegegevens (bijv. gebruik van onze website, nieuwsbrief).

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens conform de bepalingen in de privacywetgeving:Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de AVG) 

Voor zover wij toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde doelen, is de rechtmatigheid van deze verwerking bepaald door uw toestemming. Een eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid sub b van de AVG)

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de andere partij de betrokkene is, zoals dat bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures het geval is die nodig zijn voor de levering van goederen of het uitvoeren van een andere prestatie of tegenprestatie, dan berust de verwerking op art. 6 lid 1 sub b van de AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij aanvragen voor of vragen over onze producten of diensten. Op grond van wettelijke verplichtingen of in het algemeen belang (art. 6 lid 1 sub c, art. 6 lid 1 sub e van de AVG) 

Tevens verwerken we uw persoonsgegevens voor zover wettelijke richtlijnen dit vereisen of als sprake is van een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van belastingplichten. Ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon (art. 6 lid 1 sub d van de AVG) 

In specifieke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en vervolgens zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of gelijksoortige vitale informatie doorgeven moet worden aan een arts, een ziekenhuis of andere derden. 


In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 sub f van de AVG) 

Voor zover dat nodig is, verwerken we uw gegevens behalve voor de feitelijke uitoefening van de overeenkomst ook ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen (bijvoorbeeld kredietwaardigheidsinformatie, reclame of markt- en opinieonderzoek, het te gelde maken van juridische aanspraken en verdediging bij juridische conflicten, garanderen van de IT-beveiliging, maatregelen voor zakelijk beheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten).

Wie ontvangt uw gegevens?

Binnen de Wanzl-groep ontvangen die afdelingen uw gegevens die ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Ook door ons ingezette verwerkers kunnen voor deze genoemde doeleinden gegevens ontvangen. Andere ontvangers van uw gegevens kunnen leveranciers en dienstverleners voor het uitvoeren van de zakelijke betrekking zijn, of openbare autoriteiten en instellingen als er sprake is van een wettelijke of overheidsverplichting. Verdere ontvangers van uw gegevens kunnen instanties zijn voor wie u ons toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

Duur van de opslag, wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is het verwerkingsdoel en de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het wegvallen van het verwerkingsdoel en rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn worden de betreffende gegevens gewist of geblokkeerd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst.

Overdracht van persoonsgegevens

Er worden uitsluitend in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens overgedragen aan bedrijven van de Wanzl-groep of leveranciers en dienstverleners, dat kunnen ook landen buiten de EU zijn. Overdracht aan een internationale organisatie vindt niet plaats. Overdracht vindt alleen plaats voor zover door de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming is bevestigd of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming (bijv. standaard EU-contractbepalingen) zijn.

Rechten van de betrokkeneRecht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te verlangen of zijn/haar gegevens verwerkt worden.Recht op inzage 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke altijd gratis inzage te krijgen in de over zijn of haar persoon opgeslagen persoonsgegevens. Recht op rectificatie 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om direct rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betrokkene het recht om, rekening houdende met het doel van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verlangen. Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat deze zijn/haar persoonsgegevens direct wist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is: 

 • De persoonsgegevens zijn voor doelen verzameld of op andere wijze verwerkt waarvoor ze niet meer nodig zijn. 
 • De betrokkene trekt diens goedkeuring in waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG of art. 9 lid 2 sub a van de AVG gebaseerd was, en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking. 
 • De betrokkene dient conform art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene dient conform art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of van een van de lidstaten waar de verwerkingsverantwoordelijke onderdaan van is.
 • De persoonsgegevens zijn in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij verkregen volgens art. 8 lid 1 van de AVG. 
   Recht op beperking van de verwerking 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen, als er sprake is van een van de volgende voorwaarden: (1) De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene bestreden, en wel voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. (2) De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan beperking van het gebruik van deze gegevens. (3) De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, de betrokkene heeft ze echter nodig voor het te gelde maken, uitvoeren of verdedigen van juridische aanspraken. (4) De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Recht op bezwaar

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om vanwege redenen die het gevolg zijn van diens speciale situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG plaatsvindt. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De verantwoordelijke onderneming verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, behalve wanneer dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantoonbaar zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheid van de betrokkene, of de verwerking is bedoeld voor het te gelde maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken. Als de verantwoordelijke onderneming persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, dan heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt. 

U kunt uw bezwaar richten tot: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4 
89340 Leipheim, Duitsland 
E-mailadres: datenschutz@wanzl.com Recht op intrekken van toestemming 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Plicht tot beschikbaar stellen van gegevens

Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven (bijv. belastingvoorschriften) of vloeit voort uit contractuele regelingen (bijv. informatie over contractpartner). Tevens kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens beschikbaar te stellen als onze onderneming met deze een overeenkomst afsluit. Het niet beschikbaar stellen van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkenen niet kan worden afgesloten.

Bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming

Als onderneming die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg plaatsvinden. Dat is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten via elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website aanwezig webformulier, aan de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar stelt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst afsluit met een sollicitant, dan worden de beschikbaar gestelde gegevens ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsverhouding opgeslagen, rekening houdende met de wettelijke voorschriften. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst afsluit met de sollicitant, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van de beslissing verwijderd, voor zover verwijderen niet indruist tegen andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een eventueel gerechtvaardigd belang is in dit geval bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure conform de wet op de gelijke behandeling.

Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming of bij de voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland, telefoon +49(0)981/531300.

Stand: 16-05-2018