hållbarhet

Hållbarhetsinitiativet UN Global Compact

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har anslutit sig till UN Global Compact. Världens största och viktigaste initiativ för hållbar och ansvarsfull företagsstyrning har officiellt bekräftat upptagandet av den Leipheimbaserade tillverkaren av lösningar för detaljhandel, materialhantering och entré- och utgångslösningar samt flygplats- och hotelltjänster. Genom att gå med i UN Global Compact har Wanzl blivit del av en allians med mer än 21 000 företag och organisationer världen över som har blivit kända för att bidra till en hållbar ekonomi genom ansvarsfulla affärsmetoder.

Mer information ...

Företagets samhällsansvar

Wanzl CSR-policy – hållbarhetspolicy för miljö och sociala frågor baseras på Sustainable Development Goals (SDG) som strategiskt ramverk. De fungerar inte enbart som riktlinjer för vårt dagliga arbete utan återspeglar också vår fasta övertygelse om att göra världen till en bättre plats – oberoende av juridiska skyldigheter. Vi är fast beslutna om att aktivt bidra till dessa mål och uppfylla vårt ansvar gentemot samhället och miljön. Genom att gå med i UN Global Compact vill vi framhäva vårt engagemang och kommer därmed att arbeta efter de tio principerna om mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

Utmärkelse i EcoVadis hållbarhetsklassificering

EcoVadis, världens största erkända leverantör av hållbarhetsbetyg, utmärker oss. Med den frivilliga certifieringen från EcoVadis delger vi hur väl vår koncern har integrerat principerna för hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) i vårt affärs- och ledningssystem. EcoVadis bedömning baseras på en omfattande bedömning enligt 21 hållbarhetskriterier inom de fyra områdena miljö, arbets- och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Resultatet har dokumenterat i ett poängkort som gör det möjligt för oss att dokumentera våra hållbarhetsåtgärder och göra dem tillgängliga för våra affärspartners. EcoVadis-metoden bygger på internationella hållbarhetsstandarder – såsom Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000– och övervakas av en vetenskaplig panel av CSR- och leveranskedjeexperter för att ge tillförlitliga CSR-betyg.

Galvanisering med aktiv hållbarhet

Wanzl – en av Europas största galvaniseringsföretag – är även miljöpionjär inom ytbeläggning: Den kompletta galvaniseringstekniken fungerar enligt den trevärda förkromningsprocessen för att skydda människor och miljö. Den nybyggda galvaniseringsavdelningen i Leipheim är en förebild och uppfyller de strängaste kraven för hållbarhet. Här är det lätt att andas! Frånluften rengörs nämligen noggrant med våtskrubber och droppavskiljare ner till de minsta partiklarna. Den höga luftomsättningen skapar bra klimat. 

Själva frånluftsvärmen används för miljövänlig uppvärmning av hallen och sparar 3 miljoner kWh energi och därmed riktigt mycket CO2. Att jämföra med: Detta regenerativa utnyttjande av energi från spillvärme motsvarar en gasvolym på 270 000 m³ respektive 300 000 liter eldningsolja. CO2-minskningen jämfört med fossil energianvändning ligger på över 500 respektive över 770 ton CO2. Och det hållbara engagemanget tas väl emot: av naturen, kunderna, leverantörerna, medarbetarna och alla andra personer och intressenter som har kontakt med Wanzl.