Produkter

11 resultat

Påkörningsskydd

En stor transport- eller kundvagn kan vara svår att manövrera. Smala kurvor eller barrikaderade gångar är en stor utmaning för många kunder. Även om hjulen löper lätt uppstår det allt oftare kollisioner i butiker och lager. Det orsakar inte sällan betydande skador. Det är för det första irriterande, men det behöver å andra sidan inte vara så. Förebygg detta genom att använda Wanzls praktiska påkörningsskydd där riskerna är som störst.

Avvisarringar

Tillförlitligt skydd vid oaktsam hantering av kundvagnar

Krockskydd

Effektiv användning i många områden

Krockskydd för frysboxar

Skyddssystem för AHT-boxar, modellerna Paris och Miami

Krockskyddpelare/pollare

Massiv avgränsning

Påkörningsskydd ProTec 3®

Robust, funktionell och snygg

Skydd för varusäkring

På så sätt förblir varusäkringssystemen tillförlitliga

Styrräcke Classic

Många användningsområden

Styrräcke Technoline

Snyggt och funktionellt skydd för krävande butiksmiljöer

Styrräcken i rostfritt stål

Skyddar butiksinredningen mot kundvagnar

Styrräcken i rostfritt stål NX

Perfekt utseende – perfekt funktion

En lösning som snabbt kan implementeras och som dessutom är extremt effektiv kallas styrräcke. Skalmarna löper längs hyllorna i butiksutrymmena. De är fast förankrade i golvet bara några centimeter över golvet och förhindrar att kunder stöter emot hyllorna eller varorna i hyllorna med kundvagnen. Styrräcken som påkörningsskydd finns i många olika utföranden. Principen bakom de robusta krockskyddsbyglarna som placeras på särskilt hårt trafikerade hörn är också väl beprövad.

Skydda känsliga zoner ordentligt

När oförsiktiga kunder regelbundet stöter emot kylskåp eller frysboxar kan det bli dyrt. Wanzl har därför utvecklat ett påkörningsskydd avsett för frysboxsystem som kan anpassas efter frysboxens design och till och med förses med ventilationsöppningar. Då påverkas inte frysboxens funktion och den känsliga tekniken säkras optimalt mot kollisioner.

Wanzl kan anpassa sina påkörningsskydd till de olika tillverkarnas aktuella specifikationer. Påkörningar förkommer också ofta vid in- och utpassering via larmsystem. Särskilda varusäkringsskydd dämpar effektivt kollisionen med kundvagnar. 

Påkörningsskydd för större zoner

 I stort sett alla lager och butiker finns det områden där varu- eller transportvagnar inte är tillåtna. Det kan vara kontor eller ingångar till toaletter. Här har de praktiska krockskyddspelarna eller även pollare från Wanzl visat sig komma väl till pass. De ställs tydligt upp med korta avstånd så att kunderna eller personalen direkt kan se att en vagn inte är önskvärd i den aktuella zonen. Påkörningsskyddet finns med diametern 80 eller 100 millimeter, helt i rostfritt stål av hög kvalitet.