leveranskedjan

På Wanzl Nordic är vi stolta över att ha en stark och modern produktionsstruktur för vår tillverkning av butiksinredning. Vi utvecklar och uppgraderar kontinuerligt våra maskiner och produktionsprocesser för att uppnå bättre och snabbare resultat. Detta ger dig tydliga fördelar i form av tillförlitlig leveranssäkerhet och god ekonomi. Vår produktionsstruktur är mångfacetterad och vi har därmed goda möjligheter att skräddarsy den rätta lösningen, beroende på din verksamhets behov.

Ett omfattande nätverk av produktion

En stor del av vår produktion, inklusive CAD/CAM-produktion och ytbehandling, sker i Wanzl Nordics egna fabriker i Hadsten och Liepaja där uppdragen sköts av duktiga kollegor med stor expertis inom trä- och metallproduktion. Utöver vår egen produktion kan vi också nyttja våra samarbetsavtal och underleverantörer i bland annat Polen, Kina och Baltikum. Detta ger oss möjlighet att använda ett brett nätverk av resurser och expertis för att möta alla de olika produktionsbehov våra kunder har.

Kvalitetssäkrad produktion

På Wanzl Nordic säkerställer vi en hög kvalitetsstandard genom löpande kvalitetskontroller både under monteringen och genom provkontroller. Detta garanterar att våra produkter uppfyller de högsta kvalitetskraven och ger dig trygghet som kund.