Databeskyttelse

Vi tager databeskyttelse alvorligt

Vi sætter stor pris på din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse har en særligt høj prioritet for os. Behandlingen af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og i overensstemmelse med de gældende, landespecifikke bestemmelser om databeskyttelse. Personoplysninger indsamles kun i det omfang, det er teknisk nødvendigt på dette websted. De indsamlede data vil under ingen omstændigheder blive solgt eller videregivet til tredjemand af andre grunde. Nedenstående erklæring giver dig et overblik over, hvordan vi sikrer denne beskyttelse, og hvilken type oplysninger der indsamles til hvilket formål.Ansvarlig virksomhed

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Tyskland
Telefon: +49(0)8221/729-0
E-mailadresse: info@wanzl.com 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Databeskyttelsesansvarlig
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Tyskland
Telefon: +49(0)8221/729-0
E-mailadresse: dataprotection.nordic@wanzl.com 

Alle registrerede kan til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige med ethvert spørgsmål og forslag til databeskyttelse.Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar, fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"). Som identificerbar anses en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.Databehandling på dette websted

Wanzl GmbH & Co. KGaA indsamler og gemmer automatisk oplysninger i dine serverlogfiler, som din browser overfører til os. Det betyder konkret:

 • Browsertype/-version
 • Anvendt operativsystem 
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang (IP-adresse) 
 • Tidspunkt for serverforespørgslen

 

Disse data kan for Wanzl GmbH & Co. KGaA ikke henføres til bestemte personer. Disse data vil ikke blive sammenført med andre datakilder, og dataene vil blive slettet efter en statistisk analyse.Ansvarsfraskrivelse

Vi er i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemedielov (TMG) som tjenesteudbyder ansvarlig for egne oplysninger, der stilles til rådighed, i henhold til den generelle lovgivning. Men vi er ifølge § 8, stk. 1, i TMG som tjenesteudbyder ikke ansvarlig for tredjeparts oplysninger, som disse formidler via kommunikationsnet, eller som de giver adgang til at anvende. I henhold til § 10 i TMG er vi heller ikke ansvarlige for tredjeparts oplysninger, som vi gemmer for en bruger, såfremt vi ikke har kendskab til den ulovlige handling eller information og i tilfælde af erstatningskrav ikke er bekendte med forhold eller omstændigheder, der tydeliggør den ulovlige handling eller information, eller hvor vi straks har grebet ind for at fjerne informationen eller spærre adgangen til den, så snart vi får kendskab hertil. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for links til tredjeparts eksterne sider, der henvises til på vores hjemmeside, da vi ikke har indflydelse på deres indhold. Ansvaret for indholdet på disse sider påhviler udelukkende den operatøren af disse. Alle links er på tidspunktet for deling på vores side blevet gennemgået for ulovligt indhold, og der er ikke konstateret nogen lovovertrædelser. En permanent overvågning af disse links kan dog ikke gennemføres uden en konkret formodning om en lovovertrædelse.Kontakt via hjemmesiden

Hjemmesiden giver mulighed for at kontakte os via en kontaktformular. 

Ved brug af kontaktformularen gemmes følgende obligatoriske oplysninger: den registreredes (1) fornavne og efternavn, (2) branche, (3) stilling, (4) adresse og (5) e-mailadresse. 

 • Fornavne
 • Efternavn
 • Branche
 • Stilling
 • Adresse
 • Adresse
 • E-mailadresse
   

Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede har indsendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af den registrerede person til den dataansvarlige, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede person. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.Cookies

Hjemmesiderne anvender såkaldte cookies flere steder. De bruges til at gøre vores sortiment mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som din browser gemmer. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session-cookies". De slettes automatisk, når dit besøg er afsluttet. Cookies er ikke skadelige for din computer og indeholder ikke virus. 

Administration af cookies De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at blokere cookies. Hvis du ikke accepterer brugen af disse cookies, skal du deaktivere dem som beskrevet i denne vejledning til din browser www.allaboutcookies.org eller bruge det automatiske deaktiveringsværktøj, hvis det er tilgængeligt. Nogle af tjenesterne i forbindelse med Wanzls hjemmesider vil dog ikke fungere korrekt, hvis cookies er deaktiveret.Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en gyldig e-mailadresse samt oplysninger, der tillader os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, eller om indehaveren af e-mailadressen er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af data, e-mailadresse samt brugen af disse til fremsendelse af nyhedsbrevet. Google Analytics

Dette websted anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien, om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Google anvender disse oplysninger til at foretage analyser af din brug af webstedet med henblik på at kunne udarbejde rapporter over aktiviteterne på webstedet og tilbyde udbyderen af webstedet yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet.

Google videregiver eventuelt også informationerne til tredjemand, såfremt loven foreskriver dette, eller såfremt tredjemand forarbejder disse data på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder sammenkøre din IP-adresse med andre af Googles data. Du kan indstille din browsersoftware til at forhindre lagring af cookies, men vi gør opmærksom på, at du i givet fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Ved at bruge dette websted accepterer du, at de oplysninger, der indhentes om dig, behandles af Google på den måde og med det formål, der er beskrevet ovenfor.

Du kan desuden forhindre, at de data, der genereres af cookien og vedrører din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til og behandles af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link. Det aktuelle link er https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dePiwik

Dette websted bruger Piwik, en open source-software til statistisk analyse af brugeradgang. Piwik anvender såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i en brugers browser. De bruges til at analysere brugen af dette websted. I den forbindelse indsamles, behandles og gemmes data på servere i Tyskland for at oprette anonyme brugerprofiler. Dataene omfatter navnet på den hentede webside, filen, dato og klokkeslæt for hentning, den overførte datamængde, meldingen om gennemført hentning, browsertypen og versionen, brugerens operativsystem, referrer-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder. Den personlige IP-adresse anonymiseres umiddelbart efter behandlingen (IP-baseret firmaregistrering), ved sletning af den sidste nummerblok (maskering) og sammenføres heller ikke med cookies eller andre data. Brugerne kan forhindre sporingen via cookies ved at vælge den relevante indstilling i browsersoftwaren eller ved at klikke på følgende link (opt-out).Google DoubleClick

Dette websted bruger Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i en brugers browser. De bruges til at analysere brugen af dette websted. De indsamlede data analyseres kun til statistiske formål og i anonymiseret form. I den forbindelse tildeles din browser et pseudonymt identifikationsnummer (ID). DoubleClick-cookies indeholder ingen personoplysninger. Du kan forhindre brugen af cookies ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under punktet DoubleClick-deaktiveringsudvidelse under følgende link. Alternativt kan du deaktivere DoubleClick-cookies på siden Digital Advertising via følgende linkFacebook

Der findes et Facebook-plugin på vores side. Det kan du se på "Like-knappen" på vores side. Du finder en oversigt over Facebook-plugins på følgende link: developers.facebook.com/docs/plugins

På samme måde som ved Google Plus sendes der oplysninger til Facebooks server, f.eks. din IP-adresse.
Når du er logget ind på Facebook, kan du linke indhold fra vores side direkte til din Facebook-profil, så Facebook får den personliggjorte information om, at du har besøgt vores side.
Vi har ingen indflydelse på brugen af de oplysninger, der overføres dér, og vi har heller ikke kendskab til, i hvilket omfang disse indsamles.

Facebooks databeskyttelseserklæring kan hentes på følgende link:
da-dk.facebook.com/policy.phpYouTube

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra YouTube på dette websted. YouTube er en videoportal på internettet, som giver personer mulighed for gratis at lægge videoklip ind og andre brugere mulighed for gratis at se, vurdere og kommentere dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle typer videoer, så du kan både se hele film- og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne via internetportalen. 

Virksomheden, der driver YouTube, er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Ved hvert besøg på en af de individuelle sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, anmodes internetbrowseren på den registreredes enhed automatisk om at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Du kan finde flere oplysninger om YouTube på www.youtube.com/yt/about/de/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google kendskab til, hvilken specifik underside på vores websted den registrerede besøgte. Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, registrerer YouTube ved at åbne en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores websted den registrerede besøgte. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og knyttes til den registreredes YouTube-konto. YouTube og Google modtager oplysninger via YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på YouTube på det tidspunkt, hvor vores websted bliver besøgt, uanset om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan overførsel af oplysninger til YouTube og Google, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin YouTube-konto, inden han eller hun besøger vores websted.Kunder og forretningspartnere

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med vores forretningsforhold. Derudover behandler vi – for så vidt det er nødvendigt for levering af vores ydelser – personoplysninger, som vi har modtaget fra andre virksomheder i Wanzl-koncernen eller forretningspartnere eller fra tjenesteudbydere eller andre tredjeparter (f.eks. kreditværdighedsoplysninger) på lovlig vis (f.eks. med henblik på udførelse af ordrer, til opfyldelse af kontrakter eller på grundlag af et samtykke, som du har givet). For det andet behandler vi personoplysninger, som vi på lovlig vis har fået og kan behandle fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. debitorregistre, handelsregistre, presse, medier, internet). Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med forretningsforholdet: Navn, adresse, kontaktoplysninger, skattekarakteristika, ordredata, betalingsoplysninger, bankforbindelse, kontraktlige oplysninger, kreditværdighedsdata, omsætningsdata, kommunikationsdata, dokumentationsdata (f.eks. brug af vores hjemmeside, nyhedsbrev).

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen:På grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR)

I det omfang du har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger til bestemte formål, er lovligheden af denne behandling givet på grundlag af dit samtykke. Et afgivet samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes. Til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR)

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede har indgået, f.eks. i forbindelse med behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at levere varer eller yde en anden tjeneste eller modydelse, sker behandlingen på grundlag af artikel 6 I, litra b), i GDPR. Det samme gælder for behandlingsprocesser, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller ydelser. På grund af lovmæssige bestemmelser eller i offentlighedens interesse (art. 6, stk. 1, litra c), art. 6, stk. 1, litra e), i GDPR) 

Derudover behandler vi dine personoplysninger, for så vidt det kræves af loven, eller hvis der foreligger en offentlig interesse, som for eksempel for at efterleve skattemæssige forpligtelser. For at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser (artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR) 

I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed og efterfølgende skulle videregive sit navn, alder, oplysninger om sundhedsforsikring eller andre vitale oplysninger til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. 


Inden for rammerne af interesseafvejningen (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR)

Såfremt det er nødvendigt, behandler vi dine data ud over den egentlige opfyldelse af kontrakten med henblik på varetagelse af berettigede interesser fra os eller tredjemand, såfremt den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere (f.eks. kreditoplysning, reklame eller markeds- og meningsforskning, fremsættelse af juridiske krav og forsvar i forbindelse med retstvister, sikring af IT-sikkerhed, foranstaltninger med henblik på forretningsstyring og videreudvikling af tjenester og produkter).

Hvem får dine data?

Inden for Wanzl-gruppen modtages dine oplysninger af de afdelinger, der har brug for dem for at opfylde vores kontraktlige og lovmæssige forpligtelser. Databehandlere, som vi anvender, kan også modtage data til disse nævnte formål. Andre modtagere af dine data kan være leverandører og tjenesteudbydere med det formål at gennemføre forretningsforbindelsen eller offentlige myndigheder og institutioner i tilfælde af en lovmæssig eller myndighedsforpligtelse. Yderligere datamodtagere kan være de kontorer, som du har givet samtykke til, at vi må overføre data til.

Varigheden af lagring, sletning og blokering af personoplysninger

Kriterierne for, hvor længe personoplysninger skal gemmes, omfatter formålet med behandlingen og den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter bortfald af behandlingsformålet og under hensyntagen til den lovbestemte opbevaringsfrist slettes eller spærres de pågældende data, såfremt de ikke længere er nødvendige med henblik på opfyldelse af kontrakten eller kontraktincitament.

Videregivelse af personoplysninger

Der finder kun dataoverførsler sted til virksomheder i Wanzl-gruppen eller leverandører og tjenesteudbydere inden for rammerne af opfyldelsen af aftalen, dette kan også være lande uden for EU. Der overføres ikke noget til en international organisation. En overførsel sker kun, hvis EU-Kommissionen har bekræftet et passende databeskyttelsesniveau, eller der foreligger andre passende databeskyttelsesgarantier (f.eks. EU-standardkontraktbestemmelser).

Den registreredes rettighederRet til bekræftelse

Den registrerede har ret til at få oplyst af den dataansvarlige, hvorvidt der behandles personoplysninger, der vedrører den registrerede.Ret til indsigt

Den registrerede har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få oplyst af den dataansvarlige, hvilke personoplysninger der gemmes om ham eller hende. Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger, der vedrører ham eller hende. Den registrerede har endvidere ret til, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at anmode om, at ufuldstændige personoplysninger gøres komplette. Ret til sletning (retten til at blive glemt) 

Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende, og hvis behandlingen ikke er nødvendig: 

 • Personoplysningerne er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, som de ikke længere er nødvendige for. 
 • Den registrerede trækker sit samtykke til behandlingen tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen. 
 • Den registrerede gør i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end indsigelsen, eller den registrerede gør i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR indsigelse mod behandlingen.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Sletning af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er indhentet i forbindelse med udbudte informationssamfundstjenester i henhold til art. 8, stk. 1, i GDPR.
   Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede har ret til at anmode den dataansvarlige om begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: (1) Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne. (2) Behandlingen er ulovlig, den registrerede afviser sletningen af personoplysningerne og kræver i stedet, at brugen af personoplysningerne begrænses. (3) Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men den registrerede har brug for dem for at kunne gøre retlige krav gældende eller for at udøve eller forsvare dem. (4) Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke fastslået, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes. Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at modtage de personoplysninger om sig selv, som den registrerede har givet til en dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger, der sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, for at gøre indsigelse. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser. Den ansvarlige afdeling vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares. Hvis den ansvarlige afdeling behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysningerne med henblik på sådan markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål. 

Du kan rette din indsigelse hertil: 

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Str. 4
D-89340 Leipheim
E-mailadresse: datenschutz@wanzl.com Ret til at trække samtykke tilbage

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at trække sit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage når som helst.

Forpligtelse til tilvejebringelse af data

Vi gør dig opmærksom på, at tilvejebringelsen af personoplysninger til dels er lovpligtig (f.eks. skattelovgivningen) eller kan være baseret på kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om aftalepartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for indgåelse af en kontrakt, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med den registrerede. Manglende tilvejebringelse af personoplysningerne ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås.

Automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed undgår vi automatisk beslutningstagning eller profilering.Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på behandling i løbet af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender relevant ansøgningsmateriale elektronisk, f.eks. pr. e-mail eller via en webformular på hjemmesiden, til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indsendte oplysninger blive gemt med henblik på at kunne afvikle ansættelsesforholdet under overholdelse af lovgivningen. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne seks måneder efter meddelelsen om afslag, medmindre der foreligger andre legitime interesser fra den dataansvarliges side. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. bevispligt i en retssag i henhold til den tyske lov om ligebehandling (AGG).

Hvor kan du klage?

Du har mulighed for at indgive en klage til den ovenfor nævnte databeskyttelsesansvarlige eller til den ansvarlige datatilsynsmyndighed: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, D-91522 Ansbach, tlf. +49(0)981/531300.

Sidst opdateret: 16.05.2018