Databeskyttelse

Vi, Wanzl GmbH & Co. KGaA, stiller vores hjemmeside til rådighed på adressen www.wanzl.com. Som ansøger finder du også vores karrierewebsted og ansøgningsformularer her. I forbindelse med driften af vores websted samt i forbindelse med ansøgningsprocedurer behandler vi personoplysninger.

Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger bliver beskyttet. Vi behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, især den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den tyske databeskyttelseslov (BDSG).

I denne webversion af vores oplysninger om databeskyttelse får du et overblik over følgende oplysninger:

 • Oplysninger om den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige (afsnit A).
 • Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores websted (afsnit B).
 • Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger som ansøger hos os (afsnit C).
 • Oplysninger om brug af cookies eller lignende teknologier (afsnit°D).
 • Oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger (afsnit°E).
 • Oplysninger om de fagbegreber på databeskyttelsesområdet, der anvendes i vores databeskyttelsesoplysninger (afsnit°F).

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse. I de følgende afsnit gør vi dig også opmærksom på, om der er yderligere information om de pågældende oplysninger vedrørende vores detaljerede databeskyttelsesoplysninger.

 

 

A. Oplysninger om den dataansvarlige

 

I. Navn på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Tyskland
E-mail: info@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

II. Kontaktoplysninger for den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Til den databeskyttelsesansvarlige
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim
Tyskland                                                                                                                                                                                                                              
E-mail: dataprotection.nordic@wanzl.com 
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores websted

 

I. Informativ brug af vores websted

Ved rent informativ brug af vores websted sendes der af tekniske årsager bestemte oplysninger fra din enhed til webserveren for vores websted, f.eks. din IP-adresse. Vi behandler disse oplysninger med henblik på tilvejebringelse af det indhold, du besøger på vores websted (hvis relevant, herunder det eksterne YouTube-plugin, der er integreret på visse sider på vores websted), og med henblik på at garantere sikkerheden for den IT-infrastruktur, der anvendes til tilvejebringelse af vores websted.

Til tilvejebringelse af søgefunktioner på vores websted behandler vi data, som du indtaster i søgeformularer på vores websted, for at give dig søgeresultater for de søgeord, du indtaster.

Til tilvejebringelse af databeskyttelsesindstillingsfunktioner på vores websted (f.eks. til at give eller tilbagekalde samtykke til brug af visse cookiebaserede teknologier) gemmes der oplysninger om dine databeskyttelsesindstillinger i cookies (afsnit D) på din enhed. Cookies og de oplysninger, der er gemt deri, kan udlæses under besøget på vores websted for at tage højde for dine databeskyttelsesindstillinger, når du bruger vores websted.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°B.I). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om

 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

II.                Anvendelse af webanalyseteknologier

Hvis du har givet dit samtykke til dette, anvender vi på vores hjemmeside såkaldte "webanalyseteknologier".

Webanalysen gør det muligt at indsamle og analysere oplysninger om brugernes aktiviteter på vores websted. De indsamlede oplysninger bruges til at forbedre vores websted og opfylde målene for vores websted (f.eks. øget antal besøg på siden).

Når du besøger vores websted, indsamler det anvendte webanalyseværktøj oplysninger om din brug af vores websted og gemmer dem i en enhedsrelateret profil. For at kunne knytte disse oplysninger til din enhed tildeles din enhed et entydigt ID, som knyttes til den enhedsrelaterede profil. Dette ID gemmes i cookies (afsnit°D) på din enhed. Når du besøger vores websted, kan din enhed genkendes på baggrund af det ID, den er blevet tildelt.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°B.II). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om

 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

III. Brug af online kontaktformularer, herunder vores produktkonfigurator

På vores websted giver vi dig mulighed for at kontakte os via kontaktformularer, f.eks. for at sende spørgsmål om produkter eller forespørgsler via produktkonfiguratoren. Vi behandler de oplysninger, du har oplyst i kontaktformularerne, for at kunne behandle din henvendelse. Desuden gemmer og bruger vi eventuelt oplysningerne til dokumentationsformål med henblik på at gøre eventuelle retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller opfylde lovmæssige, især handels- og skatteretlige forpligtelser til opbevaring.

Når du bruger kontaktformularerne på vores websted, sendes der af tekniske årsager bestemte oplysninger fra din enhed til webserveren på vores websted, f.eks. din IP-adresse. Vi behandler disse oplysninger med henblik på tilvejebringelse af kontaktformularerne på vores websted og for at kunne garantere sikkerheden af den IT-infrastruktur, der anvendes til tilvejebringelse af formularerne.

Til tilvejebringelse af kontaktformularerne på vores websted gemmes oplysninger om den pågældende kontaktformularsession i cookies (afsnit°D) på din enhed. Cookies og de oplysninger, der er gemt i dem, kan udlæses under brugen af kontaktformularerne for at opretholde den pågældende kontaktformularsession.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit B.III). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om

 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

IV. Brug af e-mailnyhedsbrevet

På vores websted giver vi dig mulighed for at tilmelde dig vores e-mailnyhedsbrev. Når du tilmelder dig e-mailnyhedsbrevet, indsamles visse oplysninger, f.eks. din e-mailadresse. Vi behandler disse oplysninger til bekræftelse af dit abonnement samt levering af e-mailnyhedsbrevet. Derudover gemmer og bruger vi disse oplysninger til dokumentationsformål med henblik på at gøre eventuelle retskrav gældende, samt udøve eller forsvare dem.

Når du bruger formularen til tilmelding og afmelding af vores nyhedsbrev på vores websted, sendes der af tekniske årsager bestemte oplysninger fra din enhed til webserveren på vores websted, f.eks. din IP-adresse. Vi behandler disse oplysninger med henblik på tilvejebringelse af formularen til tilmelding og afmelding af vores nyhedsbrev på vores websted og for at garantere sikkerheden for den IT-infrastruktur, der anvendes til tilvejebringelse af formularen til tilmelding og afmelding af vores nyhedsbrev.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°B.IV). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om

 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

V. Brug af vores karrierewebsted, herunder vores online-ansøgningsformularer

På vores karriereside giver vi dig mulighed for at læse mere om os som arbejdsgiver og om vores ledige stillinger. Her har du også mulighed for at sende ansøgninger via ansøgningsformularer.

Vi behandler de oplysninger, du har oplyst i ansøgningsformularerne, i forbindelse med modtagelsen af din ansøgning med henblik på at kunne behandle den i næste trin. Du kan finde oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores ansøgningsproces i afsnit°C.

Når du bruger vores karriereside, herunder ansøgningsformularer på vores karriereside, sendes der af tekniske årsager visse oplysninger fra din enhed til vores karrieresides webserver, f.eks. din IP-adresse. Vi behandler disse oplysninger med henblik på tilvejebringelse af vores karriereside, herunder ansøgningsformularer på vores karriereside, og for at kunne garantere sikkerheden for den IT-infrastruktur, der anvendes til tilvejebringelse af karrieresiden, samt afhjælpe tekniske fejl.

Til tilvejebringelse af jobfilterfunktionen på vores karriereside samt ansøgningsformularerne på vores karriereside gemmes oplysninger om den pågældende session i cookies (afsnit°D) på din enhed. Cookies og de oplysninger, der er gemt i dem, kan udlæses under brugen af jobfilterfunktionen eller ansøgningsformularerne for at opretholde den pågældende session.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljeredeoplysninger om databeskyttelse (i afsnit°B.V). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om

 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

 

C. Oplysninger om behandlingen af vores ansøgeres personoplysninger

 

Som (potentiel) arbejdsgiver behandler vi personoplysninger fra ansøgere, der søger job hos os via vores karriereside (afsnit°B.V) eller på anden måde.

Vi behandler oplysninger om vores ansøgere til følgende formål:

 • Gennemførelse af ansættelsesprocessen, især gennemgang af ansøgninger, kontakt med ansøgeren og afholdelse af jobsamtaler med henblik på vurdering og udvælgelse af egnede ansøgere
 • Samarbejdsudvalgets deltagelse i ansættelsesprocessen for at opfylde lovmæssige forpligtelser
 • Refusion af ansøgningsomkostninger
 • I tilfælde af manglende ansættelse: Medtagning af ansøgeren i forbindelse med fremtidige jobtilbud, især opbevaring af de personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med ansøgningsprocessen, vurdering af egnetheden til fremtidige jobtilbud og kontakt til ansøgeren med henblik på indledning af en ansøgningsproces
 • Opbevaring i en overgangsperiode til dokumentationsformål med henblik på at gøre retskrav gældende, samt udøve eller forsvare dem
 • Etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, herunder samarbejde med eksterne advokater
 • Samarbejde med tilsynsmyndigheder, domstole og andre offentlige organer for at efterleve juridiske forpligtelser
 • Opbevaring af data for at efterleve lovmæssige, især handels- og skatteretlige forpligtelser til opbevaring
 • Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°C). Dér finder du mere detaljerede oplysninger om
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de kilder, som personoplysningerne stammer fra i de respektive kategorier
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne periode
 • en eventuel forpligtelse til at levere personoplysninger og de mulige konsekvenser af at undlade at levere dem
 • de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles
 • retsgrundlaget for behandlingen (hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel°6, stk. 1, litra f), i GDPR, vil du også modtage oplysninger om de legitime interesser, som vi eller tredjeparter forfølger)
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og i disse tilfælde oplysninger om den involverede logik samt omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for dig og
 • modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger og, hvor det er relevant, videregivelse af personoplysninger til tredjelande og/eller internationale organisationer (i så fald vil du også blive informeret om, hvorvidt der foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, eller om passende garantier for sådanne videregivelser, og hvordan du kan få en kopi).

 

 

D. Oplysninger om brug af cookies eller lignende teknologier

 

Vi bruger cookies i forbindelse med vores websted og de tilbud, der stilles til rådighed på vores websted. I den forbindelse bruger vi din enheds browsers behandlings- og lagringsfunktioner og indsamler oplysninger fra din enheds browsers hukommelse.

I det følgende får du mere detaljerede oplysninger om dette.

I. Generelle oplysninger om cookies

Cookies er små tekstfiler med oplysninger, som kan placeres på brugerens enhed via browseren, når en hjemmeside besøges. Ved et nyt besøg på den pågældende hjemmeside med den samme enhed kan cookien og de deri gemte oplysninger hentes.

Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan man skelner mellem første- og tredjepartscookies, og om forbigående og vedvarende cookies samt cookies uden samtykke og cookies, der kræver samtykke, i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°D.I).

 

II. Administration af de cookies, der anvendes på vores websted

Såfremt brugen af bestemte cookies kræver samtykke, anvender vi kun disse cookies, hvis du på forhånd har givet dit samtykke hertil.

Første gang du besøger vores websted, viser vi et pop-up-vindue til cookieindstillinger. I cookieindstillingerne kan du give samtykke til brugen af cookies, der kræver samtykke, og den dermed mulige behandling af dine personoplysninger.

I cookieindstillingerne kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller give det igen.

Du kan finde detaljerede oplysninger om tildeling og tilbagekaldelse af samtykke til brug af cookies via cookieindstillingerne på vores websted samt om administration af cookies via browserindstillingerne i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°D.II).

 

III. Cookies, der anvendes på vores websted

På vores websted anvendes der cookies til de formål, der er beskrevet i afsnit°B, i det omfang der deri henvises til cookies.

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°D.III). Her informerer vi dig om den konkrete betegnelse af hver cookie, om der er tale om såkaldte førsteparts- eller tredjepartscookies, om det pågældende anvendelsesformål og indhold, om den pågældende gyldighedsperiode, samt om den pågældende cookie kræver samtykke.

 

 

E. Oplysninger om registreredes rettigheder

 

Som registreret har du følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt (art.°15 i GDPR)
 • Ret til berigtigelse (art.°16 i GDPR)
 • Ret til sletning ("ret til at blive glemt") (art.°17 i GDPR)
 • Ret til begrænsning af behandling (art.°18 i GDPR)
 • Ret til dataportabilitet (art.°20 i GDPR)
 • Ret til at gøre indsigelse (art. 21 i GDPR)
 • Ret til at tilbagekalde samtykke (art.°7, stk. 3, i GDPR)

For at udøve disse rettigheder kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit°A.

Du kan finde oplysninger om eventuelle særlige måder og mekanismer, der gør det lettere for dig at udøve dine rettigheder, herunder især dine rettigheder til dataportabilitet og indsigelse, i oplysningerne om behandling af personoplysninger i afsnit B og C af disse databeskyttelsesoplysninger.

 

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (art.°77 i GDPR).

Du kan finde detaljerede oplysninger om de enkelte rettigheder, der er nævnt ovenfor, i vores detaljerede oplysninger om databeskyttelse (i afsnit°E).

 

 

F. Oplysninger om de tekniske begreber i databeskyttelsesforordningen, der anvendes i disse databeskyttelsesoplysninger

 

De tekniske begreber, der anvendes i disse databeskyttelsesoplysninger, har den samme betydning, som fremgår af databeskyttelsesforordningen.

Det fulde omfang af definitionerne i databeskyttelsesforordningen fremgår af art.°4 i GDPR, som du kan hente på følgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Du kan finde detaljerede oplysninger om de vigtigste fagbegreber i databeskyttelsesforordningen, der ligger til grund for disse databeskyttelsesoplysninger, i vores detaljerede databeskyttelsesoplysninger (i afsnit°F)

 

 

G. Opdatering og ændring af disse databeskyttelsesoplysninger

 

Denne databeskyttelsesinformation har status 06.06.2024.

Det kan være nødvendigt at tilpasse disse databeskyttelsesoplysninger på grund af den tekniske videreudvikling og/eller på grund af ændrede bestemmelser i lovgivningen og/eller fra myndighederne.

De aktuelle databeskyttelsesoplysninger kan til enhver tid hentes på https://www.wanzl.com/da_DK/Databeskyttelse.

Detaljerede databeskyttelsesoplysninger: