Personvernerklæring

Vi, Wanzl GmbH & Co. KGaA, gir tilgang til nettstedet vårt på adressen www.wanzl.com. Som arbeidssøker får du også tilgang til karrierenettstedet vårt og søknadsskjemaene våre her. I forbindelse med driften av nettstedet vårt og søknadsprosesser behandler vi personopplysninger.

Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernrettslige krav, spesielt den generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske personvernloven (BDSG).

I denne nettversjonen av vår personvernerklæring får du en oversikt over følgende informasjon:

 • Informasjon om behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og behandlingsansvarliges personvernombud (avsnitt A).
 • Informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med nettstedet vårt (del B).
 • Informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine som arbeidsøker hos oss (del C).
 • Informasjon om bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier (avsnitt D).
 • Informasjon om dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine (avsnitt E).
 • Informasjon om de datavernrettslige begrepene som brukes i vår personverninformasjon (avsnitt F).

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon. I de følgende avsnittene gjør vi deg også oppmerksom på dersom det finnes flere detaljer relatert til den aktuelle informasjonen om vår mer detaljerte personverninformasjon.

 

 

A. Informasjon om behandlingsansvarlig

 

I. Navn og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Tyskland
E-post: info@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

II. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarliges personvernombud

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Personvernanombud
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Tyskland                                                                                                                                                                                                                              
E-post: dataprotection.nordic@wanzl.com 
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med nettstedet vårt

 

I. Informasjonsbruk av nettstedet vårt

Ved ren informasjonsbruk av nettstedet vårt sendes av tekniske årsaker bestemt informasjon fra enheten din til webserveren på nettstedet vårt, for eksempel IP-adressen din. Vi behandler denne informasjonen for å levere innholdet du besøker på nettstedet vårt (inkludert, der det er aktuelt, den eksterne YouTube-plugin-modulen som er innebygd på bestemte sider på nettstedet vårt) og for å sikre sikkerheten til IT-infrastrukturen som brukes til å tilgjengeliggjøre nettstedet vårt.

For å kunne tilby søkefunksjonene på nettstedet vårt, behandler vi opplysninger du oppgir i søkeskjemaer på nettstedet vårt for å gi deg søkeresultater for søkeordene du angir.

For å kunne tilby personverninnstillingsfunksjoner for nettstedet vårt (f.eks. for å gi eller trekke tilbake samtykke til bruk av visse informasjonskapselbaserte teknologier), lagres informasjon om dine personverninnstillinger i informasjonskapsler (som i avsnitt D) på enheten din. Informasjonskapslene og informasjonen som er lagret i dem, kan leses av når du besøker nettstedet vårt, for å ta hensyn til dine personverninnstillinger når du bruker nettstedet vårt.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt B.I). Der får du mer detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også få informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

II.                Bruk av webanalyse

Hvis du har gitt ditt samtykke til dette, bruker vi ut såkalt "webanalyse".

Webanalysen gjør det mulig å samle inn og analysere informasjon om aktivitetene til brukerne av nettstedet vårt. Informasjonen vi innhenter, brukes til å forbedre nettstedet vårt og bedre oppnå målene for nettstedet vårt (f.eks. flere sidebesøk).

Når du besøker nettstedet vårt, samler webanalyseverktøyet informasjon om din bruk av nettstedet vårt og lagrer den i en enhetsrelatert profil. For å kunne tilordne denne informasjonen til enheten din, tildeles enheten din en unik ID som er knyttet til den enhetsrelaterte profilen. Denne ID-en lagres i informasjonskapsler (se avsnitt D) på enheten din. Når du besøker nettstedet vårt, kan enheten din gjenkjennes der ved hjelp av den tilordnede ID-en.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt B.II). Der får du mer detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også få informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

III. Bruk av nettbaserte kontaktskjemaer, inkludert vår produktkonfigurator

På nettstedet vårt tilbyr vi deg muligheten til å kontakte oss via kontaktskjemaer, for eksempel for å stille spørsmål om produkter eller forespørsler via produktkonfiguratoren. Vi behandler informasjonen du oppgir i kontaktskjemaene for å behandle henvendelsen din. Om nødvendig lagrer og bruker vi også informasjonen for bevisformål for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav eller for å oppfylle juridiske, spesielt handels- og skatterettslige oppbevaringsplikter.

Når du bruker kontaktskjemaene på nettstedet vårt, overføres av tekniske årsaker bestemt informasjon fra enheten din til nettserveren på nettstedet vårt, for eksempel IP-adressen din. Vi behandler denne informasjonen for å levere kontaktskjemaene på nettstedet vårt og for å sikre sikkerheten til IT-infrastrukturen som brukes til å tilgjengeliggjøre skjemaene.

For å gjøre kontaktskjemaene på nettstedet vårt tilgjengelige, lagres informasjon om den aktuelle kontaktskjemaøkten i informasjonskapsler (se avsnitt D) på enheten din. Informasjonskapslene og informasjonen som er lagret i dem, kan leses ut under bruk av kontaktskjemaene for å opprettholde den aktuelle kontaktskjemaøkten.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt B.III). Der får du mer detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også ha mottatt informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

IV. Bruk av nyhetsbrev via e-post

På nettstedet vårt tilbyr vi deg muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Når du melder deg på e-postnyhetsbrevet, samles det inn visse opplysninger, for eksempel e-postadressen din. Vi behandler denne informasjonen for å bekrefte abonnementet ditt og levere nyhetsbrevet på e-post. I tillegg lagrer og bruker vi denne informasjonen for bevisformål for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

Når du bruker skjemaet for påmelding til og avmelding fra nyhetsbrevet vårt på nettstedet vårt, sendes av tekniske årsaker bestemt informasjon fra enheten din til webserveren på nettstedet vårt, for eksempel IP-adressen din. Vi behandler denne informasjonen for å levere skjemaet for påmelding til og avmelding fra nyhetsbrevet vårt på nettstedet vårt og for å sikre sikkerheten til IT-infrastrukturen som brukes til å levere skjemaet for påmelding til og avmelding fra nyhetsbrevet vårt.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt B.IV). Der får du mer detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også få informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

V. Bruk av vårt karrierenettsted, inkludert våre online søknadsskjemaer

På karrieresiden vår tilbyr vi deg muligheten til å lese mer om oss som arbeidsgiver og om våre ledige stillinger. Der har du også mulighet til å sende inn søknader via søknadsskjemaer.

Vi behandler informasjonen du oppgir i søknadsskjemaene for å motta søknaden din, slik at vi kan behandle den videre i neste trinn. Du finner informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med vår søknadsprosess i avsnitt C.

Når du bruker karrieresiden vår, inkludert søknadsskjemaene på karrieresiden vår, sendes det av tekniske årsaker bestemt informasjon fra enheten din til webserveren på karrieresiden vår, for eksempel IP-adressen din. Vi behandler denne informasjonen for å levere karrieresiden vår, inkludert søknadsskjemaer på karrieresiden vår, og for å sikre sikkerheten til IT-infrastrukturen som brukes til å levere karrieresiden, samt for å løse tekniske feil.

For å kunne tilby jobbfilterfunksjonen på karrieresiden vår og søknadsskjemaene på karrieresiden vår, lagres informasjon om den aktuelle økten i informasjonskapsler (se avsnitt D) på enheten din. Informasjonskapslene og informasjonen som er lagret i dem, kan leses under bruk av stillingsfilterfunksjonen eller søknadsskjemaene for å opprettholde den aktuelle økten.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon  (der i avsnitt B.V). Der får du mer detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også få informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

 

C. Informasjon om behandling av personopplysninger om våre arbeidssøkere

 

Som (potensiell) arbeidsgiver behandler vi personopplysninger fra søkere som søker hos oss via vår karriereside (avsnitt B.V) eller på annen måte.

Vi behandler opplysninger om våre arbeidssøkere for følgende formål:

 • Gjennomføring av søknadsprosessen, spesielt gjennomgang av søknader, kontakt med søkeren og gjennomføring av intervjuer for å vurdere og velge egnede søkere
 • Samarbeidsutvalgets deltakelse i rekrutteringsprosessen for å oppfylle juridiske forpliktelser
 • Refusjon av søknadskostnader
 • Hvis en ansettelse ikke gjennomføres: Vurdering av søkeren for fremtidige jobbtilbud, spesielt oppbevaring av personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med søknadsprosessen, vurdering av egnethet for fremtidige jobbtilbud og kontakt med søkeren for å starte en søknadsprosess
 • Oppbevaring i en overgangsperiode for bevisformål for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav
 • Etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, inkludert samarbeid med eksterne advokater
 • Samarbeid med tilsynsmyndigheter, domstoler og andre offentlige organer for å oppfylle juridiske forpliktelser
 • Oppbevaring av data for å oppfylle juridiske, spesielt handels- og skatterettslige, oppbevaringsplikter
 • Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der avsnitt C). Der får du mer detaljert informasjon om
 • kategoriene av personopplysninger som behandles,
 • kildene som personopplysningene i de respektive kategoriene kommer fra,
 • hvor lenge personopplysningene lagres, eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten,
 • eventuelle forpliktelser til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av ikke å oppgi dem,
 • formålene personopplysningene skal behandles for,
 • det juridiske grunnlaget for behandlingen (hvis behandlingen er basert på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) (f) i GDPR, vil du også få informasjon om de legitime interessene som vi eller tredjeparter forfølger),
 • bruk av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, og i slike tilfeller informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og de tiltenkte konsekvensene av slik behandling for deg og
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene og, der det er aktuelt, overføringen av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner (i slike tilfeller vil du også få informasjon om hvorvidt det foreligger en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen eller om rimelige garantier for slike overføringer, og hvordan du kan få en kopi).

 

 

D. Informasjon om bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier

 

Vi bruker informasjonskapsler i forbindelse med nettstedet vårt og tilbudene som tilbys på nettstedet. I den forbindelse bruker vi behandlings- og lagringsfunksjoner i nettleseren på sluttbrukerenheten din og samler inn informasjon fra nettleserens minne på sluttbrukerenheten din.

Nedenfor finner du mer informasjon om dette.

I. Generell informasjon om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon som kan plasseres på brukerens sluttbrukerenhet når et nettsted besøkes via nettleseren. Hvis du besøker den aktuelle nettsiden på nytt med den samme enheten, kan informasjonskapselen og informasjonen som er lagret der, hentes opp.

Du finner mer informasjon om hvordan informasjonskapsler skilles fra førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler, forbigående og vedvarende informasjonskapsler samt informasjonskapsler uten samtykke og informasjonskapsler som krever samtykke i vår detaljerte personverninformasjon (Avsnitt D.I).

 

II. Administrering av informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt

I den grad det kreves samtykke for bruk av bestemte informasjonskapsler, bruker vi disse informasjonskapslene bare hvis du har gitt ditt samtykke til dette på forhånd.

Første gang du besøker nettstedet vårt, viser vi et popup-vindu for innstillinger for informasjonskapsler. I innstillingene for informasjonskapsler kan du gi samtykke til bruk av informasjonskapsler som krever samtykke, og behandlingen av personopplysningene dine som er mulig på grunn av dette.

I innstillingene for informasjonskapsler kan du når som helst trekke tilbake samtykket eller gi det på nytt.

Du finner mer informasjon om hvordan du gir og trekker tilbake samtykke til bruk av informasjonskapsler via innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet vårt, samt hvordan du administrerer informasjonskapsler via nettleserinnstillingene, i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt D.II).

 

III. Informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt

På nettstedet vårt brukes informasjonskapsler til formålene som er beskrevet i avsnitt B, i den grad det henvises til informasjonskapsler der.

Du finner detaljert informasjon om dette i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt D.III). Der informerer vi deg om den konkrete betegnelsen på hver informasjonskapsel, om det dreier seg om såkalte førsteparts- eller tredjepartsinformasjonskapsler, om det aktuelle formålet og innholdet, om den respektive gyldighetsperioden samt om den respektive informasjonskapselen krever samtykke.

 

 

E. Informasjon om de registrertes rettigheter

 

Som registrert person har du følgende rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn (art. 15 GDPR)
 • Rett til korrigering (art. 16 GDPR)
 • Rett til sletting («rett til å bli glemt») (art. 17 GDPR)
 • Rett til begrensning av behandling (art. 18 GDPR)
 • Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR)
 • Rett til å protestere (art. 21 GDPR)
 • Rett til å trekke tilbake samtykke (art. 7 (3) GDPR)

For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnitt A.

Informasjon om eventuelle spesielle modaliteter og mekanismer som gjør det lettere for deg å utøve dine rettigheter, spesielt for å utøve dine rettigheter til dataportabilitet og motsetning, finner du, der det er aktuelt, i informasjonen om behandling av personopplysninger i avsnitt B og C i denne personverninformasjonen.

 

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 i GDPR).

Du finner detaljert informasjon om de enkelte rettighetene nevnt ovenfor i vår detaljerte personverninformasjon (der i avsnitt E).

 

 

F. Informasjon om fagbegrepene i personvernforordningen som brukes i denne personverninformasjonen

 

De tekniske begrepene som brukes i denne personverninformasjonen, har den betydningen som ligger til grunn i personvernforordningen.

Hele omfanget av definisjonene i personvernforordningen finner du i art. 4 i Personvernforordningen (GDPR), som du kan hente på følgende lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#*.

Du finner detaljert informasjon om de viktigste fagbegrepene i personvernforordningen som ligger til grunn for denne personverninformasjonen i vår detaljerte personverninformasjon (der avsnitt F)

 

 

G. Oppdatering og endring av denne personvernerklæringen

 

Denne personverninformasjonen er oppdatert 06.06.2024.

På grunn av teknisk videreutvikling og/eller på grunn av endrede juridiske og/eller offisielle forskrifter kan det være nødvendig å tilpasse denne personverninformasjonen.

Den aktuelle personverninformasjonen kan når som helst hentes opp på https://www.wanzl.com/nb_NO/Personvern.

Detaljerte personverninformasjon: