innovation, koncept och design

I den konkurrensutsatta detaljhandeln är butikens roll och kundens upplevelse avgörande faktorer för framgång. Därför blir designen allt viktigare för att skapa en differentierad och tilltalande miljö som lockar och engagerar kunderna.

Samtidigt fungerar butiken som en arbetsplats för de anställda och måste därför vara utformad på ett sätt som underlättar deras arbetsflöde och trivsel. Detta innebär att butiksdesignen måste balansera flera krav: den måste stödja butikens varumärkesprofil och främja försäljningen, samtidigt som den ska vara tilltalande och inbjudande för kunderna. Samtidigt måste den vara flexibel och funktionell för butikspersonalen för att underlätta deras dagliga arbete. Att hitta den optimala balansen mellan estetik, funktionalitet och användarvänlighet blir allt mer avgörande för framgången i den konkurrensutsatta detaljhandeln.

Bra design kräver nära samarbete

Du är expert på dina kunder och din marknad. Vi är experter på att skapa butiksdesign som säljer. Tillsammans är vi starka. Vi utvecklar inredningslösningar i nära dialog med dig genom samarbete. Tillsammans identifierar vi din marknad, dina önskemål och behov och matchar det med vår erfarenhet inom retail, design och konstruktion för att skapa den optimala kundupplevelsen.

Marknaden, möjligheterna och materialen

Att utveckla ett innovativt, framtidssäkrat och värdeskapande butikskoncept med en tydlig profil kräver insikt, expertis och kunskap; om marknaden, möjligheterna och materialen. Därför har vi både industridesigners, arkitekter och ingenjörer i våra design- och innovationsteam.    

Koncept, utveckling och design

Allt från att designa minsta detalj till ett genomarbetat och komplett butikskoncept, har vi kompetensen hos på Wanzl Nordic. Du finner den inom arkitektur, design, visual merchandising och grafisk design i kombination med vårt nära samarbete med experter inom ny teknik, ljus, doft och hållbarhet. Allt för att skapa den optimala kundupplevelsen.

Design är inte bara ett estetiskt ytskikt, utan en strategisk disciplin som bygger på analyser och djupgående insikter i detaljhandeln, oavsett om det handlar om en enkel display eller ett helt butikskoncept.

Retail design sprint

Det räcker inte längre att ha en ”fin” butik, bar eller arbetsplats – du måste engagera och inspirera dina kunder genom att skapa rum för autentiska och attraktiva upplevelser. 

En retail design sprint är det snabbaste sättet att testa nya koncept, oavsett bransch. Istället för att investera flera månader i en utvecklingsprocess bjuder vi in dig att investera en vecka med dina utvalda relevanta medarbetare i tryggt sällskap med våra designers, där vi tillsammans skapar grunden för ditt nya butikskoncept.

Visualisering och prototypskapande

En visualisering syftar till att beskriva det som ännu inte finns, så att vi alla kan förstå det. Visualiseringar fungerar som ett kraftfullt verktyg för både oss själva och våra kunder att testa, finslipa och justera en design eller inredning.

Vi erbjuder visualiseringar på alla nivåer – från måttanpassade 2D-ritningar som kan användas för planogram och inventering, renderade 3D-visualiseringar eller guidade virtual reality-turer i ert nya butikskoncept.

Kontakta Sasja Schubert Iversen, Head of Design and Marketing, på telefon +45 27 775 255