Produkter

4 resultat

Speedgates

Styra, leda, avgränsa, säkra: Wanzls manuella och elektroniska styrsystem visar alltid rätt väg i alla riktningar. För handeln, särskilt i kassaområdet. Även för industri och logistik, inklusive robust stötskydd för daglig användning. Wanzls speedgates skyddar känsliga områden mot obehörig åtkomst. Auktoriserade personer får naturligtvis obehindrat tillträde, inklusive personseparering. Wanzl ger säkerheten prioritet!

Self-Boarding-Gate

Automatiskt tillträde för boarding- och säkerhetsområdet

Galaxy Gate® 1.1

Elegant speedgate med innovativ teknik

SlidingDoor

Stilfull passage: Eleganta och platsbesparande in- och utgångar

Galaxy Gate® med höga svängarmar

Den senaste styrnings- och övervakningstekniken