Produkter

2 resultat

Styr- och säkerhetssystem

Styra, leda, avgränsa, säkra: Wanzls manuella och elektroniska styrsystem visar alltid rätt väg i alla riktningar. För handeln, särskilt i kassaområdet. Även för industri och logistik, inklusive robust stötskydd för daglig användning. Wanzls styrsystem skyddar känsliga områden mot obehörig åtkomst. Auktoriserade personer får naturligtvis obehindrat tillträde, inklusive personseparering. Wanzl ger säkerheten prioritet!

Självutcheckning Genesis

Avlastar personalen och minskar köerna i kassaområdet

Checkout Manager PRO

Kassahanteringssystem för styrning av upp till tio utcheckningar