Uppförandekod och företagsledning

Wanzl står för dynamik, tillförlitlighet och framsteg.

Vi har varit världsledande i årtionden inom ramen för våra affärsområden Retail, Material Handling, Airport, Access och Hotel .

Vi ställer alltid de högsta kraven på oss själva:

Ansvar gentemot kunder, medarbetare, miljö och samhälle är filosofin vi har levt efter sedan starten 1947 – och som är oskiljaktigt kopplad till vår företagsidentitet.

Partnerskap innebär för oss att vi kan stå vid våra kunders sida på ett tillförlitligt sätt över hela världen – från enskilda produkter via planering och service till nyckelfärdiga systemlösningar redo för internationell leverans.

Innovation är vår profession. För gemensam framgång erbjuder vi ett omfattande produktprogram, individuell anpassning samt kreativ och kompetent rådgivning.

Lösningar från Wanzl står alltid för högsta kvalitet, tilltalande estetik och särpräglad, ren design, i kombination med högsta möjliga ergonomi.

I egenskap av ett kraftfullt och värdeorienterat familjeföretag garanterar vi med vårt namn att vi som kvalitetsledare med idéer, kreativitet och service bidrar till våra kunders framgång – nu och i framtiden.

Företagsledning

Oliver Weirauch
Verkställande direktör

Peter Allaart
Verksamhetschef

Alexander Kienle
Ekonomichef

Bernhard Renzhofer
Försäljningschef
 

Andreas Starzmann
Teknisk chef

Styrelse – Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Prof. Dr Peter Ruhwedel (ordförande)
Doris Albiez
Prof. Dr. Reinhard Pöllath
Gottfried Wanzl