logistik och utrullning

På Wanzl Nordic förstår vi vikten av att öppna butiken i tid. Därför erbjuder vi dig effektiv leverans, logistik och professionell projektledning. Med våra pålitliga leveranser, effektiva logistik och noggranna lagerhantering ser vi till att implementeringen sker snabbt och med önskat resultat. Våra dedikerade projektledare, säljare, speditörer och logistikexperter planerar den optimala logistiklösningen för dig, oavsett om det gäller egna eller inköpta varor.

Effektiv logistik och montörsnätverk

Vårt stora nätverk av erfarna montörer säkerställer korrekt hantering av ditt butikskoncept från produktion till färdigställande. Med vårt omfattande nätverk av resurser och expertis, inklusive egna fabriker och samarbetsavtal med underleverantörer, kan vi möta olika produktionsbehov. Vår solida logistik-setup ger dig tillförlitliga och effektiva lösningar när du samarbetar med oss om ditt butiksprojekt.

Logistiklösningar anpassade efter dina behov

Wanzl Nordic erbjuder flexibla logistiklösningar som uppfyller dina specifika behov. Vår välstrukturerade logistikprocess säkerställer en optimal leverans även med många aktörer involverade i processen. Vi arbetar tillsammans med dig för att optimera mottagning, hantering och distribution av varor på det sätt som passar dig och din butik bäst. Vårt mål är därmed att säkerställa att våra leveranser är av hög kvalitet, kommer fram i tid och erbjuds dig till bästa möjliga pris.