A weboldalra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

A Wanzl GmbH & Co. KGaA a www.wanzl.com címen üzemelteti weboldalát. Jelentkezőként itt érheti el karrieroldalunkat és jelentkezési űrlapjainkat is. Weboldalunk működtetésével kapcsolatban és a jelentkezési folyamat keretében személyes adatokat kezelünk.

A személyes adatok védelme fontos számunkra. A személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, különösen az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és a német szövetségi adatvédelmi törvénynek (BDSG) megfelelően kezeljük.

Adatvédelmi tájékoztatónk ezen internetes változata áttekintést nyújt az alábbi információkról:

 • A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelőre és az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjére vonatkozó információk (A szakasz).
 • Tájékoztatás az Ön személyes adatainak weboldalunkon történő feldolgozásáról (B szakasz).
 • Tájékoztatás az Ön mint jelentkező személyes adatainak feldolgozásáról (C szakasz).
 • A sütik vagy hasonló technológiák használatára vonatkozó információk (D szakasz).
 • Tájékoztatás az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogairól (E szakasz).
 • Tájékoztatás az adatvédelmi tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmakról (F szakasz).

Erről részletes információ a részletes adatvédelmi tájékoztatónkban található. A következő szakaszokban arról is tájékoztatást adunk, ha az adott információval kapcsolatban további részletek állnak rendelkezésre részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban.

 

 

A. Az adatkezelőre vonatkozó információk

 

I. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Németország
E-mail: info@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Az adatvédelmi tisztviselő részére
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Németország                                                                                                                                                                                                                              
E-mail: wanzl.hu@wanzl.com
Telefon: +49(0)8221/729-0

 

 

B. Tájékoztatás a személyes adatok weboldalunkon történő feldolgozásáról

 

I. Weboldalunk információs célú használata

Amikor weboldalunkat pusztán tájékozódás céljából használja, az Ön végkészülékéről technikai okokból bizonyos információkat, például az Ön IP-címét, elküldjük weboldalunk webszerverének. Ezen információkat a weboldalunkon hozzáférhető tartalom (beleértve a weboldalunk egyes oldalaiba esetlegesen beágyazott külső YouTube plug-ineket) biztosítása, valamint a weboldalunk biztosításához használt IT-infrastruktúra biztonságának garantálása érdekében kezeljük.

Weboldalunk keresőfunkciói működőképességének érdekében kezeljük azon adatokat, amelyeket Ön a weboldalunkon található kereső űrlapokon ad meg, hogy az Ön által megadott keresőkifejezésekre keresési eredményeket kapjon.

A weboldalunk adatvédelmi beállítási funkciói működőképességének érdekében (pl. bizonyos sütialapú technológiák használatához való hozzájárulás megadása vagy visszavonása) az Ön adatvédelmi beállításaira vonatkozó információkat sütikben (D szakasz) tároljuk az Ön végberendezésén. A sütik és az azokban tárolt információk a weboldalunk látogatása során olvashatók, hogy a weboldalunk használata során figyelembe vehessük az Ön adatvédelmi beállításait.

Erre vonatkozó részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (B.I. szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:

 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

II.                Webanalitikai technológiák alkalmazása

Ha beleegyezett, akkor weboldalunkon úgynevezett "webanalitikai technológiákat" használunk.

A webelemzés lehetővé teszi a weboldalunk felhasználóinak tevékenységeire vonatkozó információk gyűjtését és értékelését. A kapott információkat weboldalunk fejlesztésére és weboldalunk céljainak jobb elérésére (pl. az oldalmegtekintések számának növelése) használjuk fel.

Amikor Ön felkeresi weboldalunkat, az alkalmazott webelemző eszköz információkat gyűjt weboldalunk használatáról, és azokat egy eszközzel kapcsolatos profilban tárolja. Annak érdekében, hogy ezeket az információkat a végkészülékhez lehessen rendelni, a végkészülékhez egy egyedi azonosítót rendelünk, amely a végkészülékhez kapcsolódó profilhoz kapcsolódik. Ez az azonosító az Ön végberendezésén sütikben (D szakasz) kerül tárolásra. Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön végberendezése a hozzá rendelt azonosító alapján felismerhető.

Erre vonatkozó részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (B.II. szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:

 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

III. Online kapcsolatfelvételi űrlapok használata, beleértve a termékkonfigurátorunkat is

Weboldalunkon lehetősége van arra, hogy kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül üzenjen nekünk, például kérdést tehet fel a termékekkel kapcsolatban, vagy érdeklődhet a termékkonfigurátorról. A kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat az Ön kérésének feldolgozása érdekében kezeljük. Szükség esetén az adatokat bizonyítékként is tároljuk és felhasználjuk jogi igények esetleges előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, valamint a jogszabályi, különösen a kereskedelmi és adójog szerinti megőrzési kötelezettségek teljesítéséhez.

A weboldalunkon hozzáférhető kapcsolatfelvételi űrlapok használatakor az Ön végkészülékéről technikai okokból bizonyos információkat, például az Ön IP-címét, elküldjük weboldalunk webszerverének. Ezeket az információkat a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapok rendelkezésre bocsátása és az űrlapok rendelkezésre bocsátásához használt informatikai infrastruktúra biztonsága érdekében kezeljük.

A weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapok rendelkezésre bocsátása érdekében az adott kapcsolatfelvételi űrlap-munkamenetre vonatkozó információkat sütik (D szakasz) tárolják az Ön végberendezésén. A sütik és a bennük tárolt információk a kapcsolatfelvételi űrlapok használata során olvashatók az adott kapcsolatfelvételi munkamenet fenntartása érdekében.

Erről részletes információ a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban található (B.III. szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:

 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

IV. Az e-mail hírlevél használata

Weboldalunkon fel lehet iratkozni az elektronikus hírlevelünkre. Az elektronikus hírlevélre történő regisztrációkor meghatározott adatokat gyűjtünk, például az Ön e-mail-címét. Ezeket az adatokat a feliratkozás megerősítése és az elektronikus hírlevél küldése érdekében dolgozzuk fel. Ezeket az információkat bizonyítékként is tároljuk és felhasználjuk jogi igények esetleges előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A weboldalunkon található, hírlevélre történő fel- és leiratkozási űrlap használatával az Ön eszközéről technikai okokból bizonyos információkat, például az Ön IP-címét, elküldünk a weboldalunk webszerverére. Ezeket az adatokat a hírlevélre való fel- és leiratkozási űrlap weboldalunkon történő rendelkezésre bocsátása, valamint a hírlevélre való fel- és leiratkozási űrlap rendelkezésre bocsátásához használt informatikai infrastruktúra biztonsága érdekében dolgozzuk fel.

Erre vonatkozó részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (B.VI. szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:

 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

V. A karrieroldalunk használata, beleértve online jelentkezési űrlapjainkat is

Karrieroldalunk bemutatja vállalatunkat mint munkáltatót és az állásajánlatainkat. Az oldalon emellett jelentkezni is lehet jelentkezési űrlap segítségével.

A jelentkezési űrlapokon megadott információkat azért kezeljük, hogy megkapjuk a jelentkezését, és a következő lépésben tovább kezelhessük. A személyes adatok jelentkezési eljárásunk során történő kezelésére vonatkozó információk a C. szakaszban találhatók.

Karrieroldalunk és az ott található jelentkezési űrlapok használatakor technikai okokból bizonyos információkat küldünk az Ön végberendezéséről a karrieroldalunk webszerverének, például az Ön IP-címét. Ezen információkat a karrieroldalunk és az ott található jelentkezési űrlapok rendelkezésre bocsátása, valamint a karrieroldal rendelkezésre bocsátásához használt informatikai infrastruktúra biztonsága és a technikai hibák kijavítása érdekében kezeljük.

A karrieroldalunkon található állásszűrő funkció és jelentkezési űrlapok rendelkezésre bocsátásához az adott munkamenetre vonatkozó információkat sütik (D szakasz) tárolják az Ön végberendezésén. A sütik és a bennük tárolt információk az állásszűrő funkció és a jelentkezési űrlapok használata során olvashatók az adott munkamenet fenntartása érdekében.

Erre vonatkozó részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (B.V. szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:

 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

 

C. Tájékoztatás a jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

 

(Potenciális) munkáltatóként feldolgozzuk a jelentkezők személyes adatait, akik a karrieroldalunkon (B.V. szakasz) vagy más módon jelentkeznek hozzánk.

Jelentkezőink adatait a következő célokból kezeljük:

 • A jelentkezési eljárás lefolytatása, különösen a jelentkezések felülvizsgálata, a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel és az interjúk lefolytatása a megfelelő jelentkezők értékelése és kiválasztása érdekében
 • Az üzemi tanács bevonása a munkaerő-felvételi folyamatba a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
 • A jelentkezési költségek megtérítése
 • Alkalmazás elmaradása esetén: A jelentkező jövőbeli állásajánlatok szempontjából történő megfontolása, különösen a jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatok tárolása, a jövőbeli állásajánlatok szempontjából való alkalmasság értékelése és a jelentkezővel való kapcsolatfelvétel a jelentkezési eljárás megindítása érdekében
 • Átmeneti ideig történő megőrzés jogi igények esetleges előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges bizonyítási célból
 • Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, beleértve a külső ügyvédekkel való együttműködést is
 • Együttműködés a felügyeleti hatóságokkal, bíróságokkal és más állami szervekkel a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében
 • Az adatok megőrzése a jogszabályi – különösen kereskedelmi és adójogi – megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében
 • Erre vonatkozó részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (C szakasza). Itt részletesebb információkat talál a következőkről:
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
 • a források, amelyekből az adott kategóriákba tartozó személyes adatok származnak,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
 • a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának lehetséges kötelezettsége és a rendelkezésre bocsátás elmulasztásának lehetséges következményei,
 • a személyes adatok feldolgozásának céljai,
 • az adatkezelés jogalapja (ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti érdekmérlegelésen alapul, Ön tájékoztatást kap arról is, hogy milyen jogos érdekeket követünk mi vagy harmadik felek),
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is, és ezekben az esetekben az alkalmazott logikára vonatkozó információk, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei az Ön számára, és
 • a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, és adott esetben a személyes adatok harmadik országok és/vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása (ebben az esetben Ön tájékoztatást kap arról is, hogy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az ilyen továbbításokra vonatkozó megfelelő garanciák léteznek-e vagy sem, és hogyan szerezheti be annak másolatát).

 

 

D. A sütik vagy hasonló technológiák használatára vonatkozó információk

 

A weboldalunkkal és a weboldalunkon található ajánlatokkal kapcsolatban sütiket használunk. Ennek során az Ön végkészülékének böngészőjének feldolgozási és tárolási funkcióit használjuk, és információkat gyűjtünk az Ön végkészülékének böngészőjének memóriájából.

Erről az alábbiakban részletesebb információt talál.

I. Általános információk a sütikről

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek információkat tartalmaznak, és amelyeket egy weboldal megnyitásakor a böngészőn keresztül a felhasználó végkészülékére lehet helyezni. Az adott weboldal ugyanazon végberendezéssel történő újbóli meghívásakor a süti és a benne tárolt információk lehívhatók.

Az elsődleges és harmadik féltől származó, átmeneti és tartós sütik, valamint a hozzájárulást nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütik megkülönböztetéséről részletes információk a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban találhatók (D.I. szakasza).

 

II. A weboldalunkon használt sütik kezelése

Ha bizonyos sütik használatához hozzájárulás szükséges, akkor ezeket a sütiket csak akkor használjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

A weboldalunk első megnyitásakor megjelenítünk egy felugró ablakot a sütibeállítások elvégzéséhez. A sütibeállításokban hozzájárulását adhatja a hozzájárulást igénylő sütik használatához és így az Ön személyes adatainak kezeléséhez.

A sütibeállításokban bármikor visszavonhatja vagy újra megadhatja a hozzájárulását.

A sütik használatához való hozzájárulásnak a weboldalunk sütibeállításain keresztüli megadásáról és visszavonásáról, valamint a sütiknek a böngésző beállításain keresztül történő kezeléséről részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban (D.II. szakasza) talál.

 

III A weboldalunkon használt sütik

Weboldalunkon sütiket használunk a B szakaszban leírt célokra, amennyiben ott a sütikre hivatkozunk.

Erről részletes információ a részletes adatvédelmi tájékoztatónkban található (D.III. szakasza). Ott adunk tájékoztatást az egyes sütik konkrét nevéről, arról, hogy úgynevezett elsődleges vagy harmadik féltől származó sütik-e, az adott sütik céljáról és tartalmáról, érvényességi idejéről, valamint arról, hogy az adott sütihez szükséges-e beleegyezés.

 

 

E. Tájékoztatás az érintettek jogairól

 

Érintettként a következő jogok illetik meg Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

Ezen jogok gyakorlásához az A. szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Az Ön jogainak gyakorlását megkönnyítő különleges módozatokról és mechanizmusokról – különösen az adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogának gyakorlásáról – a személyes adatok feldolgozásáról szóló, jelen adatvédelmi tájékoztató B és C szakaszában található információk nyújtanak tájékoztatást.

 

Emellett joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk).

A fent említett egyéni jogokra vonatkozó részletes információk a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban (E szakasza) találhatók.

 

 

F. Az általános adatvédelmi rendeletnek a jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt technikai kifejezéseire vonatkozó információk

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt szakkifejezések jelentése megegyezik az általános adatvédelmi rendeletben meghatározottakkal.

Az általános adatvédelmi rendelet fogalommeghatározásainak teljes terjedelmét a GDPR 4. cikke tartalmazza, amely a következő linken férhető hozzá: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Az általános adatvédelmi rendelet legfontosabb technikai feltételeiről, amelyeken ez az adatvédelmi tájékoztató alapul, részletes információkat a részletesebb adatvédelmi tájékoztatónkban talál (F szakasza).

 

 

G. Az adatvédelmi információk állapota és módosítása

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2024. 06. 06. napjától hatályos.

A technikai fejlődés és/vagy a jogi és/vagy szabályozási követelmények változása miatt szükségessé válhat ezen adatvédelmi tájékoztatás módosítása.

Az aktuális adatvédelmi információk bármikor hozzáférhetők a https://www.wanzl.com/hu_HU/Adatvédelem weboldalon.

Részletes adatvédelmi tájékoztatóban: