Produkter

1 resultat

Pallsystem

Pallar ingår i modern logistik. De kan hantera enorma laster och kan smidigt flyttas med gaffeltruckar. Ofta slås pallar med last in i slitstark folie för transport eller fixeras med band. Men när pallarna väl har lossats på lagret är de bara till begränsad hjälp, såvida man inte använder Wanzls praktiska pallsystem. Våra pallsystem lämpar sig både för platsbesparande förvaring och för vidaretransport med gaffeltruck.

Pallstöd

Mycket robust och enkel att använda

framför allt konstruktionen med två belastningsbara och halksäkra trägolv. Eftersom hyllan som då bildas skruvas fast i europallarna kan detta system till och med förflyttas med gaffeltruck.

Wanzls pallsystem för lager och transport

Genom sitt dagliga arbete är logistiker mer än väl bekanta med att det råder platsbrist på nästan alla lager, att processer som lagring, flyttning och lossning alltid sker under tidspress och att även säkerheten i slutänden spelar en viktig roll. Wanzl har tagit hänsyn till alla dessa faktorer vid utvecklingen av sina pallsystem. Med pallcontainrarna erbjuds slutna gallerkonstruktioner som även kan användas som underlag utan pall. Fördelen för dig: Det finns gott om förvaringsutrymme inuti gallerboxen, som på begäran även kan förslutas. Alternativt övertygar de stabila palltillsatserna som kan skruvas fast direkt på en vanlig pall.

För tomtransport eller mellanlagring kan palltillsatser vikas ihop för att spara plats. Precis som våra pallstöd, som framför allt lämpar sig för skrymmande gods, kan palltillsatserna staplas säkert och problemfritt.

Pallsystem lämpar sig även kortvarigt för POS 

Wanzls pallsystem och även pallcontainrar passar inte enbart bra på lager utan kan även användas i samband med kampanjveckor eller utförsäljningar direkt på försäljningsstället, alltså i butikerna: Kunderna uppmärksammar pallsystemen, kommer smidigt åt dem och när kampanjerna avslutas kan pallsystemet fraktas tillbaka till lagret. Wanzl har flera olika lösningar för optimal förvaring och presentation av varor. Om du har frågor om våra produkter eller utformningen av lager är du välkommen att kontakta våra experter.