COMPLIANCE

Měřítka jednání

Compliance znamená pro společnost Wanzl, že všichni zaměstnanci dodržují zákonné předpisy, regulační normy a další etické vnitropodnikové standardy a požadavky. V etickém kodexu společnosti Wanzl jsme shrnuli všechny normy a hodnoty, které platí pro všechny zaměstnance společnosti Wanzl na celém světě.

Odpovědné chování vůči zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, životnímu prostředí a společnosti je filozofií, kterou společnost Wanzl naplňuje a která je neoddělitelně spojena s firemní identitou. Především také díky této spolehlivosti je společnost Wanzl již desítky let světovou jedničkou a partnerem celosvětově působících zákazníků a obchodních partnerů.

Jako rodinný podnik máme zájem o stabilní spolupráci s obchodními partnery, která je založena na přesvědčivé kvalitě dodávek a služeb a na jasném závazku k férovému jednání.

Informujte se o našich normách a hodnotách a stáhněte si zde kodex chování Wanzl:

Compliance / kodex chování Wanzl