COMPLIANCE

Měřítka jednání

Compliance znamená pro firmu Wanzl, že všichni zaměstnanci dodržují zákonné předpisy, regulační standardy a další etické vnitropodnikové standardy a požadavky. V etickém kodexu společnosti Wanzl jsme shrnuli všechny normy a hodnoty platné celosvětově pro všechny zaměstnance firmy Wanzl.

Zodpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, životnímu prostředí a společnosti je prožívaná filozofie firmy Wanzl, která je nerozlučně spojena s identitou podniku. Především také díky této spolehlivosti je společnost Wanzl již desítky let firmou s vedoucím postavením na světovém trhu a stala se partnerem globálně operujících zákazníků a obchodních partnerů.

Jako rodinný podnik máme zájem o stabilní spolupráci s obchodními partnery, která spočívá v přesvědčivé kvalitě našich dodávek a služeb a v jasném vyznávání férového jednání.

Informujte se o našich normách a hodnotách a stáhněte si zde etický kodex firmy Wanzl:

Compliance / etický kodex Wanzl