COMPLIANCE

Målestokk for handling

For Wanzl betyr compliance at alle medarbeidere følger lovens krav, regulatoriske standarder samt etiske standarder og krav som selskapet selv fastsetter. I Wanzl sin Code of Conduct har vi sammenfattet standardene og verdiene som gjelder for alle Wanzl-ansatte over hele verden.

Å opptre ansvarlig overfor ansatte, kunder, forretningspartnere, miljøet og samfunnet er en filosofi som hos Wanzl er uadskillelig knyttet til selskapets identitet. Fremfor alt på grunn av denne påliteligheten har Wanzl i flere tiår vært verdensledende og har blitt en partner for kunder og samarbeidspartnere over hele verden.

Som familiebedrift er vi interessert i et stabilt samarbeid med våre forretningspartnere, som er basert på den overbevisende kvaliteten på sine leveranser og ytelser og den klare forpliktelsen til å opptre rettferdig.

Les om våre standarder og verdier, og last ned Wanzls etiske retningslinjer:

Compliance / Wanzls etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere

Varslingssystem

Som et sterkt og verdiorientert familieselskap stiller vi høye krav til oss selv. Å overholde juridiske krav og interne regler er svært viktig for Wanzl over hele verden. Brudd tolereres ikke av Wanzl og blir konsekvent fulgt opp, uansett hvor i verden de skjer. For å kunne identifisere potensielle brudd i tide og iverksette de riktige tiltakene har Wanzl etablert et varslingssystem som kan brukes av både Wanzl-ansatte og forretningspartnere (heretter kalt "varslere"). Målet er at varslerne skal gjøre oppmerksom på mangler, slik at Wanzl kan minimere skade på aktiva og omdømme i tide.

Lovbruddene kan for eksempel dreie seg om følgende:

• Bestikkelser/korrupsjon (fordeler gis av Wanzl-medarbeidere)

• Bestikkelse/korrupsjon (fordeler gis til Wanzl-medarbeidere)

• Påvirkningshandel med offentlige tjenestepersoner  

• Underslag

• Manipulasjon (utvalgte posisjoner) av årsregnskapet eller intern rapportering

• Brudd på kartell- og konkurranselovgivning

• Brudd på regler for eksportkontroll

• Diskriminering basert på kjønn, farge, etnisk opprinnelse, seksuell identitet, funksjonshemming, religiøs tilhørighet eller verdenssyn

Hvem kan varslere kontakte?

Varslere kan, i tilfelle mistanker, henvende seg direkte til Wanzl (for eksempel til arbeidslederen eller Compliance-enheten) eller bruke en varslingskanal som drives av uavhengige ombud (mellommenn) hos revisjonsselskapet BDO på vegne av Wanzl. Varslingene kan være åpne eller anonyme. Selv om varslerne ønsker å identifisere seg overfor ombudet, kan ombudet velge å nekte å videreformidle varsleren til Wanzl, noe som er et viktig bidrag til å beskytte varslerne. 

Wanzl vil sjekke de innkommende meldingene svært nøye, og følge opp disse konsekvent. Det gjelder også å ikke trekke for raske konklusjoner og beskytte ansatte som er urettmessig anklaget, mot upassende sanksjoner. Alt i alt handler det om en rettferdig prosess for alle involverte.

 

BDO har utpekt følgende ombud for mottak av erklæringen:

 

Markus Brinkmann, ombud

Markus Brinkmann har mange års erfaring som ombud og med å utføre nasjonale og internasjonale etterforskningsundersøkelser. Resultatene har han i mange tilfeller presentert personlig på styre-/compliancemøter eller på aksjonærmøter.

Johannes Matschiner, stedfortredende ombud

Johannes Matschiner har erfaring som ombud og har nasjonal og internasjonal ekspertise innen avvikling av kriminaltekniske spesialundersøkelser i Tyskland, Asia og Amerika.

Slik sender du en melding til ombudet:

1. Internettplattform


Du kan når som helst kontakte ombudet hos BDO via en nettbasert kommunikasjonsplattform. Hvis du ønsker det, kan du også forbli anonym overfor ombudet hos BDO og ha en anonym dialog med vedkommende. 

2. Telefon

Alternativt kan du nå ombudet på hverdager mellom kl. 9 og 19 (CET) på følgende telefonnummer:

Land for varsling eller utgående anrop

Telefonnummer
Tyskland  0800-8922222
USA 877 803 5575
Storbritannia 0808 238 9592
Tsjekkia  0800 088 808
China North 
China South 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Danmark 808 87785

 

3. Post

En annen mulighet å nå ombudet på er å sende et brev til følgende adresse:

Personlig/Streng Konfidensielt
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG revisjonsselskap
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Tyskland

Vær oppmerksom på at dette varslingssystemet er opprettet for å rapportere compliance-relaterte forhold. Vi ber om forståelse for at andre spørsmål om dette ikke kan tas imot.

 

Andre spørsmål om compliance hos Wanzl

Hvis du har generelle spørsmål om compliance hos Wanzl, om Wanzls etiske retningslinjer, eller hvis du ikke vet hva som er riktig atferd i et bestemt tilfelle, kan du kontakte Wanzl-gruppens complianceansvarlige. Du kan kontakte complianceansvarlige på følgende måte:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Tyskland

compliance@wanzl.com
+49 8221 / 729-6777

Varslingssystem hos Wanzl