počet výsledků 5

Softwarové systémy

Nové řídicí softwary ovládají špičkové hardwarové komponenty pokladních automatů, turniketů a portálových turniketů. Pracovní procesy jsou automatizovány. Wanzl connect pak zajišťuje digitalizaci stacionárního obchodu.

Asset Tracking

a Fleet Management
NOVINKA!

Facility Management Control Unit

Software k turniketům a otočným dveřím

Řídicí software ETISS NG

Standardizovaná rozhraní pro různé hardwarové komponenty

Wanzl Access Manager

Nejmodernější kontrola vstupu

wanzl connect®

Digitalizace stacionárního obchodu