udržitelnost

Iniciativa udržitelného rozvoje UN Global Compact

Wanzl GmbH & Co. Holding KG se připojil k United Nations Global Compact. Celosvětově největší a nejdůležitější iniciativa pro trvale udržitelné a zodpovědné řízení společnosti oficiálně potvrdila přijetí výrobce pro segmenty maloobchodu, manipulace s materiálem a přístupových řešení, letištních služeb a hotelových služeb se sídlem v Leipheimu. Přistoupením k iniciativě UN Global Compact se Wanzl váže na více než 21 000 podniků a organizací po celém světě, které se proslavily svojí praxí přispívat k udržitelnému hospodářství prostřednictvím odpovědných obchodních postupů.

Další informace...

Společenská odpovědnost podniku

Naše Směrnice společnosti Wanzl pro CSR – Směrnice o udržitelnosti – environmentální a sociální aspekty je založena na cílech udržitelného rozvoje (SDG) jako strategickém rámci. Ty slouží nejen jako návod pro naši každodenní práci, ale také odrážejí naši pevnou víru v pozitivní utváření světa bez ohledu na zákonné povinnosti. Jsme odhodláni aktivně přispívat k těmto cílům a plnit naši odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Přistoupením k iniciativě OSN Global Compact chceme zdůraznit náš závazek a řídit se přitom deseti principy lidských práv, životního prostředí a boje proti korupci.

Galvanizace s aktivní udržitelností

Wanzl provozuje jednu z největších galvanoven v Evropě a je zároveň průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí při procesech povrchové úpravy: kompletní galvanotechnika pracuje na principu chromátování trojmocným chromem při zachování bezpečnosti pro člověka i životního prostředí. Nově otevřená galvanovna v Leipheimu slouží jako vzorový provoz a splňuje nejpřísnější požadavky z hlediska udržitelnosti. Tady se můžete zhluboka nadýchnout! Odpadní vzduch se totiž důkladně čistí v mokrých pračkách a odlučovačích kapek až do nejmenších částic. Rychlý oběh vzduchu pak zajišťuje dobré klimatické podmínky. 

Teplo z odpadního vzduchu slouží k ekologickému vytápění hal a ušetří až 3 miliony kWh energie a díky tomu velké množství CO2. Pro srovnání: Pro srovnání: regenerativní energie z odpadního tepla odpovídá 270 000 m³ plynu nebo 300 000 l topného oleje, snížení množství CO2 oproti využívání fosilních zdrojů energie činí více než 500, popř. 770 tun CO2. Toto úsilí o udržitelnost je velmi ceněno: přírodou, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i všemi dalšími osobami a zájmovými skupinami, které přicházejí do kontaktu s firmou Wanzl.

Wanzl: podstata věci

Wanzl je neustále aktivní! I při ochraně životního prostředí. Jsme si vědomi toho, že naše činnost ovlivňuje životní prostředí. Z tohoto důvodu a podle vlastního přesvědčení chápeme jako svou povinnost jednat odpovědně ve vztahu k lidem a životnímu prostředí. Jejich ochranou se ve firmě Wanzl zabývá interní výbor na ochranu životního prostředí. Hlavním cílem je kontinuálně a trvale snižovat zatěžování životního prostředí a spotřebu energie s přihlédnutím k platným zákonům a předpisům.

Regenerativní oběh

Wanzl se vynikajícím způsobem podílí na mezinárodním ekologickém projektu ECOPROFIT, jehož cílem je snižování spotřeby energie, vody a surovin a minimalizace odpadů: Míra opětovného použití odpadů činí 97 % a míra recyklace plastů 80 %.