počet výsledků 8

Počítání zákazníků

Přehledně: Systémové počítání zákazníků. Wanzl nabízí různé možnosti počítání zákazníků. Toky zákazníků zjistíte a zanalyzujete pomocí paprskové infračervené závory, radaru nebo 3D kamery. Z údajů v souvislosti s počítáním zákazníků vyplývají podnětné informace, které vedení obchodu a marketingovému oddělení odhalí optimalizační potenciály. K tomu patří poznatky pro efektivní nasazení personálu nebo kontrola účinnosti reklamních akcí.

Customer Counter WCC

Optimalizace procesů a nasazení personálu

Měření frekvence zákazníků 2D kamerou

Přesné a spolehlivé snímání 2D kamerou

Měření frekvence zákazníků infračervenou kamerou

S infračervenou světelnou závorou mezi konzolami

Měření frekvence zákazníků radarem

Pro vstupní zařízení s radarem s identifikací směru

Počítání zákazníků infračerveným zářením

S infračervenou světelnou závorou mezi konzolami

Vstupní vestibul

Pro maximálně bezpečný vstup

Výpočet délky pobytu

Poskytuje cenné informace k nejrůznějším účelům

Wanzl 3D People Counter

Pomáhá zaměstnancům omezit počet osob v prodejně