Wanzl Česká republika

Pobočka nadnárodního koncernu Wanzl byla v České republice založena v roce 1991. Jedním z důvodů volby Olomouce byla skutečnost, že zakladatel firmy, pan Rudolf Wanzl, pocházel z nedaleké vesnice Jívová. V současnosti firma zaměstnává 500 zaměstnanců a to hlavně v hněvotínských závodech ale také v pobočkách v Praze a ve slovenské Seredi.

Historie

V roce 1996 započala firma Wanzl s budováním vlastního obchodního zastoupení společně se skladem a halou na zelené louce u Hněvotína. Tento projekt položil základ k vybudování vlastního výrobního závodu L+I, který se v průběhu let 1999 -2016 rozšířil o další výrobní plochy a galvanovnu. V roce 2017 dokončil Wanzl navazující 2D závod na výrobu dvoudimenzionálních dílů pro celou Evropu.

Výrobní program

V závodu L+I se kromě nákupních vozíků a košíků vyrábí hlavně poštovní kontejnery, rollkontejnery, regálové vozíky, paletové podvozky, nástavce, držáky a podvozky do e-rámů například pro automobilový průmysl. V 2D závodu se vyrábí precizní dvoudimenzionální drátěné díly.

Obchodní oblasti

Wanzl dodává zákazníkům plnou škálu svých výrobků z různých oblastí. Jedná se celkem o 100.000 produktů určených pro obchodní oblasti: Retail System, Shop Solutions, Hotel Service, Airport, Access Solutions ale také dynamicky rostoucí oblast Logistics and Industry. Díky zastoupení v Praze, Hněvotíně i Seredi je Wanzl blízko zákazníkům v České i Slovenské republice.
 

Centrum vývoje

Firma disponuje vlastním konstrukčním oddělením s navazující prototypovou dílnou, proto je schopna vyvíjet individuální zákaznické řešení.

PROJEKTY

Inovativní technologie uzavřeného cyklu cirkulace vody v procesu galvanického pokovování a zpracování kovonosných odpadů - kalů a filtračních koláčů z provozu galvanovny (SS01020312)

Vytvoření nové technologie zpracování a úpravy odpadní vody z technologického procesu galvanovny. Dalším cílem je návrh technologie zpracování odpadních kalů a získání elementárních kovů jako druhotných surovin. Ekonomické přínosy jsou založeny na nové inteligentní formě systému hospodaření s vodou v technologických procesech galvanického pokovování, které jsou šetrné k životnímu prostředí a vytvořením nových technologií způsobilých využít kovonosný odpad. Výsledkem realizace projektu je schopnost implementace získaných poznatků v širokém spektru oborů a odvětví, využívajících technologie galvanického pokovování pro finalizaci výrobků, komponent a součástí montážních dílů.

 • Rok zahájení: 03/2020
 • Rok ukončení: 12/2022

 

ŘEŠITEL PROJEKTU: VŠB TU Ostrava

ÚČASTNÍCI PROJEKTU: WANZL spol. s r.o., GALVA s.r.o.

 

Úspory energií ve společnosti Wanzl spol. s r.o. v Hněvotíně

Projekt je zaměřen na úsporu energií v podniku pomocí 4 opatření. Jedná se o optimalizaci výroby stlačeného vzduchu, výměnu stávajících zářivkových a výbojkových svítidel za svítidla s LED světelnými zdroji, zateplení střešního pláště administrativní budovy a o zavedení Systému managementu hospodaření dle ČSN EN ISO 50001. Těmito opatřeními dojde k výrazné úspoře energií a tím i k minimalizaci zátěže na životní prostředí a zdraví lidí, způsobené firmou Wanzl spol. s r.o.

Hlavním cílem společnosti a celého projektu je snížení spotřeby energie pomocí energetických opatření. Zavedením těchto opatření společnost uspoří více než 5% nákladů na energie ročně.

V projektu budou realizována tato opatření:

 • Optimalizace výroby stlačeného vzduchu
 • Modernizace osvětlení pomocí světelných zdrojů LED
 • Zateplení střešního pláště administrativní budovy
 • Zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Komplexní vzdělávací program firmy WANZL ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy

Vytvoření pružného modulárního systému vzdělávání zaměstnanců firmy s využitím e-learningové technologie.

Realizace vzdělávání zaměstnanců v oblastech:

 • Základy práce s PC, Pokročilé počítačové dovednosti, SAP dovednosti
 • Sociální dovednosti, Manažerské dovednosti, Obchodní dovednosti
 • Kaizen management, Kaizen Basics, Kaizen TPM Basics, Kaizen JIT Baiscs
 • Jazykové vzdělávání I., Jazykové vzdělávání II., Odborná německá terminologie

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Zavedení nové efektivní výrobní linky pro produkci inovativního výrobku

Cílem projektu byl nákup nové moderní technologie pro výrobu za účelem zvýšení efektivity a rozšíření sortimentu výrobků s antibakteriální úpravou. Do procesu výroby bude zaveden nový výrobní proces s inovačním potenciálem transportu know-how z výzkumné sféry.

V rámci projektu bylo upraveno zázemí výroby a pořízena technologie:

 • Pálící laserové centrum
 • Svařovací robot s manipulátorem
 • Automatická ohýbačka trubek
 • Linka pro nanášení patentované antibakteriální nanovrstvy

Tento projekt je spolufinancován z Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.