ZGODNOŚĆ

Nowe standardy w handlu

Zgodność w firmie Wanzl oznacza, że wszyscy pracownicy muszą stosować się do przepisów prawa, przyjętych standardów i innych wyznaczonych przez firmę norm oraz wymogów etycznych. Kodeks postępowania firmy Wanzl podsumowuje normy i wartości, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy firmy na całym świecie.

Odpowiedzialne zachowanie wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych, środowiska i społeczeństwa to filozofia firmy Wanzl, która stanowi nieodłączny element naszej tożsamości. Firma Wanzl na przestrzeni lat zdobyła czołową pozycję na rynku światowym i stała się globalnym partnerem dla klientów i biznesu przede wszystkim dzięki naszej odpowiedzialności.

Jako firma rodzinna dbamy o stabilną współpracę z naszymi partnerami, która opiera się na odpowiedniej jakości dostaw i usług oraz rzetelności.

Aby poznać normy i wartości obowiązujące w naszej firmie, proszę pobrać kodeks postępowania firmy Wanzl:

Zgodność / kodeks postępowania Wanzl