Hållbarhet

Hållbarhetsinitiativet UN Global Compact

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har anslutit sig till UN Global Compact. Världens största och viktigaste initiativ för hållbar och ansvarsfull företagsstyrning har officiellt bekräftat upptagandet av den Leipheimbaserade tillverkaren för detaljhandel, materialhantering och accesslösningar samt flygplats- och hotelltjänster. Genom att gå med i UN Global Compact har Wanzl blivit del av en allians med mer än 21 000 företag och organisationer världen över som har blivit kända för att bidra till en hållbar ekonomi genom ansvarsfulla affärsmetoder.

Mer information ...

Galvanisering med aktiv hållbarhet

Wanzl – en av Europas största galvaniseringsverksamheter – är även miljöpionjär inom ytbeläggning: Den kompletta galvaniseringen fungerar enligt den trevärdiga förkromningsprocessen för att skydda människor och miljö. Den nybyggda galvaniseringsavdelningen i Leipheim är en förebild och uppfyller de strängaste kraven för hållbarhet. Här är det lätt att andas! Frånluften rengörs nämligen noggrant med våtskrubber och droppavskiljare ner till de minsta partiklarna. Den höga luftomsättningen skapar bra klimat. 

Själva frånluftsvärmen används för miljövänlig uppvärmning av hallen och sparar 3 miljoner kWh energi och därmed riktigt mycket CO2. Att jämföra med: Detta regenerativa utnyttjande av energi från spillvärme motsvarar en gasmängd på 270 000 m³ respektive 300 000 liter brännolja. CO2-reduktionen jämfört med fossil energianvändning ligger på över 500 respektive över 770 ton CO2. Och det hållbara engagemanget tas väl emot: av naturen, av kunderna, av leverantörerna, av medarbetarna och av alla andra personer och intressenter som har kontakt med Wanzl.

Wanzl: I sakens natur

Wanzl är alltid på alerten! Även när det gäller miljöskydd. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön. Utifrån den kunskapen och utifrån vår övertygelse ser vi det som vår skyldighet att agera ansvarsfullt gentemot människan och miljön. För att skydda människor och miljö har Wanzl etablerat en företagsintern miljökommitté. Huvudsyftet med den är att kontinuerligt och hållbart minska miljöpåverkan och energiförbrukning med hänsyn till gällande lagar och förordningar.

Regenerativa kretslopp

Wanzl har fått utmärkelsen ”ecoprofit” för sitt engagemang för att minska förbrukningen av energi, vatten och råvaror och minimera avfallet: Återanvändningsgraden för plast är 97 % medan återvinningsgraden är 80 %.