zrównoważony rozwój

Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju UN Global Compact

Firma Wanzl GmbH & Co. Holding KG dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact. Największa i najważniejsza na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem oficjalnie potwierdziła dołączenie firmy z Leipheim, działającej w sektorach Retail, Material Handling i Access Solutions oraz Airport i Hotel Services. Przystępując do inicjatywy UN Global Compact firma Wanzl dołącza do ponad 21 000 przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie, które chcą przyczynić się do zrównoważonej gospodarki za pomocą stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Dodatkowe informacje...

Zakład galwanizacyjny dbający o zrównoważony rozwój

Wanzl – jeden z największych zakładów galwanizacyjnych w Europie – jest również światowym pionierem w dziedzinie powlekania powierzchni: Cała technologia galwanizacji jest oparta na procedurze powlekania chromem trójwartościowym w celu ochrony człowieka i przyrody. Nowy zakład galwanizacyjny w Leipheim ma charakter modelowy i spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tutaj możesz odetchnąć głęboko! A to dlatego, że powietrze odprowadzane na zewnątrz jest dokładnie oczyszczane za pomocą płuczki mokrej i separatora kropelkowego z dokładnością do najmniejszej cząstki. Duży przepływ powietrza dba jednocześnie o dobry klimat. 

Ciepło odprowadzanego na zewnątrz powietrza jest wykorzystywane do ekologicznego ogrzewania hali; pozwala zaoszczędzić 3 miliony kWh energii i znacznie zredukować emisję CO2. Dla porównania: Takie wykorzystanie odnawialnej energii z ciepła odpadowego odpowiada 270 000 m³ gazu lub 300 000 litrów oleju opałowego, a ograniczenie emisji CO2 w stosunku do zużycia energii z paliw kopalnych wynosi ponad 500 lub 770 ton CO2. To zrównoważone zaangażowanie ma znaczenie: dla przyrody, klientów, dostawców, pracowników oraz wszystkich innych osób i zainteresowanych stron, które mają kontakt z firmą Wanzl.

Wanzl: Natura rzeczy

Wanzl zawsze trzyma rękę na pulsie! Również w kwestii ochrony środowiska. Jesteśmy świadomi tego, że nasza działalność ma wpływ na środowisko. Ta wiedza i nasze przekonanie sprawiają, że czujemy się w obowiązku odpowiedzialnie podchodzić do człowieka i środowiska. W tę ochronę zaangażowana jest wewnętrzna komisja ochrony środowiska w firmie Wanzl. Głównym celem jej działań jest systematyczne i długotrwałe zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska i zużycia energii z uwzględnieniem obowiązujących ustaw i przepisów.

Odnawialne cykle

Wanzl jest doskonałym przykładem zakładu przynoszącego korzyści ekologiczne, biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w ograniczenie zużycia energii, wody i surowców oraz zminimalizowanie ilości odpadów: Stopień odzysku wynosi ok. 97%, a wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych ok. 80%.