bærekraft

FNs bærekraftsinitiativ UN Global Compact

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har blitt med i UN Global Compact. Verdens største og viktigste initiativ for bærekraftig og ansvarlig bedriftsledelse har offisielt bekreftet at den Leipheim-baserte produsenten for detaljhandel, materialhåndtering og tilgangsløsninger samt flyplass- og hotelltjenester nå er med i organisasjonen. Ved å bli med i UN Global Compact inngår Wanzl GmbH & Co. en allianse med over 21 000 selskaper og organisasjoner over hele verden som bidrar til en bærekraftig økonomi gjennom ansvarlig forretningspraksis.

Mer informasjon...

Selskapets samfunnsansvar

Våre Wanzl retningslinjer for samsfunnsansvar – bærekraftsretningslinjer for miljø og sosiale forhold er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling som strategisk rammeverk. De fungerer ikke bare som retningslinjer for vårt daglige arbeid, men gjenspeiler også vår faste tro på å skape en positiv verden, uavhengig av juridiske forpliktelser. Vi er fast bestemt på å bidra aktivt til disse målene og oppfylle vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet. Ved å bli med i FNs Global Compact ønsker vi å understreke vårt engasjement og følge de ti prinsippene om menneskerettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Galvanisering med aktiv bærekraft

Wanzl GmbH & Co. – en av Europas største galvaniseringsbedrifter – er også miljøpioner når det gjelder overflatebehandling: Den komplette galvaniseringen bruker en 3-verdig forkromningsmetode for å beskytte mennesker og miljø. Den nyopprettede galvaniseringsstedet i Leipheim er forbilledlig og oppfyller de strengeste kravene til bærekraft. Her er det godt å puste! Avtrekksluften rengjøres nemlig grundig med våtvasker og dråpeavskiller til de minste partiklene. Og den høye luftsirkuleringen sørger for godt inneklima. 

Selve avtrekksvarmen brukes til miljøvennlig oppvarming av hallen og sparer 3 millioner kWh energi og dermed mye CO2. Til sammenligning: Denne regenerative energibruken fra spillvarme tilsvarer en gassmengde på 270 000 m³ eller 300 000 liter fyringsolje, CO2-reduksjonen i forhold til fossil energibruk er over 500 eller over 770 tonn CO2. Dette bærekraftige engasjementet blir godt mottatt: av naturen, kunder, leverandører, ansatte og alle andre som er i kontakt med Wanzl GmbH & Co.

Wanzl: Sakens natur

Wanzl er alltid på ballen! Også når det gjelder miljøet. Vi er klar over at vår virksomhet påvirker miljøet. Basert på denne kunnskapen og vår overbevisning, anser vi det som en forpliktelse å opptre ansvarlig for mennesker og miljø. For å beskytte både mennesker og miljø har Wanzl GmbH & Co. et internt miljøutvalg. Hovedformålet er en kontinuerlig og bærekraftig reduksjon av miljøbelastninger og energiforbruk i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Regenerative kretsløp

Wanzl GmbH & Co. er tildelt utmerkelse som «økoprofitt»-selskap for sitt engasjement for å redusere forbruket av energi, vann og råmaterialer og minimere avfall: Resirkuleringsandelen ligger på 97 %, og resirkulert plast utgjør 80 %.