fenntarthatóság

Az ENSZ fenntarthatósági kezdeményezése, a Globális Megállapodás

A Wanzl GmbH & Co. Holding KG csatlakozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Megállapodásához. A fennthartható és felelősségteljes vállalatvezetésre vonatkozó, világszinten legnagyobb és legfontosabb kezdeményezés hivatalosan megerősítette, hogy felveszi az aláíró tagok közé a leipheimi illetőségű, kiskereskedelemmel, anyagkezeléssel és beléptetési megoldásokkal, valamint reptéri és szállodai szolgáltatásokkal foglalkozó gyártót. Azáltal, hogy csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásához, a Wanzl egy olyan, a világ több mint 21 000 vállalata és szervezete alkotta szövetségbe lépett be, amelynek tagjai vállalták, hogy felelősségteljes üzleti gyakorlataikkal hozzájárulnak a fenntartható gazdasághoz.

További információk...

Vállalati társadalmi felelősségvállalás

A Wanzl vállalati társadalmi felelősségvállalási irányelve – a környezetvédelmi és társadalmi vonatkozású fenntarthatósági irányelv a fenntartható fejlődési célok (SDG-k) alkotta stratégiai kereten alapul. Ezek nemcsak iránymutatásként szolgálnak a mindennapi munkánk során, hanem azt a szilárd meggyőződésünket is tükrözik, miszerint a jogi kötelezettségektől függetlenül pozitívan kell alakítanunk a világot. Elszántan dolgozunk azért, hogy aktívan hozzájáruljunk ezen célok eléréséhez, és eleget tegyünk a társadalommal és a környezettel szembeni kötelezettségeinknek. Azzal, hogy csatlakoztunk az ENSZ Globális Megállapodásához, szeretnénk kihangsúlyozni elkötelezettségünket, és munkánk során tartjuk magunkat az emberi jogokra, a környezetvédelemre és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó 10 alapelvhez.

Galvanizáló üzem aktív fenntarthatósággal

A Wanzl – amely Európa egyik legnagyobb galvanizáló üzemével rendelkezik – a felületbevonás terén is úttörőnek számít a környezetvédelemben: Az ember és a környezet védelme érdekében a teljes galvanotechnika a króm(III)-alapú krómozási eljárás szerint működik. A nemrég épült leipheimi galvanizáló üzem példaértékű vállalkozás, amely megfelel a legszigorúbb fenntarthatósági követelményeknek. Itt még a levegő is más! Az elhasznált levegőt ugyanis nedves légmosó és cseppleválasztó segítségével a legkisebb részecskékig alaposan megtisztítják. Az intenzív légcserélődés pedig jó klimatizálást biztosít. 

Az elhasznált levegő hője ráadásul környezetbarát csarnokfűtést is lehetővé tesz, emellett pedig 3 millió kWh energiát takarít meg, vagyis nagy mértékben csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Összehasonlításképpen: Ez a hulladékhőből származó, regeneratív energiafelhasználás 270 000 m³ gáznak, illetve 300 000 liter fűtőolajnak felel meg, a szén-dioxid-csökkenés a fosszilisenergia-felhasználáshoz viszonyítva így több mint 500, illetve több mint 770 tonnával kevesebb szén-dioxidot jelent. Ez a fenntartható megoldás mindenki számára előnyös: a természet, a vásárlók, a beszállítók, a munkatársak, valamint minden olyan személy és érdekcsoport számára, amely kapcsolatban áll a Wanzl vállalattal.

Wanzl: A dolgok természete

A Wanzl mindig tudja, mit kell tenni! A környezetvédelem területén is. Tisztában vagyunk azzal, hogy tevékenységünk hatással van a környezetre. Ebből a tudásból és meggyőződésünkből adódóan kötelességünknek érezzük, hogy az emberek és a természet iránti felelősség vezesse minden cselekedetünket. Az ő védelmük érdekében a Wanzlnál létrejött egy cégen belüli környezetvédelmi bizottság. Fő célunk, hogy a környezet terhelését és az energiafogyasztást a hatályos törvények és előírások figyelembevétele mellett folyamatosan és tartósan mérsékeljük.

Regeneratív körforgások

A Wanzl „Ökoprofit” üzem kitüntetést kapott azért a törekvéséért, amely az energia-, víz- és nyersanyagfogyasztás csökkentésére és a hulladékképződés minimalizálására irányul: Az újrahasznosítási arány 97%, a műanyagok esetében 80%.