bæredygtighed

FN’s Global Compact-initiativ for bæredygtighed

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Verdens største og vigtigste initiativ for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse har officielt bekræftet optagelsen af den Leipheim-baserede producent til detailhandel, materialehåndtering og adgangsløsninger, samt Airport og Hotel Services. Med tilslutningen til FN’s Global Compact indgår Wanzl i en alliance på over 21.000 virksomheder og organisationer over hele verden, der er kendt for at bidrage til en bæredygtig økonomi gennem ansvarlig forretningspraksis.

Yderligere oplysninger...

Corporate Social Responsibility

Wanzls CSR-retningslinjer – retningslinjer for bæredygtighed, miljø og sociale forhold – bygger på Sustainable Development Goals (SDG'er) som strategisk ramme. De fungerer ikke kun som retningslinjer for vores daglige arbejde, men afspejler også vores faste overbevisning om at gøre verden til et positivt sted, uagtet vores juridiske forpligtelser. Vi er fast besluttede på at bidrage aktivt til disse mål og leve op til vores ansvar over for samfundet og miljøet. Ved at tiltræde FN’s Global Compact ønsker vi at understrege vores engagement og orientere os i forhold til de ti principper om menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Galvaniske processer med aktiv bæredygtighed

Wanzl – en af Europas største galvaniseringsvirksomheder – er også miljøpioner inden for overfladebehandling: Hele galvaniseringsteknikken anvender den tredobbelte forkromingsproces til beskyttelse af mennesker og miljøet. Den nyoprettede galvaniseringsafdeling i Leipheim er et ægte forbillede, og den opfylder de strengeste krav til bæredygtighed. Her er det nemt at trække vejret! Udsugningsluften renses nemlig grundigt med vådskrubber og dråbeudskiller ned til de mindste partikler. Og den høje luftudskiftning sørger for et godt klima. 

Selve udsugningsvarmen anvendes til miljøvenlig, indendørs opvarmning og sparer 3 millioner kWh energi og dermed rigtig meget CO2. Til sammenligning: Denne regenerative energiudnyttelse af spildvarme svarer til en gasmængde på 270.000 m³ eller 300.000 liter fyringsolie, og CO2-reduktionen i forhold til fossil energiudnyttelse ligger henholdsvis over 500 og over 770 tons CO2. Dette bæredygtige engagement kommer til udtryk: i naturen, hos kunderne, hos leverandørerne, hos medarbejderne samt hos alle andre personer og interessenter, som har kontakt med Wanzl.

Wanzl: Sagens natur

Wanzl har altid styr på tingene! Også når det gælder miljøbeskyttelse. Vi er bevidste om, at vores aktiviteter påvirker miljøet. Det er på baggrund af denne viden og vores overbevisning, at vi føler os forpligtede til at handle ansvarligt over for mennesker og miljøet. Hos Wanzl er der et internt miljøudvalg, der arbejder med netop dette for øje. Hovedformålet er at reducere miljøbelastningen og energiforbruget løbende og bæredygtigt under hensyntagen til gældende love og bestemmelser.

Regenerative kredsløb

Wanzl er en ægte "øko-profit"-virksomhed, der bestræber sig på at reducere forbruget af energi, vand og råmaterialer samt minimere affald: Genbrugsprocenten er 97 %, og genanvendelsesprocenten for plast er 80 %.