5
May
Airport

Optimerad hantering av resväskor på flygplatser

Wanzl utökar sin portfölj med ett spårningssystem för bagagetransportvagnar

Med vagnspårning från Wanzl vet flygplatsoperatörerna alltid var varje enskild bagagevagn befinner sig, både inomhus och utomhus. Det innebär att: Man slipper ineffektiva sökningar och får nöjda kunder eftersom resenärerna alltid har tillräckligt med vagnar på uppställnings- eller samlingsplatser och operatörerna kan optimera både personalfördelningen och det totala antalet vagnar de behöver.

För tillförlitlig spårning får varje bagagevagn en RFID-tagg och varje ställyta eller uppsamlingsplats en RFID-läsare. Den här tekniken kräver endast minimala ingrepp i infrastrukturens kablage, kan uppgraderas när som helst och ger viktig information i mer eller mindre realtid. Spårning sker via definierade zoner på flygplatsen, vagndepåer samt in- och utgångar för definierade zoner. Via en spårningpanel som konfigurerats specifikt för flygplatsen visas insamlade data enkelt och översiktligt: Vilka och hur många vagnar som används, aktuell fyllnadsnivå på respsektive vagndepå och var vagnarna finns inom de angivna zonerna. Dessutom lär sig systemet av historiska data och gränssnitten som tillhör flyg- och bagageinformationssystemen. Det är därför möjligt att proaktivt och just-in-time tillhandahålla vagnar specifikt för varje ankommande eller avgående flygplan i respektive vagndepå. Som tillval kan spårningskontrollpanelen även visa väntande underhåll av vagnarna, bidra till stöldskydd eller användas som kommunikationsverktyg mellan medarbetarna via pushnotiser på mobila enheter.

Vagnspårning har ytterligare fördelar: Å ena sidan kan man kontrollera servicenivåavtal med tredjepartsleverantörer, å andra sidan visualisera rutter utanför och inom flygplatsbyggnaden samt beräkna hur länge vagnarna ska vara kvar på en specifik plats. Därmed kan hotspots och kundkontaktpunkter identifieras och användas för att optimera intäktsströmmar.

Ett genomtänkt koncept som även övertygar praktiskt. Tillsammans med sin partner Naitec, programvaruspecialist för Airport IT, har Wanzl redan framgångsrikt implementerat sitt vagnspårningssystem på Venice Marco Polo Airport.