5
May
Airport

Optimalisert trallehåndtering på flyplasser

Wanzl utvider porteføljen med et sporingssystem for bagasjetraller

Med trallesporing fra Wanzl vet flyplassoperatører nå alltid nøyaktig hvor hver enkelt bagasjevogn befinner seg, både innendørs og utendørs. Det betyr følgende: Ineffektive søk elimineres, høy kundetilfredshet siden passasjerene alltid finner nok vogner på ryddige vognplasser eller samlestasjoner, og operatørene kan optimalisere både personalplanleggingen og det totale antallet vogner de trenger.

For pålitelig sporing får hver bagasjevogn en RFID-tagg og hver vognplass eller samlestasjon en RFID-leser. Denne teknologien krever minimalt med inngrep i kablingen av infrastrukturen, kan ettermonteres når som helst og gir viktig informasjon nesten i sanntid. Sporing av definerte soner på flyplassen, tralledepoter samt inn- og utganger til definerte soner. Via et sporingsdashbord konfigurert for den enkelte flyplassen vises de innsamlede dataene enkelt og oversiktlig: Hvilke og hvor mange vogner om er i bruk, hvor fulle vogndepotene for øyeblikket er og hvor vognene befinner seg innenfor de enkelte sonene. I tillegg lærer systemet av historiske data og grensesnittene til fly- og bagasjeinformasjonssystemer. Derfor er det mulig å stille vogner proaktivt til rådighet for hvert ankommende eller avreisende fly og akkurat i tide i de respektive vogndepotene. Alternativt kan sporingsdashbordet også vise forestående vognvedlikehold, bidra til tyverisikring eller brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom ansatte via push-meldinger på mobile enheter.

Vognsporing har flere fordeler: På den ene siden kan servicenivåavtaler med tredjepartsleverandører kontrolleres, på den andre siden kan ruter utenfor og innenfor flyplassbygningen visualiseres, og oppholdstiden til vognene kan beregnes. Hotspots og kundekontaktpunkter kan identifiseres og brukes til å optimalisere inntektsstrømmene.

Et gjennomtenkt konsept som også overbeviser i praksis. Sammen med partneren Naitec, programvarespesialist for Airport IT, har Wanzl allerede implementert sitt trallesporingssystem på den internasjonale lufthavnen Marco Polo i Venezia.