turnkey

Med turnkey-servicen vår får du en komplett koordinering og prosjektstyring av samtlige oppgaver. Vi står for alt i forbindelse med renovering og klargjøring av lokaler, montering av inventar og håndverk. Du lar oss ta hånd om renoveringen av din nye butikk fra start til slutt, og i mellomtiden kan du fokusere på det som er viktig for deg – og ikke minst hvordan butikkåpningen skal feires!

Er lokalene dine ikke innflyttingsklare?

Så la oss demontere og rive ned. Vi har omfattende erfaring med nedmontering av alle typer butikkinventar, inkludert inventarmoduler og innredningselementer. Demontering skjer skånsomt, slik at eventuell gjenbruk eller ombygging av inventar kan redusere kostnadene til ny butikkinnredning og redusere miljøbelastningen ved produksjon av nye elementer.    

Vi sørger for de rette myndighetsgodkjenningene og byggetillatelsene

Ikke la papirarbeidet forsinke prosjektet ditt. Hos Wanzl Nordic kjenner vi de lokale myndighetskravene ned til minste detalj, og dermed sikrer vi at byggeplanene dine overholder lokalplanen, brannforskriftene m.m. 

Vi hjelper til med å utarbeide byggetegninger, innhente godkjenning fra myndighetene og sende søknader om byggetillatelse som en «del av pakken» når du bestiller vår turnkey-løsning. 

Butikkinnredning: Vi tar oss av all monteringen

Gulv, lyssetting, el, nettverk, VVS, kjøl, varme, folie, skilting, hyller, disker, vegger, reoler, entrésystemer, varesikring – våre etableringskonsulenter tar hånd om alt, enten via egne montører eller via vårt store nettverk av håndverkere og samarbeidspartnere, som alle har spesialisert seg på butikketablering, montering og utrulling.

Wanzl Nordic har mer enn 70 års erfaring med å levere butikkinventar – fra det enkelte salgsdisplayet til turnkey-løsningen med innredning fra tomme lokaler til ferdig butikk.

Prosjektledelse og logistikk

Hvert byggeprosjekt krever sin egen planlegging. Vi utarbeider en spesifisert prosjektplan med milepæler for alle prosesser og godkjenningsfaser og styrer prosjektet fra start til slutt. Du holdes løpende oppdatert og slipper å bekymre deg for budsjett, forsinkelser, leverandører og tidsplaner. Vi gir deg nøkkelen til din nye butikk i tide – klar til butikkåpning på avtalt dato.