PRODUKTUTVIKLING

I Wanzl Nordic har vi både designere, produktutviklere og produksjonsenhet samlet under ett tak. Det gir oss et helt unikt utgangspunkt med svært kort prosess fra idé til virkelighet. Basert på designernes tegninger, visualisert i 2D/3D, utarbeider konstruktørene våre prototyper, mens ingeniørene utfører belastningsberegninger for å sikre realistiske og holdbare løsninger for din virksomhet.

Innovasjon med erfaring

Våre dyktige tekniske designere, konstruktører og ingeniører har mange års erfaring med både teknisk design av konkrete kundeprosjekter, men også løpende innovativt arbeid med utvikling av vår produktportefølje av gjennomprøvde innredningssystemer og inventar til detaljhandelen (se nærmere på disse under 'produkter').

Et godt utgangspunkt for teknisk design

Vår kundegruppe er mangfoldig og representerer mange forskjellige bransjer. Når vi samtidig hele tiden utvikler oss internt, har vi bygget opp et solid fundament av kunnskap og erfaring. Vi baserer vårt tekniske designarbeid på de innovative løsningene og «best practice» som oppstår i våre utviklingsprosesser. Det gjelder uansett om det dreier seg om materialkunnskap, konstruktive utfordringer, produksjonsteknikk eller andre relevante områder når vi starter nye prosjekter.