Produkter

2 resultater

Veilednings- og sikkerhetssystemer

Styring, veiledning, avgrensning, sikring: Manuelle og elektroniske veiledningssystemer fra Wanzl viser alltid riktig vei, uansett hvor man skal. For handelsnæringen, særlig i forbindelse med selvbetjeningskasser, men også innenfor industri og logistikk, med robust kollisjonsbeskyttelse for daglig bruk. Ledesystemer fra Wanzl beskytter sensitive områder mot uautorisert tilgang. Autoriserte personer får selvsagt uhindret adgang, inkludert personseparasjon. Wanzl gjør sikkerhet til en selvfølge!

Self-Checkout Genesis

Avlaster personalet og reduserer køer i kasseområdet

Checkout Manager PRO

Kassesystem som styrer opptil 10 utsjekkinger