Innovation hub

Innovasjon er strukturert kaos og krever en kultur som er åpen, kommunikativ, modig, teknologibevisst og beslutningssterk.

I 2022 bestemte Wanzl seg for å fremme og fremme nettopp denne kulturen, og kjernen er Wanzl Innovation Hub, som står for innovasjon i Wanzl Group og identifiserer og dyrker frem innovative temaer i Tyskland og verden over. 

Fra første idé til innovativt produkt

InnoHub er det sentrale stedet der ideer til innovative produkter og løsninger samles. Vi tar opp ideer som har sitt utgangspunkt i endrede kundebehov, ny teknologi og samfunnsendringer. Ut fra et mangfold av ideer identifiseres og videreutvikles de temaene som er mest relevante for Wanzl Group. Sammen med eksperter fra ulike avdelinger dyrker vi frem innovasjonsprosjektene til de er flyveferdige.

Wanzl Smart Trolley

Kjøpet registreres allerede når varene legges i handlevognen, slik at du nesten helt slipper den tidkrevende utsjekkingen: Ville ikke det vært optimalt? Vår Smart Trolley gjør denne visjonen til virkelighet på en enkel måte. Via den integrerte skanneren registrerer kunden de enkelte varene som han eller hun tar ut av hyllene, og med displayet som er integrert i håndtaket får kunden full oversikt over kjøpene sine og sluttbeløpet som skal betales. Kunstig intelligens overvåker om skannede og valgte varer samsvarer. Kunder og butikker sparer tid og krefter fordi de slipper å vente og pakke om ved kassen.

Wanzls innovasjonskultur er basert på en felles verdiforståelse

For oss betyr innovasjon samarbeid basert på felles verdier. Her spiller Wanzls sentrale prinsipper en viktig rolle. Vi er dynamiske, pålitelige og progressive, og vår innovasjonskultur er preget av samarbeid, mot, transparens, åpenhet og respekt.