udržitelnost

Iniciativa udržitelného rozvoje UN Global Compact

Wanzl GmbH & Co. Holding KG se připojil k United Nations Global Compact. Celosvětově největší a nejdůležitější iniciativa pro trvale udržitelné a zodpovědné řízení společnosti oficiálně potvrdila přijetí výrobce pro segmenty maloobchodu, manipulace s materiálem a přístupových řešení, letištních služeb a hotelových služeb se sídlem v Leipheimu. Přistoupením k iniciativě UN Global Compact se Wanzl váže na více než 21 000 podniků a organizací po celém světě, které se proslavily svojí praxí přispívat k udržitelnému hospodářství prostřednictvím odpovědných obchodních postupů.

Další informace...

Společenská odpovědnost podniku

Naše Směrnice společnosti Wanzl pro CSR – Směrnice o udržitelnosti – environmentální a sociální aspekty je založena na cílech udržitelného rozvoje (SDG) jako strategickém rámci. Ty slouží nejen jako návod pro naši každodenní práci, ale také odrážejí naši pevnou víru v pozitivní utváření světa bez ohledu na zákonné povinnosti. Jsme odhodláni aktivně přispívat k těmto cílům a plnit naši odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Přistoupením k iniciativě OSN Global Compact chceme zdůraznit náš závazek a řídit se přitom deseti principy lidských práv, životního prostředí a boje proti korupci.

Vyznamenání v hodnocení udržitelnosti EcoVadis

EcoVadis, největší uznávaný hodnititel udržitelnosti na světě, nás vyznamenal. Prostřednictvím dobrovolné certifikace EcoVadis prozrazujeme, jak dobře naše skupina podniků integrovala principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků (CSR) do našeho obchodního a řídicího systému. Hodnocení EcoVadis je založeno na komplexním posouzení podle 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech tematických oblastech: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání zakázek. Výsledek se ve formě skóre zaznamenává do bodovací tabulky, což nám umožňuje dokumentovat naše opatření v oblasti udržitelnosti a poskytovat je obchodním partnerům. Metodika EcoVadis je založena na mezinárodních normách udržitelnosti – jako je Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a norma ISO 26000 – a monitoruje ji vědecký výbor odborníků na CSR a dodavatelský řetězec, aby bylo možné vytvářet spolehlivá hodnocení CSR.

Galvanizace s aktivní udržitelností

Wanzl provozuje jednu z největších galvanoven v Evropě a je zároveň průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí při procesech povrchové úpravy: kompletní galvanotechnika pracuje na principu chromátování trojmocným chromem při zachování bezpečnosti pro člověka i životního prostředí. Nově otevřená galvanovna v Leipheimu slouží jako vzorový provoz a splňuje nejpřísnější požadavky z hlediska udržitelnosti. Tady se můžete zhluboka nadýchnout! Odpadní vzduch se totiž důkladně čistí v mokrých pračkách a odlučovačích kapek až do nejmenších částic. Rychlý oběh vzduchu pak zajišťuje dobré klimatické podmínky. 

Teplo z odpadního vzduchu slouží k ekologickému vytápění hal a ušetří až 3 miliony kWh energie a díky tomu velké množství CO2. Pro srovnání: Pro srovnání: regenerativní energie z odpadního tepla odpovídá 270 000 m³ plynu nebo 300 000 l topného oleje, snížení množství CO2 oproti využívání fosilních zdrojů energie činí více než 500, popř. 770 tun CO2. Toto úsilí o udržitelnost je velmi ceněno: přírodou, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i všemi dalšími osobami a zájmovými skupinami, které přicházejí do kontaktu s firmou Wanzl.

Jako další stavební kámen naší udržitelnosti spolupracujeme s AfB social & green IT na recyklaci použitých IT zařízení. V roce 2023 se díky tomuto partnerství podařilo repasovat 294 vyřazených IT zařízení společnosti Wanzl a převážně je znovu prodat, čímž se prodloužila životnost zařízení a ušetřily zdroje. Spolupráce s AfB, inkluzivní společností, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením, přispívá k dosažení cílů udržitelnosti OSN. Renovace a recyklace IT zařízení ušetřily značné množství energie, vody a CO², přičemž vadný hardware se používá na náhradní díly nebo recyklaci surovin. Spolupráce s AfB ukazuje, jak lze v IT průmyslu úspěšně realizovat oběhové hospodářství a zároveň podporovat začleňování osob se zdravotním postižením na trhu práce.