Innovation hub

Inovace je strukturovaný chaos a vyžaduje otevřenou, komunikativní, odvážnou, technologicky zdatnou a rozhodnou kulturu.

Společnost Wanzl se v roce 2022 rozhodla prosazovat a podporovat právě tuto kulturu a jádrem je Wanzl Innovation Hub, který je symbolem inovací ve skupině Wanzl a identifikuje a podporuje inovativní témata v Německu a po celém světě. 

Od prvního nápadu k inovativnímu produktu

InnoHub je centrálním místem, kde se sbíhají nápady na inovativní produkty a řešení. Vycházíme přitom z nápadů, které vycházejí z měnících se potřeb zákazníků, nových technologií a společenských změn. Z velkého množství nápadů se vybírají nejdůležitější témata pro skupinu Wanzl a dále se rozvíjejí. Společně s odborníky z různých oddělení podporujeme inovativní projekty tak dlouho, dokud se nerozběhnou.

Vozík Wanzl Smart Trolley

Evidovat nákup již při odkládání zboží do nákupního vozíku a tak téměř úplně upustit od časově náročného placení: Nebylo by to optimální? Náš Smart Trolley tuto vizi jednoduše realizuje. Pomocí integrovaného skeneru zákazník eviduje jednotlivé položky, které odebírá z regálů, a pomocí displeje integrovaného v rukojeti získá kompletní přehled o svých nákupech a zaplacené konečné částce. Umělá inteligence sleduje, zda naskenované a vložené položky souhlasí. Zákazník i provozovatel šetří čas a námahu, protože odpadá čekání a manipulace se zbožím u pokladny.

Inovační kultura společnosti Wanzl je založena na společném chápání hodnot

Inovace pro nás znamená sounáležitost založenou na společných hodnotách. Zde hraje důležitou roli vize společnosti Wanzl. Jednáme dynamicky, spolehlivě a progresivně a naše inovační kultura se vyznačuje spoluprací, odvahou, transparentností, otevřeností a respektem.