VAATIMUSTENMUKAISUUS

Toiminnan kriteerit

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa Wanzlille sitä, että kaikki työntekijät noudattavat tarvittavia lakisääteisiä määräyksiä, sääntelystandardeja ja muita yrityksen itse asettamia eettisiä standardeja ja vaatimuksia. Wanzlin eettisiin ohjeisiin on koottu normit ja arvot, jotka koskevat kaikkia Wanzlin työntekijöitä maailmanlaajuisesti.

Vastuullinen toiminta työntekijöitä, asiakkaita, liikekumppaneita, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan on osa Wanzlin filosofiaa, joka liittyy vahvasti yrityksen identiteettiin. Luotettavuuden ansiosta Wanzl on ollut jo vuosikymmenten ajan maailmanlaajuisesti johtava toimija ja globaalisti toimivien asiakkaiden ja yritysten kumppani.

Perheyrityksenä pyrimme liikekumppaneiden kanssa jatkuvaan yhteistyöhön, joka perustuu heidän toimitustensa ja palvelujensa vakuuttavaan laatuun ja reiluun yhteiseen toimintaan sitoutumiseen.

Tutustu normeihimme ja arvoihimme ja lataa Wanzlin eettiset käytännöt täältä:

Vaatimustenmukaisuus / Wanzlin eettiset säännöt
Käytännesäännöt tavarantoimittajille ja liikekumppaneille

Ilmiantojärjestelmä

Arvopohjaisena perheyrityksenä vaadimme myös itseltämme paljon. Lainsäädännöllisen vaatimusten ja sisäisten sääntöjen noudattaminen on Wanzlille erittäin tärkeää. Wanzl ei suvaitse rikkomuksia, ja näitä pyritään estämään johdonmukaisesti kaikkialla. Jotta mahdolliset rikkomukset voidaan havaita ajoissa ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, Wanzl on ottanut käyttöön ilmiantojärjestelmän. Sitä voivat käyttää sekä Wanzlin työntekijät että liikekumppanit. Järjestelmän tavoitteena on, että ilmiantajat kiinnittävät huomiota mahdollisiin epäkohtiin, jotta Wanzl pystyy ehkäisemään omaisuusvahingot ja potentiaaliset mainehaitat ajoissa.

Epäkohtia voivat olla mm. seuraavat seikat:

• lahjuksen antaminen / korruptio

• lahjuksen ottaminen / korruptio

• etuuden myöntäminen viranhaltijoille  

• kavallus

• tilinpäätöksen tai sisäisen raportoinnin manipulointi

• kartelli- ja kilpailulainsäädännön rikkominen

• vientivalvontasääntöjen rikkominen

• syrjintä sukupuolen, ihonvärin, etnisen alkuperän, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, uskonnon tai vakaumuksen perusteella

Keneen ilmiantaja voi ottaa yhteyttä?

Epäillyissä tapauksissa ilmiantajat voivat ottaa yhteyttä suoraan Wanzliin (esim. esihenkilöön) tai käyttää tilintarkastusyhtiö BDO:n riippumattomien asiamiesten Wanzlin puolesta ylläpitämää ilmoituskanavaa. Ilmiannot voi tehdä avoimesti tai nimettömästi. Vaikka ilmiantajat paljastaisivatkin henkilöllisyytensä asiamiehille, asiamiehet voivat ilmiantajien niin halutessa kieltäytyä ilmoittamasta näitä tietoja Wanzlille. Tämä on tärkeää ilmiantajien suojelemiseksi. 

Wanzl tutkii tehdyt ilmoitukset huolella ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin. On myös tärkeää olla tekemättä hätiköityjä johtopäätöksiä ja suojella epäoikeudenmukaisesti syytettyjä työntekijöitä kohtuuttomilta seuraamuksilta. Kaikille osapuolille pyritään siis tarjoamaan oikeudenmukainen menettely.

 

BDO on nimennyt ilmiantojen vastaanottamista varten seuraavat asiamiehet:

 

Markus Brinkmann, asiamies

Markus Brinkmannilla on vuosien kokemus asiamiehenä toimimisesta sekä kansallisten ja kansainvälisten rikosteknisten tutkimusten suorittamisesta. Monissa tapauksissa hän on esitellyt tulokset henkilökohtaisesti työnjohdon, johtokunnan tai vaatimustenmukaisuudesta vastaavien kokouksissa tai yhtiökokouksissa.

Johannes Matschiner, vara-asiamies

Johannes Matschinerilla on kokemusta asiamiehenä toimimisesta ja sekä kansallista että kansainvälistä asiantuntemusta rikosteknisestä erikoistutkimuksesta Saksassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Näin teet ilmiannon asiamiehelle:

1. Netissä


Voit ottaa yhteyttä BDO:n asiamiehiin milloin tahansa internetissä olevan alustan kautta. Voit halutessasi pysytellä nimettömänä keskustellessasi asiamiesten kanssa. 

2. Puhelimitse

Voit ottaa yhteyttä asiamiehiin puhelimitse arkisin klo 10–20 (Suomen aikaa) soittamalla seuraaviin puhelinnumeroihin:

Ilmiantajan eli lähtevän puhelun maa

Puhelinnumero
Saksa  0800-8922222
Yhdysvallat 877 803 5575
Yhdistynyt kuningaskunta 0808 238 9592
Tšekki  0800 088 808
Kiina, pohjoinen 
Kiina, eteläinen 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Tanska 808 87785

 

3. Postitse

Voit ottaa yhteyttä asiamiehiin myös postitse lähettämällä kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Henkilökohtainen / Ehdottoman luottamuksellinen
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Saksa

Huomaa, että tämä ilmiantojärjestelmä on luotu vaatimustenmukaisuutta koskevien seikkojen ilmoittamista varten. Järjestelmän kautta ei valitettavasti voida ottaa vastaan muita ilmoituksia.

 

Lisätietoa Wanzlin vaatimustenmukaisuudesta

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä Wanzlin vaatimustenmukaisuudesta tai käytännesäännöistä tai jos et ole varma oikeasta toimintatavasta tietyssä tapauksessa, ota yhteyttä Wanzl-konsernin Compliance-vastaavaan. Tavoitat hänet postitse, sähköpostitse tai puhelimitse:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Saksa

compliance@wanzl.com
+49 8221 / 729-6777

Wanzlin ilmiantojärjestelmä