kestävyys

YK:n Global Compact -yritysvastuualoite

Wanzl GmbH & Co. Holding KG on mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Maailman suurin ja tärkein yritysten kestävää ja vastuullista johtamista koskeva aloite on virallisesti vahvistanut Leipheimissa sijaitsevan vähittäismyynti-, materiaalinkäsittely- ja kulunvalvontaratkaisujen sekä lentokenttä- ja hotellipalveluissa käytettävien järjestelmien valmistajan liittymisen. YK:n Global Compact -aloitteeseen liittymällä Wanzl liittyy yli 21 000 yrityksen ja organisaation maailmanlaajuiseen liittoumaan, joka sitoutuu edistämään kestävää taloutta vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen avulla.

Lue lisää...

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Wanzlin CSR-ohjeistus: Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvä ohjeistus perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) strategisena kehyksenä. Ne eivät ainoastaan ohjaa päivittäistä työtämme, vaan ne heijastavat myös uskoamme maailman parantamiseen ja ympäristön suojelemiseen lakisääteisistä velvoitteista riippumatta. Olemme sitoutuneet edistämään aktiivisesti näitä tavoitteita ja kantamaan vastuumme yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Liittymällä YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen haluamme korostaa sitoutumistamme ja noudattaa kymmentä ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyvää periaatetta.

EcoVadisin kestävän kehityksen luokitus

Maailman suurin arvostettu kestävän kehityksen luokitusten tarjoaja EcoVadis, antaa meille tunnustusta. Vapaaehtoisella EcoVadis-sertifioinnilla osoitamme, miten hyvin konsernimme on integroinut kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun (CSR) periaatteet liiketoiminta- ja hallintojärjestelmiimme. EcoVadisin arviointi perustuu 21 kestävän kehityksen kriteerin arviointiin neljällä teema-alueella: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, etiikka ja hankintojen kestävyys. Tulos kirjattiin tulostauluun, jonka avulla voimme dokumentoida kestävään kehitykseen liittyvät toimemme ja toimittaa ne liikekumppaneidemme nähtäviksi. EcoVadisin menetelmä perustuu kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten Global Reporting Initiative, YK:n Global Compact ja ISO 26000. Sitä valvoo CSR- ja toimitusketjuasiantuntijoiden tieteellinen komitea, joka laatii luotettavat CSR-luokitukset.

Aktiivista kestävyyttä galvanoinnissa

Wanzl, yksi Euroopan suurimmista galvanointialan yrityksistä, on myös ympäristöasioiden edelläkävijä pintakäsittelyn alalla: Koko galvanointitekniikka perustuu kolmiarvoiseen kromikäsittelyyn. Leipheimin uudistettu galvanointitapa on esikuvan asemassa ja täyttää tiukat kestävyysvaatimukset. Täällä on hyvä hengittää! Poistoilma puhdistetaan märkäpesurilla ja pisaranerottimella. Hyvä ilmanvaihto varmistaa hyvän sisäilman. 

Poistoilman lämpöä käytetään hallin lämmitykseen, mikä säästää 3 miljoonaa kWh energiaa ja pienentää samalla huomattavasti CO2-päästöjä. Vertailun vuoksi: Hukkalämmöstä saatava energiankäyttö vastaa 270 000 m³:n kaasumäärää tai 300 000 litraa polttoöljyä. CO2-päästöt vähenevät fossiilisen energian käyttöön verrattuna yli 500 tai yli 770 CO2-tonnia. Tämä kestävän kehityksen mukainen sitoumus on tärkeä luonnolle, asiakkaille, tavarantoimittajille, työntekijöille sekä kaikille muille Wanzliin liittyville henkilöille ja sidosryhmille.