zrównoważony rozwój

Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju UN Global Compact

Firma Wanzl GmbH & Co. Holding KG dołączyła do inicjatywy United Nations Global Compact. Największa i najważniejsza na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem oficjalnie potwierdziła dołączenie firmy z Leipheim, działającej w sektorach Retail, Material Handling i Access Solutions oraz Airport i Hotel Services. Przystępując do inicjatywy UN Global Compact firma Wanzl dołącza do ponad 21 000 przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie, które chcą przyczynić się do zrównoważonej gospodarki za pomocą stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Dodatkowe informacje...

Corporate Social Responsibility (Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa)

Nasze wytyczne CSR Wanzl – wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska i kwestii społecznych opierają się na celach zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) jako ramach strategicznych. Stanowią one nie tylko wytyczne w naszej codziennej pracy, ale także odzwierciedlają naszą silną wiarę w pozytywne kształtowanie świata, niezależnie od zobowiązań prawnych. Jesteśmy zdeterminowani, aby aktywnie przyczyniać się do realizacji tych celów i wypełniać naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska. Przystępując do inicjatywy UN Global Compact, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie i kierujemy się dziesięcioma zasadami dotyczącymi praw człowieka, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Nagroda w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis

Jesteśmy wyróżniani przez EcoVadis, największego na świecie uznanego dostawcę ocen zrównoważonego rozwoju. Dzięki dobrowolnej certyfikacji EcoVadis ujawniamy, jak dobrze nasza grupa przedsiębiorstw zintegrowała zasady zrównoważonego rozwoju i Corporate Social Responsibility (Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa) z naszym systemem biznesowym i zarządzania. Ocena EcoVadis opiera się na kompleksowej ocenie według 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach tematycznych: środowisko, prawa pracy i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zaopatrzenie. Wynik został zapisany na karcie wyników z punktacją, która umożliwia nam dokumentowanie naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i udostępnianie ich partnerom biznesowym. Metodologia EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, takich jak Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz norma ISO 26000, i jest monitorowana przez naukową grupę ekspertów CSR i łańcucha dostaw w celu stworzenia wiarygodnych ratingów CSR.

Zakład galwanizacyjny dbający o zrównoważony rozwój

Wanzl – jeden z największych zakładów galwanizacyjnych w Europie – jest również światowym pionierem w dziedzinie powlekania powierzchni: Cała technologia galwanizacji jest oparta na procedurze powlekania chromem trójwartościowym w celu ochrony człowieka i przyrody. Nowy zakład galwanizacyjny w Leipheim ma charakter modelowy i spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tutaj możesz odetchnąć głęboko! A to dlatego, że powietrze odprowadzane na zewnątrz jest dokładnie oczyszczane za pomocą płuczki mokrej i separatora kropelkowego z dokładnością do najmniejszej cząstki. Duży przepływ powietrza dba jednocześnie o dobry klimat. 

Ciepło odprowadzanego na zewnątrz powietrza jest wykorzystywane do ekologicznego ogrzewania hali; pozwala zaoszczędzić 3 miliony kWh energii i znacznie zredukować emisję CO2. Dla porównania: Takie wykorzystanie odnawialnej energii z ciepła odpadowego odpowiada 270 000 m³ gazu lub 300 000 litrów oleju opałowego, a ograniczenie emisji CO2 w stosunku do zużycia energii z paliw kopalnych wynosi ponad 500 lub 770 ton CO2. To zrównoważone zaangażowanie ma znaczenie: dla przyrody, klientów, dostawców, pracowników oraz wszystkich innych osób i zainteresowanych stron, które mają kontakt z firmą Wanzl.

Kolejnym elementem naszego zrównoważonego rozwoju jest współpraca z AfB social & green IT w celu recyklingu zużytych urządzeń IT. W 2023 roku dzięki tej współpracy 294 zużyte urządzenia IT firmy Wanzl mogły zostać zregenerowane i w dużej mierze odsprzedane, co wydłużyło żywotność urządzeń i zaoszczędziło zasoby. Współpraca z AfB, firmą integracyjną zatrudniającą osoby niepełnosprawne, przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Dzięki regeneracji i recyklingowi urządzeń IT zaoszczędzono znaczne ilości energii, wody i CO², wykorzystując wadliwy sprzęt do części zamiennych lub odzysku surowców. Współpraca z AfB pokazuje, jak z powodzeniem wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym w branży IT, jednocześnie wspierając integrację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Dokument

Raport prasowy