VAATIMUSTENMUKAISUUS

Toiminnan kriteerit

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa Wanzlille sitä, että kaikki työntekijät noudattavat tarvittavia lakisääteisiä määräyksiä, sääntelystandardeja ja muita yrityksen itse asettamia eettisiä standardeja ja vaatimuksia. Wanzlin käytännesääntöihin on koottu normit ja arvot, jotka koskevat kaikkia Wanzlin työntekijöitä maailmanlaajuisesti.

Vastuullinen toiminta työntekijöitä, asiakkaita, liikekumppaneita, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan on osa Wanzlin filosofiaa, joka liittyy vahvasti yrityksen identiteettiin. Luotettavuuden ansiosta Wanzl on ollut jo vuosikymmenten ajan maailmanlaajuisesti johtava toimija ja globaalisti toimivien asiakkaiden ja yritysten kumppani.

Perheyrityksenä pyrimme liikekumppaneiden kanssa jatkuvaan yhteistyöhön, joka perustuu toimitusten ja palvelujen vakuuttavaan laatuun ja sitoutumiseen reiluun yhteiseen toimintaan.

Tutustu normeihimme ja arvoihimme, ja lataa Wanzlin käytännesäännöt täältä:

Vaatimustenmukaisuus / Wanzlin käytännesäännöt
Käytännesäännöt tavarantoimittajille ja liikekumppaneille

Ilmiantojärjestelmä

Arvopohjaisena perheyrityksenä vaadimme myös itseltämme paljon. Lakisääteisten vaatimusten ja sisäisten sääntöjen noudattaminen on Wanzlille erittäin tärkeää. Wanzl ei suvaitse rikkomuksia, ja niitä pyritään estämään johdonmukaisesti kaikkialla. Jotta mahdolliset rikkomukset voidaan havaita ajoissa ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, Wanzl on ottanut käyttöön ilmiantojärjestelmän. Sitä voivat käyttää sekä Wanzlin työntekijät että liikekumppanit (jäljempänä "ilmiantajat"). Järjestelmän tavoitteena on, että ilmiantajat kiinnittävät huomiota mahdollisiin epäkohtiin, jotta Wanzl pystyy ehkäisemään omaisuusvahingot ja potentiaaliset mainehaitat ajoissa.

Rikkomuksia voivat olla mm. seuraavat seikat:

• lahjuksen antaminen / korruptio (etujen antajina Wanzlin työntekijät)

• lahjuksen ottaminen / korruptio (etujen vastaanottajina Wanzlin työntekijät)

• edun myöntäminen viranhaltijoille  

• kavallus

• tilinpäätöksen tai sisäisen raportoinnin (valittujen kohtien) manipulointi

• kartelli- ja kilpailulainsäädännön rikkominen

• vientivalvontasääntöjen rikkominen

• syrjintä sukupuolen, ihonvärin, etnisen alkuperän, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, uskonnon tai vakaumuksen perusteella

Keneen ilmiantaja voi ottaa yhteyttä?

Epäillyissä tapauksissa ilmiantajat voivat ottaa yhteyttä suoraan Wanzliin (esim. esihenkilöön tai Compliance-vastaavaan) tai käyttää tilintarkastusyhtiö BDO:n riippumattomien asiamiesten (välittäjien) Wanzlin puolesta ylläpitämää ilmoituskanavaa. Ilmiannot voi tehdä avoimesti tai nimettömästi. Vaikka ilmiantajat paljastaisivatkin henkilöllisyytensä asiamiehille, asiamiehet voivat ilmiantajien niin halutessa kieltäytyä ilmoittamasta näitä tietoja Wanzlille. Tämä on tärkeää ilmiantajien suojelemiseksi. 

Wanzl tutkii tehdyt ilmoitukset huolellisesti ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin. On myös tärkeää olla tekemättä hätiköityjä johtopäätöksiä ja suojella epäoikeudenmukaisesti syytettyjä työntekijöitä kohtuuttomilta seuraamuksilta. Kaikille osapuolille pyritään siis tarjoamaan oikeudenmukainen menettely.

 

BDO on nimennyt ilmiantojen vastaanottamista varten seuraavat asiamiehet:

 

Markus Brinkmann, asiamies

Markus Brinkmannilla on vuosien kokemus asiamiehenä toimimisesta sekä kansallisten ja kansainvälisten rikosteknisten tutkimusten suorittamisesta. Monissa tapauksissa hän on esitellyt tulokset henkilökohtaisesti työnjohdon, johtokunnan tai vaatimustenmukaisuudesta vastaavien kokouksissa tai yhtiökokouksissa.

Johannes Matschiner, vara-asiamies

Johannes Matschinerilla on kokemusta asiamiehenä toimimisesta ja sekä kansallista että kansainvälistä asiantuntemusta rikosteknisestä erikoistutkimuksesta Saksassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Näin teet ilmiannon asiamiehelle:

1. Netissä


Voit ottaa yhteyttä BDO:n asiamiehiin milloin tahansa internetissä olevan alustan kautta. Voit halutessasi pysytellä nimettömänä keskustellessasi asiamiesten kanssa. 

2. Puhelimitse

Voit ottaa yhteyttä asiamiehiin puhelimitse arkisin klo 10–20 (Suomen aikaa) soittamalla seuraaviin puhelinnumeroihin:

Ilmiantajan eli lähtevän puhelun maa

Puhelinnumero
Deutschland  0800-8922222
Yhdysvallat 877 803 5575
Yhdistynyt kuningaskunta 0808 238 9592
Tšekki  0800 088 808
Kiina, pohjoinen 
Kiina, eteläinen 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Tanska 808 87785

 

3. Postitse

Voit ottaa yhteyttä asiamiehiin myös postitse lähettämällä kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Henkilökohtainen / Ehdottoman luottamuksellinen
Markus Brinkmann
Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Huomaa, että tämä ilmiantojärjestelmä on luotu vaatimustenmukaisuutta koskevien seikkojen ilmoittamista varten. Järjestelmän kautta ei valitettavasti voida ottaa vastaan muita ilmoituksia.

 

Lisätietoa Wanzlin vaatimustenmukaisuudesta

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä Wanzlin vaatimustenmukaisuudesta tai käytännesäännöistä tai jos et ole varma oikeasta toimintatavasta tietyssä tapauksessa, ota yhteyttä Wanzl-konsernin Compliance-vastaavaan. Tavoitat hänet postitse, sähköpostitse tai puhelimitse:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Deutschland

Sähköpostiosoite: compliance@wanzl.com
Puhelinnumero: +49 8221 / 729 6777

Wanzlin ilmiantojärjestelmä

Toimitusketjun huolellisuusvelvoitteita koskeva laki

Vastuu toimitusketjussa – Wanzl-konsernin toimintaperiaatteet

Huolellisuusvelvoitteiden lakisääteinen juurruttaminen toimitusketjuun on merkittävä askel kohti vastuullisempaa ja eettisempää globaalia taloutta. Tavoitteena on varmistaa ihmisoikeuksien ja ympäristöstandardien noudattaminen yritysten toimitusketjuissa. Toimitusketjun huolellisuusvelvoitteita koskevassa periaatejulistuksessaan Wanzl-konserni sitoutuu virallisesti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Wanzl-konsernin periaatejulistus on enemmän kuin pelkkä muodollinen ele; se on julkinen tunnustus ja toimii perustana huolellisuusvelvoitteiden järjestelmälliselle integroinnille liiketoimintaprosesseihin. Tässä lausunnossa kuvataan strategioitamme, prosessejamme ja toimenpiteitämme, joiden tavoitteena on tunnistaa, estää ja vähentää ihmisoikeusloukkauksia ja ympäristövahinkoja koko toimitusketjussa. Tämä julistus on keskeinen väline, jolla pyrimme vahvistamaan vastuullisuutta ja edistämään myönteistä muutosta kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa globaalia taloutta. Ilmaisemme sillä tiedostavamme, että Wanzl haluaa edistää merkittävällä tavalla ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua.

Wanzl on sitoutunut ihmisoikeuksien vaalimiseen koko konsernissa. Tarkistamme nämä toimintaperiaatteet säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, ja muokkaamme niitä tarvittaessa uusien tietojen mukaan.

TOIMITUSKETJUN HUOLELLISUUSVELVOITTEITA KOSKEVAN LAIN mukaiset toimintaperiaatteet / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Toimitusketjun huolellisuusvelvoitteita koskevan lain (LkSG) 10 §:n 2 momentin mukainen raportointi

Toimitusketjujen yritysten huolellisuusvelvoitteita koskevassa laissa (LkSG) säädetään ensimmäistä kertaa yritysten vastuusta ihmisoikeuksien noudattamisesta toimitusketjuissa. Konkreettisesti LkSG-laki velvoittaa yritykset noudattamaan toimitusketjuissaan asianmukaisesti ihmisoikeuksia ja tiettyjä ympäristöön liittyviä huolellisuusvelvoitteita.  Toimitusketjujen huolellisuusvelvoitteita koskeva laki (LkSG) tuli voimaan Saksassa 1.1.2023. Wanzl GmbH & Co. KGaA:n on laissa määriteltyjen raja-arvojen vuoksi noudatettava laissa määriteltyjä huolellisuusvelvoitteita.

Wanzl GmbH & Co. KGaA:n on ilmoitettava huolellisuusvelvoitteiden täyttämisestä toimittamalla LkSG-lain 10 §:n 2 momentin mukainen selvitys Saksan liittovaltion kauppa- ja vientivalvontaviranomaiselle (BAFA). Raportointivelvollisuus koskee ensimmäistä kertaa tilikautta 2023. Raportin toimittamiselle on asetettu määräajat. Wanzl julkaisee näiden määräaikojen kuluessa alla olevan selvityksen lakisääteisten tarkastusvelvollisuuksien mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuuksien muutokset johtuvat lainsäädännöllisistä toimenpiteistä, jotka liittyvät muun muassa CSRD-direktiivin mukaisiin vastuullisuutta koskeviin raportointivelvollisuuksiin.