MEGFELELŐSÉG

Magatartási szabályok

A megfelelőség azt jelenti a Wanzl számára, hogy minden munkatársunk betartja a törvényi rendelkezéseket, a szabályozási előírásokat, valamint a cég által meghatározott etikai szabályokat és követelményeket. A Wanzl magatartáskódexében foglaltuk össze – a munkavégzés országától függetlenül – minden Wanzl-dolgozóra érvényes szabályokat és értékeket.

A munkatársakkal, ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, a környezettel és társadalommal szembeni felelősségteljes viselkedés a Wanzlnál olyan alkalmazott filozófia, amely elválaszthatatlanul összefonódott a vállalati identitással. Ez a megbízhatóság az egyik fő oka annak, hogy a Wanzl már évtizedek óta világszinten piacvezető, valamint a világ minden pontján tevékenykedő ügyfelek és üzletfelek partnere.

Családi vállalkozásként fontos számunkra az üzleti partnereinkkel való stabil együttműködés, amelynek alapja a szállítások és szolgáltatások meggyőző minősége, valamint a tisztességes magatartás melletti egyértelmű kiállás.

Tudjon meg többet szabályainkról és értékeinkről, és töltse le a Wanzl magatartáskódexét itt:

Megfelelőség / a Wanzl magatartáskódexe
Beszállítói és üzleti partneri kódex

Tájékoztató rendszer

Sikeres és értékorientált családi vállalkozásként nagy elvárásokat támasztunk saját magunkkal szemben. A törvényben foglalt előírások és a belső szabályok betartása elsődleges fontosságú a Wanzl minden telephelyén – legyenek azok a világ bármely pontján. A Wanzl nem tűri a szabálysértéseket, és a világon mindenütt következetesen utánajár minden esetnek. A Wanzl az esetleges kihágások időben történő felismerése és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében tájékoztató rendszert hozott létre, amelyet a Wanzl munkavállalói és üzleti partnerei (a továbbiakban: „tájékoztató személyek”) egyaránt használhatnak. A rendszer célja, hogy a tájékoztató személyek felhívják a Wanzl figyelmét a szabálytalanságokra, hogy a vállalat idejében minimálisra csökkenthesse a vagyoni és a hírnevünket érő károkat.

Jogszabálysértés alatt többek között az alábbi helyzetek értendők:

• vesztegetés/korrupció (előnyök biztosítása a Wanzl munkavállalói részéről)

• vesztegetés elfogadása/korrupció (előnyök biztosítása a Wanzl munkavállalói részére)

• előnynyújtás hivatalos személynek  

• sikkasztás

• az éves kimutatás (bizonyos tételeinek) vagy a belső jelentések manipulációja

• az antitröszt és a versenyjog megsértése

• az exportellenőrzésre vonatkozó előírások megsértése

• nemi alapon, bőrszín, etnikai hovatartozás, szexuális identitás, fogyatékosság, vallás vagy meggyőződés alapján történő megkülönböztetés

Kihez fordulhat a tájékoztató személy?

A tájékoztató személyek gyanú esetén közvetlenül a Wanzlhoz fordulhatnak (például a felettesükhöz vagy a megfelelőségért felelős részleghez) vagy használhatják a bejelentő csatornát, amelyet a Wanzl megbízásából a BDO könyvvizsgáló vállalat független ombudsmanjai (közvetítői) működtetnek. Tájékoztatás nyíltan vagy anonim módon is adható. Amennyiben a tájékoztató személyek fel kívánják fedni személyazonosságukat az ombudsmanok előtt, de azt kérik, hogy ne hozzák azt a Wanzl tudtára, az ombudsmanok megtagadhatják a személyazonosság felfedését a Wanzl felé; ez fontos a tájékoztató személyek védelme szempontjából. 

A Wanzl nagyon alaposan megvizsgálja és következetesen utánajár a beérkező bejelentéseknek. Ennek során úgy járunk el, hogy nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket, és megóvjuk az igazságtalanul megvádolt alkalmazottakat a nem megfelelő szankcióktól. Összességében tehát minden érintett számára igazságos eljárást folytatunk le.

 

Tájékoztatás fogadására a BDO az alábbi ombudsmanokat jelölte ki:

 

Markus Brinkmann, ombudsman

Markus Brinkmann többéves tapasztalattal rendelkezik ombudsmanként, valamint a nemzeti és nemzetközi igazságügyi vizsgálatok lefolytatása terén. Az eredményeket számos esetben személyesen mutatta be a felügyeleti/vezetőségi/megfelelőségi üléseken vagy akár a taggyűléseken.

Johannes Matschiner, ombudsmanhelyettes

Johannes Matschiner tapasztalt ombudsman, továbbá nemzeti és nemzetközi szakértelemmel rendelkezik különleges igazságügyi vizsgálatok lefolytatásában Németországban, Ázsiában és Amerikában.

Így tájékoztathatja az ombudsmanokat:

1. Internetes felületen keresztül


Bármikor eléri a BDO ombudsmanjait egy internetes kommunikációs felületen keresztül. Ennek során – ha szeretné – még a BDO ombudsmanjai előtt is megőrizheti névtelenségét, és anonim formában folytathat velük párbeszédet. 

2. Telefonon

Másik lehetőségként telefonon is elérheti az ombudsmanokat munkanapokon 9 és 19 óra (közép-európai idő szerint) között az alábbi telefonszámokon:

A tájékoztató személy, ill. a kimenő hívás országa

Telefonszám
Németország  0800-8922222
USA 877 803 5575
Egyesült Királyság 0808 238 9592
Csehország  0800 088 808
Észak-Kína 
Dél-Kína 

10-800-712-2412
10-800-120-2412

Dánia 808 87785

 

3. Postai úton

További lehetőségként levélben is elérhetők az ombudsmanok, amelyet az alábbi címre kell küldeni:

Persönlich/Streng Vertraulich (személyes/szigorúan bizalmas)
Herr Markus Brinkmann
Herr Benedict Benz
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a tájékoztató rendszert a megfelelőséghez kapcsolódó helyzetek bejelentésére hoztuk létre! Megértésüket kérjük, ugyanis egyéb ügyekkel ezúton nem áll módunkban foglalkozni.

 

A Wanzl megfelelőségét érintő egyéb kérdések

A Wanzlnál fennálló megfelelőséggel kapcsolatos általános kérdésekkel, a Wanzl magatartáskódexéhez kapcsolódó kérdésekkel, valamint ha nem biztos abban, hogy egy adott helyzetben hogyan cselekedjen, kérjük, forduljon a Wanzl csoport megfelelőségi biztosához. A megfelelőségi biztossal az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

Wanzl GmbH & Co. Holding KG
Compliance Officer
Rudolf-Wanzl-Str. 4
89340 Leipheim
Németország

E-mail-cím: compliance@wanzl.com
Telefonszám: +49 8221 / 729-6777

Wanzl tájékoztató rendszer

Ellátási láncok átvilágítási kötelezettségéről szóló törvény

Az ellátási láncon belüli felelősségvállalás – A Wanzl vállalatcsoport elvi nyilatkozata

Az ellátási láncokra vonatkozó átvilágítási kötelezettség jogszabályba foglalása fontos lépés a felelősségteljesebb és etikusabb globális gazdaság felé vezető úton. A törvénnyel azt szeretnék elérni, hogy a vállalatok ellátási láncainál biztosan betartsák az emberi jogokat és a környezetvédelmi normákat. Az ellátási láncok átvilágítási kötelezettségeivel kapcsolatos alapelveket tartalmazó nyilatkozatban a Wanzl vállalatcsoport az emberi jogok betartására vonatkozóan vállal kötelezettséget.

A Wanzl vállalatcsoport elvi nyilatkozata nem csupán egy formális gesztus, hanem egy nyilvános vállalás, amely alapot képez ahhoz, hogy az átvilágítási kötelezettségek rendszerszinten beépüljenek az üzleti folyamatokba. Ebben a nyilatkozatban azokat a stratégiáinkat, folyamatainkat és intézkedéseinket mutatjuk be, amelyekkel igyekszünk az emberi jogokkal kapcsolatos sérelmeket és a környezetet ért károkat a teljes ellátási láncra kiterjedően felismerni, megakadályozni és mérsékelni. Ez a nyilatkozat tehát kulcsfontosságú eszköze annak, hogy még felelősségteljesebben működjünk, és hozzájáruljunk a fenntarthatóbb és tisztességesebb globális gazdaság irányában történő pozitív változáshoz. A dokumentum egyúttal azt a meggyőződésünket is kifejezésre juttatja, hogy a Wanzl jelentős módon kíván hozzájárulni az emberi jogok és a környezetvédelem ügyének előmozdításában.

A Wanzl vállalatcsoporti szinten kötelezi el magát az emberi jogok védelme iránt. Ezt az elvi nyilatkozatot rendszeresen, de legalább évente egyszer felülvizsgáljuk, és – szükség esetén – az új ismeretekhez igazítjuk.

Elvi nyilatkozat AZ ELLÁTÁSI LÁNCOK ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ / Declaration of principles SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE ACT

Jelentéstétel az ellátási láncok átvilágítási kötelezettségéről szóló törvény (LkSG) 2. bek. 10. §-a szerint

Az ellátási láncok vállalati szintű átvilágítási kötelezettségéről szóló törvényen (LkSG) keresztül először szabályozzák jogilag kötelező érvénnyel az emberi jogok betartására vonatkozó vállalati felelősségvállalást az ellátási láncoknál. Az LkSG konkrétan arra kötelezi a vállalatokat, hogy észszerű módon vegyék figyelembe az emberi jogi és bizonyos környezetvédelmi átvilágítási kötelezettségeket az ellátási láncaikban.  A törvény Németországban 2023. január 1-jével lépett hatályba „Ellátási láncok átvilágítási kötelezettségéről szóló törvény” (LkSG) néven. A Wanzl GmbH & Co. KGaA a törvényben meghatározott vállalatméretek alapján köteles eleget tenni a törvényileg előírt átvilágítási kötelezettségeknek.

Az átvilágítási kötelezettségek tudomásul vételén túl a Wanzl GmbH & Co. KGaA az LkSG 2. bek. 10. §-a értelmében köteles egy jelentést is benyújtani a Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, Szövetségi Gazdasági és Exportellenőrzési Hivatal) felé. A jelentéstételi kötelezettség a 2023-as üzleti évre vonatkozóan lép először hatályba. A jelentés benyújtásához határidők is kapcsolódnak. E határidőkön belül kell a Wanzlnak betekintés céljából nyilvánosságra hozni a jelentést a törvényi kötelezettségeknek megfelelően. A közzétételi kötelezettségek a törvényhozói intézkedésekkel összefüggésben változnak, többek között a fenntarthatóságra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségekkel való kölcsönhatások függvényében, a CSRD szerint.