24/7 self service

24/7 Self Service

Koncepce tohoto typu obchodu v sobě skrývá jednoduchou myšlenku: zboží okamžité spotřeby by mělo být k dispozici nepřetržitě. Vstupuje je umožněn po dvojím naskenování QR kódu v aplikaci provozovatele nebo pomocí čárového kódu na zákaznické kartě. Nejdříve na vnější straně pro vstup do zádveří prodejny, poté u brány pro přístup do obchodu. Systém přitom automaticky načte zákaznické číslo, vstupující podléhá procesu autentizace. Pak se volně pohybuje po obchodě a vybírá si zboží. Po nákupu jde k pokladně se skenovacím tunelem. Proces skenování se spustí po opětovné identifikaci zákazníka pomocí aplikace.

Veškeré zboží se vyloží na pokladní pás, digitálně zaznamená a zobrazí se jak na seznamu produktů v aplikaci, tak i na obrazovce skenovacího tunelu. Během skenování dojde k odstranění ochrany zboží. Po zaznamenání všech produktů zvolí zákazník preferovanou platební metodu, např. pomocí platební nebo kreditní karty, přes paypal nebo jako mobilní platbu, a částku uhradí. Poté obdrží další QR kód, pomocí něhož může opustit prodejnu výstupní bránou. Obchody s nepřetržitou 24hodinovou prodejní dobou mají podle umístění a provozovatele individuální vzhled. Wanzl tvoří odpovídající interiéry prodejen například v typickém designu příslušné země na letištích a nádražích nebo ve firemním designu řetězce drogerií či hobbymarketů, v hravém duchu s důrazem na detail nebo ve zcela jednoduchém designu.