14
Jul
Övrigt

Wanzl går med i hållbarhetsinitiativet UN Global Compact

Familjeföretaget från Leipheim åtar sig att bedriva en hållbar verksamhet

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har anslutit sig till UN Global Compact. Världens största och viktigaste initiativ för hållbar och ansvarsfull företagsstyrning har officiellt bekräftat upptagandet av den Leipheimbaserade tillverkaren av lösningar för detaljhandel, materialhantering och entré och utgångslösningar samt flygplats- och hotelltjänster. Genom att gå med i UN Global Compact är Wanzl en del av en sammanslutning med mer än 21 000 företag och organisationer världen över som har blivit kända för att bidra till en hållbar ekonomi genom ansvarsfulla affärsmetoder.

Som deltagare i initiativet åtar sig Wanzl att implementera de tio principerna i UN Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och korruptionsbekämpning i sina affärsprocesser och sin företagsstrategi och att årligen rapportera sina framsteg. Likaså bekräftar företaget att de är redo att aktivt vidta åtgärder för att nå de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals).

”Som globalt företag har Wanzl ett ansvar gentemot miljön och samhället. Vi tar detta ansvar, har redan uppnått mycket och planerar att göra ännu mer. Vi är nämligen övertygade om att långsiktiga ekonomiska framgångar endast är möjliga genom ett hållbart agerande. Vårt deltagande i UN Global Compact är därför ett logiskt nästa steg och en sporre till att utöka våra hållbarhetsaktiviteter, säger Alexander Kienle, Chief Financial Officer på Wanzl.

”Genom att gå med i UN Global Compact vill vi framhäva vårt engagemang som ett företag inriktat på samhällets bästa. Som ett företag med djupa rötter i Leipheim har vi ansvar för regionen och de människor som bor och arbetar här. Vi är övertygade om att vårt deltagande i UN Global Compact kommer att hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål och ha en positiv inverkan på miljön och samhället”, säger Bernhard Renzhofer, Chief Sales Officer på Wanzl.

"Wanzl är stolta över att vara en del av en global sammanslutning av företag och organisationer som arbetar för en hållbar framtid och som har en positiv inverkan på världen. Vi ser fram emot att samarbeta med andra deltagare i UN Global Compact och att tillsammans arbeta för en bättre framtid, säger prof. dr. Peter Ruhwedel, styrelseordförande för Wanzl GmbH & Co. Holding KG.

Wanzls profil som deltagare i initiativet finns tillgänglig på webbplatsen för UN Global Compact.