14
Jul
Ostatní

Wanzl se účastní iniciativy UN Global Compact v oblasti trvalé udržitelnosti

Rodinný podnik v Leipheimu se zavazuje k trvale udržitelnému řízení podniku

Wanzl GmbH & Co. Holding KG se připojil k United Nations Global Compact. Celosvětově největší a nejdůležitější iniciativa pro trvale udržitelné a zodpovědné řízení společnosti oficiálně potvrdila přijetí výrobce pro segmenty maloobchodu, manipulace s materiálem a přístupových řešení, letištních služeb a hotelových služeb se sídlem v Leipheimu. Přistoupením k iniciativě UN Global Compact se Wanzl váže na více než 21 000 podniků a organizací po celém světě, které se proslavily svojí praxí přispívat k udržitelnému hospodářství prostřednictvím odpovědných obchodních postupů.

Jako účastník iniciativy se Wanzl zavazuje k tomu, že bude ve svých obchodních procesech a firemní strategii uplatňovat deset principů iniciativy OSN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci a že bude každý rok informovat o svém pokroku. Společnost z Leipheimu rovněž potvrzuje svoji ochotu aktivně realizovat opatření pro dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG).

„Jako globální společnost má Wanzl odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti. Tuto odpovědnost jsme přijali za svou, již jsme toho hodně dosáhli a hodně toho na nás ještě čeká. Jsme totiž přesvědčeni, že dlouhodobý hospodářský úspěch je možný pouze na základě trvale udržitelného jednání. Náš přístup k iniciativě UN Global Compact je proto dalším logickým krokem a pobídkou pro další rozvoj našich aktivit v oblasti trvalé udržitelnosti," říká Alexander Kienle, finanční ředitel společnosti Wanzl.

„Připojením k iniciativě OSN Global Compact bychom chtěli zdůraznit své odhodlání být společností, která cílí na obecnou prospěšnost. Jako společnost s hlubokým zakořeněním v Leipheimu neseme odpovědnost za region a lidi, kteří zde žijí a pracují. Věříme, že naše účast v iniciativě UN Global Compact nám pomůže dosáhnout našich cílů v oblasti trvalé udržitelnosti a bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a komunitu,“ zdůrazňuje Bernhard Renzhofer, Chief Sales Officer společnosti Wanzl.

„Společnost Wanzl je hrdá na to, že je součástí globální komunity společností a organizací, které se zasazují o trvale udržitelnou budoucnost a které mají pozitivní vliv na svět. Těšíme se na spolupráci s ostatními účastníky iniciativy UN Global Compact a na spolupráci na lepší budoucnosti,“ říká Prof. Dr. Peter Ruhwedel, předseda dozorčí rady společnosti Wanzl GmbH & Co. Holding KG.

Profil společnosti Wanzl jako účastníka iniciativy je k dispozici na webových stránkách UN Global Compact.