14
Jul
Øvrige

Wanzl er med i bærekraftsinitiativet UN Global Compact

Familiebedriften fra Leipheim forplikter seg til å drive virksomhet på en bærekraftig måte

Wanzl GmbH & Co. Holding KG har blitt med i UN Global Compact. Verdens største og viktigste initiativ for bærekraftig og ansvarlig bedriftsledelse har offisielt bekreftet at den Leipheim-baserte produsenten for detaljhandel, materialhåndtering og tilgangsløsninger samt flyplass- og hotelltjenester nå er med i organisasjonen. Ved å bli med i UN Global Compact inngår Wanzl en allianse med over 21 000 selskaper og organisasjoner over hele verden som bidrar til en bærekraftig økonomi gjennom ansvarlig forretningspraksis.

Som deltaker i nettverket forplikter Wanzl seg til å implementere de ti prinsippene i UN Global Compact innen menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøvern og antikorrupsjon i sine forretningsprosesser og forretningsstrategier og rapportere årlig om utviklingen. I tillegg bekrefter selskapet sin vilje til å iverksette aktive tiltak for å nå de globale bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDG).

"Som globalt selskap har Wanzl et ansvar overfor miljøet og samfunnet. Vi tar dette ansvaret på alvor. Vi har oppnådd mye og ser frem til det videre arbeidet. For vi er overbevist om at langsiktig økonomisk suksess bare er mulig ved å satse bærekraftig. Vår deltakelse i UN Global Compact er derfor det neste logiske skrittet og drivkraften bak igangsettelsen av flere bærekraftige aktiviteter, sier Alexander Kienle, Chief Financial Officer i Wanzl.

"Ved å bli med i UN Global Compact ønsker vi å understreke vårt engasjement som allmennyttig selskap. Vi er et selskap med dype røtter i Leipheim og kjenner et stort ansvar for regionen og menneskene som bor og arbeider her. Vi er overbevist om at vår deltakelse i UN Global Compact kan hjelpe oss med å nå våre bærekraftsmål og ha en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet», sier Bernhard Renzhofer, Chief Sales Officer i Wanzl.

«Wanzl er stolt over å være en del av et globalt nettverk av selskaper og organisasjoner som arbeider for en bærekraftig fremtid og har en positiv innvirkning på verden. Vi ser frem til å samarbeide med andre selskaper som er tilknyttet UN Global Compact og til å samarbeide for en bedre fremtid, sier professor. Dr. Peter Ruhwedel, styreleder i Wanzl GmbH & Co. Holding KG.

Profilen til Wanzl er tilgjengelig på nettstedet til UN Global Compact.