15
Nov
Retail

Wanzl erbjuder effektivt skydd mot inventeringsdifferenser

Effektiva förebyggande åtgärder och smarta säkerhetssystem för detaljhandeln

Från 4,1 miljarder euro till 4,6 miljarder euro – inventeringsdifferenserna inom detaljhandeln ökade enormt under 2022. Framför allt jämfört med 2021, som präglades av coronaåtgärder, men även jämfört med åren innan pandemin. Enligt den aktuella EHI-studien ”Inventeringsdifferenser 2023” är kundstölder fortfarande den främsta orsaken till inventeringsdifferenser. Särskilt självbetjäningsbutiker ställer nya säkerhetskrav på ägarna. Förebyggande åtgärder krävs. Som välrenommerad partner erbjuder Wanzl detaljhandeln en bred portfölj med effektiva lösningar mot inventeringsdifferenser.

Skydd mot inventeringsdifferenser i personalfria självbetjäningsbutiker

Enligt Frank Horst, forskningsområdeschef för säkerhet och inventeringsdifferenser på EHI Retail, förhåller det sig på följande sätt: ”Otillräcklig bemanning underlättar stölder på grund av bristande övervakning av ytor”. Därför krävs autonoma lösningar, inte minst i obemannade 24/7-butiker. Utöver de vanliga åtgärderna som säkerhetskameror och varusäkringssystem med larmfunktion är in- och utcheckningsprocesser via grindar ett viktigt verktyg för varusäkring. Såväl den verkliga fysiska barriären som den aktiva inloggningen och bekräftelsen av det betalda köpet innan man lämnar butiken är ett effektivt skydd mot stölder.

Därför sker tillträde till butiker med 24/7-koncept från Wanzl endast efter digital autentisering, till exempel med kund-, betal- eller kreditkort eller motsvarande app, i ett tillträdessystem. Helautomatiska gatelösningar som Galaxyport eller Galaxy Gate 1.1 från Wanzl kontrollerar tillträdet med hjälp av intelligent sensorteknik. Särskilt högkvalitativa varor görs helt otillgängliga i personalfri drift, antingen i ett separat område eller via ett jalusisystem. Självutcheckningen säkras även med den senaste kameratekniken och en utgångsgaranti först efter att kvittot har scannats vid grinden. Med tanke på den akuta personalbrist som råder kan helautomatiserade in- och utcheckningsprocesser även hjälpa återförsäljare att bekämpa inventeringsdifferenser under personalens frånvaro.

Innovativ säkerhetslösning för självutcheckningszoner

Självutcheckningszoner har blivit en integrerad del av moderna butiker som påskyndar kundernas betalningsprocess. För att förhindra stöld och utebliven scanning av varor använder många butiker stickprovskontroller av kvitton samt scanning av kvitton vid utgången. Wanzl Smart Exit revolutionerar säkerheten i självutcheckningsområden genom användning av artificiell intelligens och toppmodern sensorteknik. AI-sensorsystemet registrerar och verifierar varje steg som kunden tar vid utcheckningen – från produktregistrering till att kunden lämnar butiken – och kommunicerar med kameror och grindsystem. Den centrala styrningen och övervakningen av processerna säkerställs av wanzl connect®. Den molnbaserade programvaruplattformen fungerar som butikschef och tillhandahåller en modulär, digital byggsats för att styra och analysera alla processer i butiken i realtid.

Effektiva förebyggande åtgärder vid entrén, i butikslokalerna och i kassaområdet

Enligt EHI-studien ”Inventeringsdifferenser 2023” lämnar var 200:e kundvagn en butik utan att någonsin bli betald. Redan i entréområdet kan enkla säkerhetsåtgärder vidtas med avseende på kundstyrning så att butiken måste lämnas via kassazonen. Entrésystem som den toppmoderna eGate från Wanzl reglerar tillträdet till försäljningslokalerna genom att de automatiska svängarmarna endast öppnas i en riktning. Det säkerställer att personer inte kan lämna butiken via ingången. Alla manipulationsförsök utlöser ett larm.

Systemet kan anpassas individuellt och passar perfekt in i alla butikskoncept. Rumsavdelare som Railix® från Wanzl förhindrar att kunderna lämnar butiksområdet utan att upptäckas, styr kundflödet och kan anpassas optimalt efter butikens design. Även en genomtänkt strukturering av kassaområdet är av avgörande betydelse, för här uppstår enligt EHI-studien ytterligare cirka 17 procent av inventeringsdifferenserna. Användningen av Wanzls kassastyrningssystem Checkout Manager Pro i kombination med mGate möjliggör en exakt koordinering av processer och kundflöden. Beroende på utförande med ESG-svängarm, bygelvariant ”Classic” eller en hög överstigningssäker svängbygel, har grindarna en stöldhämmande effekt. Dessutom ser systemet till att kunderna endast passerar kassor med personal, eftersom obemannade kassor automatiskt spärras. Manipulationsförsök indikeras omedelbart med ett larm.