Przykładowe realizacje

Retail

Cel: zdążyć na czas

Konwersja sklepów Tesco Polska w Netto Polska